Äripäeva Juhtimiskool 15.09.2016

Kuus peamist juhtimise valdkonda kogenud juhile

15. september 2016 - 20. detsember 2016

Kestus: 6 päeva

Iga juht on oma teed alustanud erinevast kohast – meil on erinev haridus ja kogemused, mis on aidanud heaks juhiks kujuneda. Igal juhil on oma tugevused, aga ka nõrgemad valdkonnad ja sisse harjunud lähenemine, mis võivad takistada edasi liikumist.

Algul keskendub juht reeglina enda vastutusvaldkonnale – kuid selleks, et edukalt suuremas mängus osaleda, peab juht oskama mõista ja toetada ka teiste valdkondi.

Koolituse eesmärk on
aidata juhil analüüsida seniseid kogemusi, vajadusel täiendada oskuseid ja seeläbi parandada enda tulemuslikkust kuues peamises juhtimisvaldkonnas.

Koolitusele on oodatud
Juhtimiskool on mõeldud juhtidele, kes soovivad oma juhtimisoskusi korrastada ja laiendada ning soovivad kogu organisatsiooni juhtimises küpsemalt kaasa rääkida ja enda panust anda.


Äripäeva Juhtimiskooli valdkonnad ja teemad
Äripäeva Juhtimiskool koosneb kuuest 1-päevasest moodulist. Iga mooduli viib läbi erinev, oma valdkonna tippkoolitaja. Moodulid on omavahel sisuliselt seotud, moodustades ka moodulite vaheliste tegevuste abil ühtse terviku.

1. moodul: „Organisatsiooni juhtimine ja areng“ – alustame Juhtimiskooli organisatsiooni suurest pildist – tegutsemisfilosoofiast ja kultuurist – eduka juhtimise eeldustest, millele kogu organisatsiooni edu toetub.

2. moodul: „Inimeste ja meeskondade juhtimine“ – eduka strateegia loob ja viib ellu hästi moodustatud ja pühendunud meeskond. Teise mooduli eesmärk on täiendada juhtide oskuseid inimeste leidmisel ja motiveerimisel, inimeste vaheliste seoste ja mustrite arvestamisel ning selle abil meeskondade tulemuslikul juhtimisel.

3. moodul: „Protsesside ja muudatuste juhtimine“ – kolmanda mooduli eesmärgiks on analüüsida organisatsiooni protsesse, leida nii lihtsaid viise efektiivsuse suurendamiseks kui ka suuremaid muudatusi, mis organisatsiooni jätkusuutlikus arenguks vajalikud on.

4. moodul: „Meeskondade juhtimine coachingu abil“ – neljandas moodulis käsitleme cochingu kultuuri loomist ja meeskondade juhtimist arendava juhtimisstiili abil. Mooduli eesmärgiks on täiendada kogemusi coachivast juhtimisstiilist ja meeskonna arendamisest.

5. Moodul: „Kliendisuhete ja kommunikatsiooni juhtimine“ – viies moodul on pühendatud klientidele ja laiemale avalikkusele – nendele, kelle käest tuleb tegelikult organisatsiooni toimimiseks vajalik raha. Töötame sellega, mida peab tänapäeval iga juht ise teadma kliendisuhetest ja mida tegema avalike suhete kujundamisel.

6. Moodul: „Enesejuhtimine“ – Juhtimiskooli viimane moodul on juhile endale. Eesmärk on aru saada juhi enda emotsioonidest ja nende mõjust, mõista paremini eneseteadvuse arengu võimalusi ning kogeda enesejuhtimise ja keskendumise tehnikaid, mis lähtuvad uusimatest aju-uuringutest.


Äripäeva Juhtimiskooli meetodid ja põhimõtted
Koolituse moodulid kujutavad endast peamiselt kogemusõpet, koosnedes individuaalsetest, paariviisilistest ja väikse rühmaga harjutustest, samuti suure ringi diskussioonidest ja energetiseerijatest. Koolita esitab lühidalt ka vajalikku teoreetilist materjalid, samuti seletusskeeme rühmas tekkinud küsimustele. Koolitatavad toovad näiteid isiklikust kogemusest ja saavad tagasisidet nii rühmalt kui koolitajalt. Koolituspäevale eelneb või järgneb praktiline ülesanne, mis käsitleb osaleja enda igapäevast tööd. Moodulite vahelised kodutööd toetavad koolituspäeval õpitu ellu rakendamist ja aitavad erinevaid mooduleid ja teemasid üheks tervikpildiks siduda. 

KOOLITAJAD

Andres Liinat

Tartu Ülikooli kantsler

Andres Liinat

Tartu Ülikooli kantsler
15.09.2016
10:00 - 17:00

Hille Luht-Pihelgas

Äripäeva Akadeemia koostööpartner ja koolitaja

Hille Luht-Pihelgas

Äripäeva Akadeemia koostööpartner ja koolitaja
04.10.2016
10:00 - 17:00

Jari Kukkonen

Koolitaja

Jari Kukkonen

Koolitaja
25.10.2016
10:00 - 17:00

Kaupo Saue

Kaupo Saue

15.11.2016
10:00 - 17:00

Jaano Inno

Äripäeva Akadeemia koostööpartner

Jaano Inno

Äripäeva Akadeemia koostööpartner
06.12.2016
10:00 - 17:00

Janek Mäggi

Janek Mäggi

06.12.2016
10:00 - 17:00

Mare Pork

Mare Pork

20.12.2016
10:00 - 17:00
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Saabumine ja hommikukohv

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

Organisatsiooni juhtimine ja areng

Andres Liinat

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Saabumine ja hommikukohv

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

Inimeste ja meeskondade juhtimine

Hille Luht-Pihelgas

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Saabumine ja hommikukohv

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

Protsesside ja muudatuste juhtimine

Jari Kukkonen

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Saabumine ja hommikukohv

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

Meeskondade juhtimine coachingu abil

Kaupo Saue

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Saabumine ja hommikukohv

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

Kliendisuhete ja kommunikatsiooni juhtimine

Jaano Inno

Janek Mäggi

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Saabumine ja hommikukohv

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

Enesejuhtimine, kuidas keskenduda kontaktile ja luua meeleolu?

Mare Pork

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil akadeemia@aripaev.ee või telefonil 667 0073. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

AS Äripäev on Eesti Töötukassa koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi kirjeldusega SIIN.