Arukas ajajuhtimine juhiabi töös

Kuidas võtta aega olulisteks tegevusteks ning olla samas paindlik ja abivalmis?

12. mai 2017

Kestus: 0,5 päeva

Ajajuhtimine on juhiabi töös väga olulisel kohal. Erinevate tegevuste planeerimine, koordineerimine ja elluviimine ning samal ajal kohalolek vajab õigeid tehnikaid, et oma tööd tulemuslikumalt teha. Aruka ajajuhtimise koolitus annab töövahendid tegevuste korrastamiseks, paremaks planeerimiseks ning tulemuslikumaks ja sihikindlamaks elluviimiseks.

Koolituse sihtgrupp
Koolitus on suunatud juhiabidele, assistentidele ja büroojuhtidele. Koolitus aitab osalejatel teha oma tööd efektiivsemalt ja madalama stressitasemega.

Koolituse tulemused

Koolituse tulemusena osaleja:

  •          Mõistab tegevuste korrastamisest saadavat kasu
  •          Tunneb ja oskab kasutada olulisemaid ‘ajajuhtimise’ tehnikaid ja vahendeid

Lõpetamise tingimuseks on koolitusel osalemine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse koolituse käigus läbiviidavate meetodite analüüsi ja grupitööde käigus.

Koolituse eesmärk
Koolituse eesmärk on anda vajalikud töövahendid ja tehnikad tegevuste paremaks planeerimiseks ning tulemuslikumaks elluviimiseks.

Koolituse läbiviimise meetodid ja põhimõtted
Osalejad täidavad enne koolitust veebiküsitluse. Iga osaleja leiab koolituse lõpus endale paarilise, kellega ta lepib kokku, millise konkreetse õpitud asja neist kumbki nädalaga kasutusele võtab. Nädala pärast saavad nad 15 minutiks kokku (või lähevad kasvõi koos lõunale või helistavad) ja arutavad, kuidas neil läheb. Seejärel võtavad nad uue harjumuse kasutusele. Sel moel kohtuvad nad neli korda.

Koolituspäeva sisuga saab tutvuda allpool ajakavas.

KOOLITAJA

Kristjan Otsmann

Koolitaja
Kristjan Otsmannil on 10 aastane koolitaja kogemus, mille käigus ta on koostööd teinud ca 10 000 inimesega, sh ca 500-700 juhiabi, assistendi ja büroojuhiga. Enne koolitajaameti valimist oli Kristjan 13 aastat ajakirjanik ja keskastme juht Eesti Ekspressis, Postimehes ja Eesti Päevalehes.

Konverentsil “Juhtimiskoolitus 2010” valiti teda koos Tauri Tallermaaga konverentsi parimaks koolitajaks ca 30 koolitaja seas. Kristjan täiendab end pidevalt erialaselt – viimati läbis Search Inside Yourself Leadership Institute’i enesearengu ja juhtimiskoolituse Helsingis aprillis 2016, Adding Value AB koolituse “PRINCE2 Practitioner” aprillis 2014 ja “PRINCE2 Foundation” detsembris 2013 Stockholmis ning Thiagi grupi koolituse “Jõudluse parendamise interaktiivsed strateegiad” oktoobris 2012 Stockholmis. Kristjan on ajajuhtimise raamatu „Hetk: 12 sammu parema elu poole“ autor (Eesti Ekspressi Kirjastus 2010).

Ta loeb Viljandi Kultuuriakadeemias rahvusliku käsitöö osakonna magistriõppes projektijuhtimise ning bakalaureuseõppes meeskonnatöö kursust.
AJAKAVA

09:15 - 09:30

09:15 - 09:30

Kogunemine

09:30 - 11:30

09:30 - 11:30

1. Planeerimine

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:30

11:45 - 13:30

2. Tegutsemine

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

AS Äripäev on Eesti Töötukassa koostööpartner.
Töötukassa finantseeringul osalemiseks leppige koolitusel osalemine kokku oma konsultandiga ning võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected]. Täpsema info leiate SIIT.