Kuidas kaitsta ärisaladust?

13.02.2019

Veebiseminar

Hiljuti (2018. aasta lõpus) jõustusid seadusemuudatused, mis sätestavad ärisaladuse kaitset. Võrreldes varasemaga on uues seaduses sõnastus laiem ja karistus äriseaduse lekitamise eest karmim.

Seetõttu korraldame veebiseminari, et selgitada, mis seaduses muutus ja, millised on karistused äriseaduse lekitamise eest. Sest nagu on teada, siis ärisaladuste kaitsmine on oluline nii konkurentsivõime ning teadus- ja arendustegevuse kui ka innovaatilisuse saavutamiseks ja hoidmiseks. Ärisaladused on tihti ettevõtja suurim ja mõnikord koguni ainus kõige olulisem vara. Sellise teabe kaitsmine jääb vahel aga tagaplaanile, mistõttu võib ärisaladuste abil saavutatud konkurentsivõime kasvu ja investeeringute tulususe kaotada praktiliselt üleöö. 

Veebiseminaril räägime:

  •        Millal on teave konfidentsiaalne?
  •        Konfidentsiaalse teabe käitlemine ettevõtte sees.
  •        Konfidentsiaalse teabe käitlemine ettevõttest väljas: suhted tarnijate/edasimüüjatega (äripartnerid põhitegevuses).
  •        Mida teha, kui ärisaladus on lekkinud?
  •        Kuidas kaitsta ärisaladust? Kuidas saab töötajale seada konkurentsikeeldu?

Loe ka Risto Rüütli artiklit ärisaladuse kaitse teemal. 

Seminari viib läbi Risto Rüütel, advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots & Co partner, EL ja konkurentsiõiguse ning rahvusvahelise kaubanduse valdkonna juht.

 

LISAINFO:

Veebiseminar toimub 13.veebruaril vahemikus 10.00-12.00 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.

Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Täpsemat infot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades [email protected] või helistades tel nr 667 0209.

ESINEJA

Risto Rüütel

Eversheds Sutherland Ots & Co
Risto on pikaajalise kogemusega konkurentsiõiguse spetsialist ja partnerina juhib advokaadibüroos konkurentsiõiguse valdkonda. Tal on kogemusi kõikides konkurentsiõiguse valdkondades nii nõustamise kui vaidluste osas, sh koondumiste kontrolli menetlused, riigiabi küsimused ning keelatud koostöö ja turgu valitseva seisundi kuritarvitamisega seonduvad menetlused. Risto on edukalt esindanud ja kaitsnud kliente kümnetes konkurentsiameti ja/või prokuratuuri järelevalve-, väärteo- (turgu valitseva seisundi kuritarvitamise süüdistused) ja kriminaalmenetlustes (kahtlustused konkurentsi kahjustavas koostöös). Menetlused on puudutanud nii ettevõtjate ühe- kui mitmepoolseid konkurentsi kahjustada võivaid tegevusi paljudes majandussektorites. Lisaks on Risto osalenud mitmes pretsedenti loovas konkurentsiõiguse alases kohtuvaidluses haldus- ja tsiviilkohtumenetlustes, sh mitmes konkurentsiõiguse rikkumisega tekitatud kahjude hüvitamisega seonduvas kohtuvaidluses. Risto on konkurentsiõiguse nõustajana osalenud telekommunikatsiooni-, postiside-, raudtee-, jäätmekäitluse ja ravimimüügiturgude vabale konkurentsile avamise protsessides. Ta on üks kogenumaid advokaate Eestis konkurentsiameti koondumiste kontrolli menetlustes. Alates 2012. aastast on Risto koostanud üle 25 koondumise loa taotluse ja edukalt esindanud kliente ligi pooltes eriti keerulistes koondumise menetlustes (nn 2-staadiumi menetlused). 2015. aastal loodi Eesti Advokatuuri juurde konkurentsiõiguse komisjon ja advokatuuri juhatus valis Risto konkurentsiõiguse komisjoni esimeheks. Risto kogemust konkurentsiõiguse valdkonnas on läbi aastate kõrgelt hinnanud paljud mainekad rahvusvahelised väljaanded, sh Chambers Europe, Legal 500, Euromoney Expertguides, Best Lawyers, Corporate INTL, Lawyer Monthly ja World Finance.
LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist, palume tasuda 50% väljastatud arve maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, palume tasuda väljastatud arve täissummas.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.