Koolitused

Arukas ajajuhtimine juhiabi töös

Kuidas võtta aega olulisteks tegevusteks ning olla samas paindlik ja abivalmis?

31. oktoober 2017

Kestus: 0,5 päeva

Ajajuhtimine on juhiabi töös väga olulisel kohal. Erinevate tegevuste planeerimine, koordineerimine ja elluviimine ning samal ajal kohalolek vajab õigeid tehnikaid, et oma tööd tulemuslikumalt teha. Aruka ajajuhtimise koolitus annab töövahendid tegevuste korrastamiseks, paremaks planeerimiseks ning tulemuslikumaks ja sihikindlamaks elluviimiseks.

Koolituse sihtgrupp
Koolitus on suunatud juhiabidele, assistentidele ja büroojuhtidele, kes korraldavad oma ettevõttes suvepäevi, jõulupidu, koolituspäeva vms töötajatele mõeldud üritust või ka klientidele suunatud ettevõtte sünnipäeva vastuvõttu, teenust tutvustavat seminari või tooteesitlust. Koolitus aitab osalejatel teha planeerimis- ja korraldustööd efektiivsemalt ja madalama stressitasemega ning annab teadmised projektijuhtimisest.

Koolituse tulemused
Koolituse tulemusena osaleja
- mõistab tegevuste korrastamisest saadavat kasu
- tunneb ja oskab kasutada olulisemaid 'ajajuhtimise' tehnikaid ja vahendeid
Lõpetamise tingimuseks on koolitusel osalemine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse koolituse käigus läbiviidavate meetodite analüüsi ja grupitööde käigus.

Koolituse eesmärk
Koolituse eesmärk on anda vajalikud töövahendid ja tehnikad tegevuste paremaks planeerimiseks ning tulemuslikumaks elluviimiseks.

Koolituse läbiviimise meetodid ja põhimõtted
Koolitusel kasutatakse täiskasvanute koolituseks sobivaid aktiivõppemeetodeid – lühiloengud vahelduvad eneseanalüüsi ülesannete, grupitööde ja -aruteludega. Koolituse alguses saavad osalejad küsitluslehel ülesande, mis aitab osalejail üksteist küsitledes tundma saada ja teemasse sisse elada. Iseseisev harjutus annab julgust oma mõtteid kirjalikult vormistada ja suuliselt esitada. Rühmatööd toetavad eesmärgistamise, eelarvestamise ja ajakava koostamise näidetel meeskonnaga arutlemise oskust.

Koolituspäeva sisuga saab tutvuda allpool ajakavas.

 

Firmaürituste projektijuhtimise koolitus on üks osa "Juhiabide meistriklassi 2. lennust", mis koosneb 6 moodulist. Meistriklass on loodud koostöös Sekretär.ee-ga. Moodulite teemad ja koolitajad on valitud sekretär.ee pikaajaliste lugejate ja klientide tagasisidedest, eesmärgiga pakkuda juhiabide mitmekesistest tööülesannetest inspireeritud tervikprogrammi. Soovime täiendada juhiabi teadmisi ja oskusi kuues olulises igapäevatöö valdkonnas. Koolitajateks on oma ala parimad professionaalid ja praktikud.

Juhiabide meistriklassi 2. lennu programm

1. moodul (29.09.2017) - Dokumendihaldus ja digiarhiveerimine
Kuidas organisatsioonis lihtsalt dokumenditööd korraldada?
Koolitajad: Eesti Juhi Abi Ühingu juhatuse esimees Janne Kerdo ja digitaalse asjaajamise ekspert Ingrid Pappel.

2. moodul (11.10.2017) - Firmaürituste projektijuhtimine
Kuidas edukalt ja stressivabalt äge firmaüritus korraldada?
Koolitaja: Äripäeva arendusdirektor Mari Kõlli.

3. moodul (31.10.2017) - Arukas ajajuhtimine juhiabi töös
Kuidas võtta aega olulisteks tegevusteks ning olla samas paindlik ja abivalmis?
Koolitaja: ajajuhtimise ekspert Kristjan Otsmann.

4. moodul (10.11.2017) - Heakeelsus kui juhiabi töövahend
Kuidas koostada laitmatut ametikirja?
Koolitaja: Eesti Keeletoimetajate Liidu asutajaliige Helika Mäekivi.

5. moodul (21.11.2017) - Enesekehtestamine juhiabi töös
Kuidas ennetada probleemide kuhjumist ja konfliktide teket? 
Koolitaja: suhtlemistreener Kadri Kõiv.

6. moodul (8.12.2017) - Tõhusad töövõtted MS Wordis 
Kuidas oma igapäevatöös MS Wordi efektiivsemalt kasutada?
Koolitaja: IT Koolituse koolitaja Jaan Vaabel.

Loe tervikprogrammist lähemalt SIIN.

KOOLITAJA

Kristjan Otsmann

Koolitaja
Kristjan Otsmannil on 10 aastane koolitaja kogemus, mille käigus ta on koostööd teinud ca 10 000 inimesega, sh ca 500-700 juhiabi, assistendi ja büroojuhiga. Enne koolitajaameti valimist oli Kristjan 13 aastat ajakirjanik ja keskastme juht Eesti Ekspressis, Postimehes ja Eesti Päevalehes.

Konverentsil “Juhtimiskoolitus 2010” valiti ta koos Tauri Tallermaaga konverentsi parimaks koolitajaks ca 30 koolitaja seas. Kristjan täiendab end pidevalt erialaselt – viimati läbis Search Inside Yourself Leadership Institute’i enesearengu ja juhtimiskoolituse Helsingis aprillis 2016, Adding Value AB koolituse “PRINCE2 Practitioner” aprillis 2014 ja “PRINCE2 Foundation” detsembris 2013 Stockholmis ning Thiagi grupi koolituse “Jõudluse parendamise interaktiivsed strateegiad” oktoobris 2012 Stockholmis. Kristjan on ajajuhtimise raamatu „Hetk: 12 sammu parema elu poole“ autor (Eesti Ekspressi Kirjastus 2010).

Ta loeb Viljandi Kultuuriakadeemias rahvusliku käsitöö osakonna magistriõppes projektijuhtimise ning bakalaureuseõppes meeskonnatöö kursust.
AJAKAVA

09:15 - 09:30

09:15 - 09:30

Kogunemine ja hommikukohv

09:30 - 11:30

09:30 - 11:30

1. Planeerimine

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:30

11:45 - 13:30

2. Tegutsemine

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil akadeemia@aripaev.ee või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

AS Äripäev on Eesti Töötukassa koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või kulli.duubas@aripaev.ee.