Äripäeva maksukool

Põhjalik rahvusvahelise maksunduse kursus praktikule

18. oktoober 2017 - 13. detsember 2017

Kestus: 4 päeva

Piiriülese tegevuse korral on maksuküsimused üheks peamiseks probleemiks, millega tuleb tegeleda juba tegevuse planeerimise esialgses faasis. Kui piiriülene tegevus toob kaasa maksukohustuse teises riigis, suurendab see oluliselt kulusid ja administratiivset koormust ning omab negatiivset mõju rahavoogudele. Samas pakub rahvusvaheline maksuõigus mitmeid alternatiivseid võimalusi, mis võib ka maksukoormust vähendada.

Koolituse eesmärk on
anda ülevaade peamistest maksuprobleemidest ja võimalustest, mis piiriüleses äris tekivad ning pakkuda lahendusi.

Koolituse tulemusena on osaleja saanud

  • oskuse planeerida ettevõtlust kohe algusest kõige maksuefektiivsemal viisil
  • oskuse hinnata ennetavalt võimalikke maksuriske
  • süsteemse arusaama piiriülese tegevusega seonduvatest maksuküsimustest
  • oskuse leida iseseisvalt lahendusi ja alternatiive
  • oskuse rakendada erinevaid õigusakte ja kohtupraktikat korrektselt
  • teadmised ja töövahendid praktiliste probleemide iseseisvaks lahendamiseks
  • võimaluse säästa konsultantide kasutamisel
  • nõustajatele võimaluse kasvada maksunõustamise valdkonnas

Koolitusele on oodatud
praktikud, kes tahavad olla oma piiriüleste tegevuste planeerimisel hoolsad, vähendada maksuriske ning kasutada ära kõik võimalused.

Koolituse meetodid ja põhimõtted
Loengud, mille käigus käsitletakse põhjalikult regulatsioonide sisu, riikide kehtestatud reegleid ning arutatakse läbi ka osalejate praktilised probleemid. Kooli käigus saavad osalejad kaasa väga mahukad ja põhjalikud materjalid eesti keeles (iga teema osas on eraldi toodud välja kõige olulisem juhtidele ja detailne käsitlus rakendajatele). Lisaks ka erinevaid praktilisi töövahendid, mis abistavad maksukohustuste arvutamisel ja täitmisel.

Osaleja tagasiside:

Riina Oja, AS PRFoods, Kontserni pearaamatupidaja
Koolitusprogramm vastas igati mu ootustele. Koolitusel osalejad olid kõik oma ala professionaalid, kuid ettevõtted on tegevusvaldkondade poolest ju väga erinevad. Lähtudes eeltoodust oli programm suuremas pildi kontekstis hästi koostatud ning terviklik.

Hr Marko Saag on suurepärane lektor, professionaalne ja karismaatiline. Koolitus oli praktiline, kus Marko Saag demonstreeris oma igapäevaseid töövõtteid ning järeldamistehnika loogikaid, mille kaudu ta advokaadina ise lahendusteni jõuab ning tutvustas konkreetseid materjale, mida kasutab. Väga huvitav ja äge, päriselt!

Minu jaoks oli inspireeriv ka osalejate seltskond. Mõned noored tegijad olid väga aktiivsed ja professionaalsed. Nad tõid arutelusse palju detailset ja kasulikku hetkeinfot. Ütleme, et oluline suur väärtus olid arutelus ka teiste osalejate näidetel.

Isiklikult hindan kindlasti siin koolitusel ärisuhtlust ja -kontakte. Leidsin siit endale ammu kaotatud suurepärase sõbra, kellega siin taas kokku saime ja nüüd tihedalt suhtleme. Tihtipeale on ettevõtetel raske häid spetsialiste leida ning siin on võimalus teravama mõtlemisega inimestega kontakti luua, nad meelde jätta. Võib olla hind on liialt kõrge kuid saadud know-how vaatenurgast on hind täiesti õiglane. Olen tänulik Sulle, hr Marko Saag :)

Osaleja tagasiside:

Koolituse kogemusi jagab Ketlin Suurväli, ettevõttest 1OFFICE EESTI OÜ. Loe SIIT

KOOLITAJA

Marko Saag

Advokaadibüroo ATTELA partner ja vandeadvokaat, TTÜ finantsarvestuse õppetooli rahvusvahelise maksunduse lektor
Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.

Marko on tegelenud professionaalse nõustamisega üle 13 aasta, on avaldanud mitmeid artikleid ja raamatuid, töötab rahvusvahelise maksuõiguse lektorina ülikoolis ning esineb mitmetel seminaridel ja konverentsidel. Marko lõpetas 2006. aastal Tartu Ülikooli Õigusinstituudi (võrdsustatuna magistrikraadiga) ja praegu omandab doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis.

Tunnustused
Best Lawyers (2014): Vandeadvokaat Marko Saagile omistatakse väärt tunnustus kui eksperdile, kes tegutseb maksude valdkonnas (Best Lawyers® 2015 väljaanne). Best Lawyers (2013): Vandeadvokaat Marko Saagile omistatakse väärt tunnustus kui eksperdile, kes tegutseb maksude, panganduse ja finantseerimise valdkonnas. Tallinna Tehnikaülikool (2013): Marko saab Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna tudengite hulgas läbiviidud küsitluses II koha parima loengupidaja ja suurima eeskuju kategoorias. IFLR 1000 (2013): mainib Markot finantseerimisalase nõustamisega seoses. Chambers Europe (2013): Marko "kiiret ja tõhusat" töömeetodit hinnatakse kõrgelt. Chambers Europe (2012): Marko Saagi mainitakse seoses konsultatsioonide kõrge kvaliteediga ning tuuakse välja ka nõustamine rahastamise ja tehingute teemadel. Tax Directors Handbook (2009): arvab Marko 250 maailma parima maksuadvokaadi hulka (töötamise koht tunnustuse ajal Borenius).
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Saabumine ja hommikukohv

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

Koolitus

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Saabumine ja hommikukohv

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

Koolitus

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Saabumine ja hommikukohv

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

Koolitus

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Saabumine ja hommikukohv

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

Koolitus

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].