30.01.2020 Ärikinnisvara haldamine ja säästlik korrashoid

Mida teha, et kinnisvara teeniks ettevõtte eesmärke võimalikult hästi?

30. jaanuar 2020

Kestus: 1 päev

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Põhjamaises kliimas vajavad kõik äriettevõtted enda tegevuseks vähemal või suuremal määral kinnisvara, olgu see siis büroo, tootmishoone, kaubanduskeskus, tervishoiuasutus, ladu vm. Kinnisvara on aga kallis ressurss, mis ebaefektiivse kasutamise korral võib osutuda ettevõttele oodatust veelgi kulukamaks. Koolitusel räägime, millest peaks nutikas juht lähtuma kinnisvara haldust puudutavate otsuste tegemisel.

 

Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda ettevõtte juhile edasi teadmine sellest, mida tuleb teha, et kinnisvara kui ettevõtte oluline ressurss oleks hoitud, hooldatud ning teeniks ettevõtte eesmärke võimalikult hästi ja pikka aega.

 

Koolitusele on oodatud

 • ettevõtete juhid ja omanikud – otsustajad, kes suunavad ettevõtte finantse ja ressursse ning juhivad organisatsioonisiseseid protsesse;
 • ettevõtete ja omavalitsuste  juhid ja haldusjuhid, kes soovivad täiendada oma teadmisi kinnisvara korrashoiust.

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Oled ärikinnisvara omanik või kasutaja ja soovid omandada paremaid teadmisi kinnisvara haldamisest  ning korrashoiust tervikuna?
 • Juhid ettevõttes/organisatsioonis kinnisvaraga seonduvaid protsesse: ostmist, üürimist  ja kasutamist?
 • Oled juba pikemat aega mõelnud, kas sinu ettevõttele sobiv lahendus on ise enda kinnisvara korras hoidmine või korrahoiuteenuse sisseost?
 • Sind huvitab, kuidas ja mida teha selleks, et sinu kinnisvara püsiks heas korras?
 • Sind huvitavad pikaajaliselt valdkonnas tegutsenud praktiku nõuanded?
 • Soovid saada näpunäiteid kinnisvaraobjektide kaardistamise ja korrashoiuhangete korraldamise osas?

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab kinnisvara ja kinnisvarakeskkonna olemust;
 • omab ülevaadet kinnisvara korrashoiu valdkonda reguleerivatest standarditest;
 • omab ülevaadet kasutusel olevatest haldusmudelitest;
 • oskab valida endale sobiva haldusmudeli;
 • oskab planeerida enda vajadustest lähtuvaid korrashoiutegevusi;
 • mõistab kinnisvara korrashoiukulude eelarvestamise ülesehitust ja pikaajalise vaate olulisust;
 • omab ülevaadet kinnisvaraobjektide kaardistamisest ja selle vajalikkusest;
 • teab, kuidas korraldada talle vajalike korrashoiuteenuste hankimist.

 

Koolitus toimub enamjaolt loenguvormis. Teadmiste kinnistamiseks toimub koolituse lõpus teadmiste test, mille  vastused arutatakse grupitööna läbi.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8  akadeemilist tundi

KOOLITAJA

Tanel Tiits

Kinnisvara korrashoiuvaldkonna ekspert ja koolitaja
Tanel Tiits on omandanud kinnisvaraalase kõrghariduse Eesti Maaülikoolis kinnisvara planeerimise ja hindamise erialal. Ta omab kõrgeimat erialast kutsekvalifikatsiooni – kinnisvara haldusjuht tase 6.
Aastal 2002 alustas Tanel tööd Eesti suurima kinnisvaraettevõtte Riigi Kinnisvara ASi lõuna piirkonna haldurina ja 2005. aastal mahtude kasvades lõuna piirkonna juhina, tõustes 2016. aastal juhatuse liikmeks. Juhatuse liikme ametikohal töötas ta 2018. aastani.
Tanel on osalenud erinevate Eesti suurimate kinnisvaraprojektide elluviimise juures. Märkimist väärivad Koidula Raudteepiirijaam, Eesti Rahva Muuseumi uus hoone Tartus, Tallinna nelja ministeeriumi ühishoone ehk nn superministeerium, Tallinna Vangla projekt ja Tartu Vangla. Lisaks on ta olnud kümnete ainulaadsete kinnisvaraprojektide juures alates ehitusest kuni kliendile nn. korrashoiupaketi väljatöötamiseni.
2007- 2011 juhtis Tanel Mainori Kõrgkoolis kinnisvara arenduse õppetooli, kus tema ülesandeks oli välja töötada valdkonnapõhine õppekava, leida sobivad õppejõud, olla bakalaureusekraadi kaitsmise komisjonide esimeheks ja kinnisvaraalase õppe eestvedajaks.
Aastal 2009 tunnustas Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit Tanelit aunimetusega „Aasta 2009 Kinnisvarahaldur Eestis“. Alates 2012 aastast on Tanel aktiivselt panustanud kinnisvarakorrashoiu alaste loengute lugemisele, esinedes iga-aastaselt Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu korraldatavatel koolitustel. 2015. aastal tunnustas Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate liit teda aunimetusega „Kinnisvara korrashoiu lektor“ olulise panuse eest Eesti korrashoiuvaldkonna kujundamisse
Aastast 2018 juhib Tiits ettevõtet TTS, mille üheks eesmärgiks on korrashoiuvaldkonna asjatundjana teha koolitusi ja koostada eksperthinnanguid.
AJAKAVA

09:30 - 09:45

09:30 - 09:45

Kogunemine ja hommikukohv

09:45 - 11:30

09:45 - 11:30

1.Kinnisvara ja kinnisvarakeskkonna olemus

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

2. Valdkonda reguleerivad standardid

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

3. Ärikinnisvara haldamise protsess

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

4. Kinnisvaraobjekti info ja korrashoiutegevuste valik

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].