Juhtimine

Äripäeva Juhtimiskool

Kuus peamist juhtimise valdkonda kogenud juhile

11. september 2019 - 12. detsember 2019

Kestus: 6 päeva

Äripäev (Vana-Lõuna 39/1, Tallinn)

Iga juht on oma teed alustanud erinevast kohast – meil on erinev haridus ja kogemused, mis on aidanud heaks juhiks kujuneda. Igal juhil on oma tugevused, aga ka nõrgemad valdkonnad ja sisse harjunud lähenemine, mis võivad takistada edasi liikumist.

Algul keskendub juht reeglina enda vastutusvaldkonnale – kuid selleks, et edukalt suuremas mängus osaleda, peab juht oskama mõista ja toetada ka teiste valdkondi.

Äripäeva Juhtimiskool on kuuest koolituspäevast koosnev programm, mida viivad läbi oma valdkonna tipptegijad: Andres Liinat, Klaas-Jan Reincke, Jari Kukkonen, Raul Rebane, Kaupo Saue ja Eva-Maria Kangro. Koolituse teemad ja koolitajad on valitud juhtide jaoks aktuaalsete teemade seast.

Äripäeva Juhtimiskooli eesmärk
on aidata juhil analüüsida seniseid kogemusi, täiendada oskuseid ja seeläbi parandada juhi töö tulemuslikkust kuues aktuaalses valdkonnas: organisatsiooni juhtimine ja areng, töödisain, protsesside ja muudatuste juhtimine, kommunikatsioon, coaching ja enesejuhtimine.

Koolitusele on oodatud
juhid, kes soovivad oma juhtimisoskusi ja -teadmisi korrastada ja laiendada ning seeläbi oma organisatsiooni erinevaid valdkondi analüüsida ning arendada.

Äripäeva Juhtimiskooli valdkonnad ja teemad
Äripäeva Juhtimiskool koosneb kuuest 1-päevasest moodulist. Iga mooduli viib läbi erinev, oma valdkonna tippkoolitaja. Moodulid on omavahel sisuliselt seotud, moodustades ka moodulite vaheliste tegevuste abil ühtse terviku.

1.moodul (11.09.2019) - Organisatsiooni juhtimine ja areng - Suur pilt organisatsiooni strateegia ja eduka juhtimise vahelisest seosest. Koolitaja on Andres Liinat

2.moodul (03.10.2019) – Töödisain - Kuidas muuta inimeste töö nii haaravaks, et nende sooritus paraneb pidevalt? Mooduli eesmärk on anda osalejatele esmased oskused ja teadmised töödisaini meetodite kasutamiseks ja arendamiseks oma töökeskkonnas. Koolitaja on Klaas-Jan Reincke.

3.moodul (24.10.2019) - Protsesside ja muudatuste juhtimine - Kuidas leida vajalikud muudatused ja need ettevõttes edukalt ellu viia? Mooduli eesmärk on anda näpunäiteid, kuidas tuvastada ettevõtte protsessides olevat arengupotentsiaali ja kuidas potentsiaali ettevõtte arendamiseks rakendada. Koolitaja on Jari Kukkonen.

4.moodul (06.11.2019) - Kuidas kindlustada ettevõtte head mainet? - Ettevõtte informatiivne julgeolek. Mooduli eesmärk on omandada näpunäiteid, põhimõtteid ja metoodikaid ettevõtte hea maine kindlustamiseks. Koolitaja on Raul Rebane.

5.moodul (26.11.2019) - Meeskondade juhtimine coaching'u abil - Töövahendid meeskonna edukaks juhtimiseks. Mooduli eesmärk on teadvustada coachingu rolli meeskonna tulemuslikkuse kasvatamisel ning omandada teadmisi ja oskusi coachivast juhtimisest ja meeskonna arendamisest. Koolitaja on Kaupo Saue.

6.moodul (12.12.2019) -  Eduka enesejuhi oskused - Kuidas neuroteadused ja psühholoogia enda kasuks tööle panna? Koolitaja on Eva-Maria Kangro.

Äripäeva Juhtimiskooli läbiviimise põhimõtted
Koolituse moodulid kujutavad endast peamiselt kogemusõpet, koosnedes individuaalsetest, paariviisilistest ja väikse rühmaga harjutustest, samuti suure ringi diskussioonidest ja energetiseerijatest. Koolitajad esitavad lühidalt ka vajalikku teoreetilist materjali, samuti seletusskeeme rühmas tekkinud küsimustele. Koolitatavad toovad näiteid isiklikust kogemusest ja saavad tagasisidet nii rühmalt kui koolitajalt. Koolituspäevale võib eelneda või järgneda praktiline ülesanne, mis käsitleb osaleja enda igapäevast tööd. Moodulite vahelised kodutööd toetavad koolituspäeval õpitu ellu rakendamist ja aitavad erinevaid mooduleid ja teemasid üheks tervikpildiks siduda. 

KOOLITAJAD

Andres Liinat

koolitaja

Andres Liinat

koolitaja
11.09.2019
10:00 - 17:00

Klaas-Jan Reincke

Flowtime asutaja, sisemise töömotivatsiooni sütitaja

Klaas-Jan Reincke

Flowtime asutaja, sisemise töömotivatsiooni sütitaja
03.10.2019
10:00 - 17:00

Jari Kukkonen

koolitaja

Jari Kukkonen

koolitaja
24.10.2019
10:00 - 17:00

Kaupo Saue

Kaupo Saue

26.11.2019
10:00 - 17:00

Raul Rebane

Raul Rebane

06.11.2019
10:00 - 17:00

Eva-Maria Kangro

koolitaja

Eva-Maria Kangro

koolitaja
12.12.2019
10:00 - 17:00
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Saabumine ja hommikukohv

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

1. Moodul – Organisatsiooni juhtimine ja areng - Suur pilt organisatsiooni strateegia ja eduka juhtimise vahelisest seosest

Andres Liinat

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Saabumine ja hommikukohv

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

2. Moodul – Töödisain - Kuidas muuta inimeste töö nii haaravaks, et nende sooritus paraneb pidevalt?

Klaas-Jan Reincke

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Saabumine ja hommikukohv

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

3. Moodul – Protsesside ja muudatuste juhtimine - Kuidas leida vajalikud muudatused ja need ettevõttes edukalt ellu viia?

Jari Kukkonen

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Saabumine ja hommikukohv

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

4. Moodul –Kuidas kindlustada ettevõtte head mainet? Ettevõtte informatiivne julgeolek

Raul Rebane

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Saabumine ja hommikukohv

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

5. Moodul – Meeskondade juhtimine coachingu abil - Töövahendid meeskonna edukaks juhtimiseks

Kaupo Saue

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Saabumine ja hommikukohv

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

6. Moodul – Eduka enesejuhi oskused - Kuidas psühholoogia ja neuroteadused enda kasuks tööle panna?

Eva-Maria Kangro

REGISTREERIMINE
Äripäeva Juhtimiskool
Hind:
2799 €
3 358,80 € km-ga
Osalejate arv:
Organisatsiooni juhtimine ja areng
Hind:
499 €
598,80 € km-ga
Osalejate arv:
Töödisain
Hind:
499 €
598,80 € km-ga
Osalejate arv:
Protsesside ja muudatuste juhtimine
Hind:
499 €
598,80 € km-ga
Osalejate arv:
Kuidas kindlustada ettevõtte head mainet?
Hind:
499 €
598,80 € km-ga
Osalejate arv:
Meeskondade juhtimine coaching'u abil
Hind:
499 €
598,80 € km-ga
Osalejate arv:
Eduka enesejuhi oskused
Hind:
499 €
598,80 € km-ga
Osalejate arv:

Lisainfo:
Äripäeva Akadeemia | Vana-Lõuna 39/1, Tallinn
667 0439 | akadeemia@aripaev.ee

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil akadeemia@aripaev.ee või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või Liis.Lehtmets@aripaev.ee.