06.09.2017 Beyond Budgeting (EST)

ehk kohanduva eelarvestamise juhtimismudel

06. september 2017 - 22. mai 2020

Kestus: 1 päev

Traditsiooniline juhtimine, sealhulgas finantside juhtimine, on tänapäeva muutuva ärikeskkonna jaoks sageli liiga aeglane ja bürokraatlik. Juhtimine peab olema paindliku ja inimliku iseloomuga.

Kohanduv eelarvestamine ehk Beyond Budgeting on tõhus ja edukas juhtimismudel, mis on loodud tänapäeva muutuvas ärikeskkonnas kohandumiseks ja inimeste paremaks juhtimiseks. Organisatsioonid, mis viivad oma juhtimismudeli vastavusse kohanduva eelarvestamise põhimõtetega, võivad omandada olulise ja püsiva konkurentsieelise.

Koolitaja Bjarte Bogsnes on Beyond Budgeting Roundtable’i juhatuse esimees, kellel on rohkem kui kakskümmend aastat praktilisi kogemusi kohanduva eelarvestamise rakendamise juhtimisel kahes suures rahvusvahelises ettevõttes, Borealis ja Statoil.

Sihtgrupp
Ettevõtete tegevjuhid, finantsjuhid, personalijuhid, Lean-juhtimise ja agiilse juhtimise koolitajad

Koolituse eesmärk
Anda teadmised, kuidas rakendada Beyond Budgeting mudelit oma ettevõttes ja seeläbi vähendada traditsioonilise juhtimisega seotud probleeme ning tõsta ettevõtte konkurentsieelist.

Koolituse tulemused
Koolituse tulemusena osaleja
  • mõistab traditsioonilise juhtimise süsteemist tulenevaid probleeme
  • saab põhjaliku ülevaate kohanduvast eelarvestamisest, selle taustast, kontseptsioonist ja 12 põhimõttest
  • õpib, kuidas on rakendatud mudelit üle maailma, sealhulgas Statoilis
  • saab teadmised, kuidas veenda oma organisatsioonis mudeli kasutusele võtmist
  • saab praktilised oskused ja teadmised kohanduva eelarvestamise ellurakendamisest
  • mõistab, mida tähendavad kohanduva eelarvestamise põhimõtted eri majandusharudes ja kultuurides
  • mõistab kohanduva eelarvestamise ning Lean-juhtimise ja agiilse juhtimise vahelisi seoseid

Koolituse sisuga saab tutvuda allpool ajakavas.

PS! Koolitus toimub inglise keeles. 

Read the Programme in English

KOOLITAJA

Bjarte Bogsnes

Beyond Budgeting Roundtable’i juhatuse esimees
Bjarte Bogsnes on teinud rahvusvahelist karjääri nii finantsjuhtimises kui ka personalijuhtimises. Praegu juhib ta kohanduva eelarvestamise põhimõtete juurutamist Skandinaavia suurimas ettevõttes Statoil.

Bjarte Bogsnes on organisatsiooni Beyond Budgeting Rountable’i juhatuse esimees. Organisatsiooni eesmärk on kohanduva eelarvestamise põhimõtete juurutamine.
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

1. Traditsioonilise juhtimise probleemid

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

2. Kohanduv eelarvestamine maailmas

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

3. Kuidas tegutseda - kohanduv eelarvestamine Statoili näitel

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

4. Rakendamine

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

AS Äripäev on Eesti Töötukassa koostööpartner.
Töötukassa finantseeringul osalemiseks leppige koolitusel osalemine kokku oma konsultandiga ning võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected]. Täpsema info leiate SIIT.