Certified ScrumMaster

07.02.2019 - 08.02.2019

Lõõtsa 8, Tallinn, II korrus

Scrum on agiilse tarkvaraarendamise metoodika organisatsioonidele, arendajatele ja juhtidele.

Scrumi populaarsust võib seletada selle võimega tõsta ja suurendada investeeringult teenitavat tulu ning suutlikkust ühendada juhtkonda ja arendajaid organisatsiooni ärieesmärkide saavutamise nimel. Scrum sisaldab paindlikku raamistikku, mis aitab suurtel meeskondadel hoida tegevuste keskmes eesmärk ning ühiselt teostada püstitatud ülesanded.

Koolitusele on oodatud: Scrum meeskonna liikmed; spetsialistid, kes oma igapäevatöös vajavad teadmisi ja oskusi Scrumist – tarkvara arendajad, tarkvaraarenduse kliendid, juhid jne.

Koolituse eesmärk on võimaldada osalejatel omandada täiendavaid teadmisi ja oskusi projektijuhtimisest agiilsel Scrum metoodikal, luua eeldused sertifitseeritud spetsialistide olemasoluks ja metoodika juurutamiseks ettevõtetes.

Koolituse edukal lõpetamisel on osaleja omandanud teadmised ja oskused järgnevates teemades:

 • Scrum tarkvara arenduses
 • Planeerimine (Sprint'i planeerimine)
 • Teostus (Daily scrum)
 • Ülevaatus (Sprint review)
 • Scrum ja suured projektid
 • Scrum ja organisatsioonid

Sertifikaat

Kursus valmistab ette rahvusvahelise sertifikaadi Certified ScrumMaster eksami sooritamiseks. Koolitus lõppeb eksami sooritamisega.


Koolitus on inglise keeles.

Koolituse toimumiseks on minimaalne osavõtjate arv 6.

Programme in English

Agile software development increases the productivity and quality of software development and decreases its risks. Scrum is an iterative and incremental framework for developing and sustaining complex products. In Scrum development teams deliver potentially shippable high-quality functionality at the end of every Sprint, providing the agility needed to respond to rapidly changing requirements.

The Scrum framework constantly challenges its users to focus on continuous improvement, and its Sprints provide the stability to get things done within an environment, where needs are always changing.

These characteristics have led to Scrum becoming the most popular framework in the world of agile software development.

Target group: Scrum team members and managers, IT specialists, software developers, customers and all people who need knowledge and skills working in Scrum framework.

Topics:

 • Agile software development
  • Agile manifesto, principles and practices
  • Waterfall and agile software development
  • Success stories
  • Pitfalls
  • Famous agile methods
 • Scrum overview
  • Zen of scrum
  • Empirical process control
  • ScrumMaster
  • Product owner
  • Self-organizing and self-managing team
  • Ceremonies and artefacts
  • Scrum flow
 • Planning
  • Agile planning
  • Product Vision
  • Agile architecture
  • Building successful teams
  • Definition of done
  • User stories and agile requirements analysis
  • Product backlog
  • Business value and prioritization
  • Product backlog refactoring
 • Sprint planning
  • Estimating
  • Sprint backlog
  • Sprint planning meeting
 • Working in a sprint
  • Daily scrum meeting
  • Working together
  • Daily work of a ScrumMaster
 • Scrum simulation
  • 59 minute Scrum exercise
 • Reporting
  • Burndown charts
  • Sprint review meeting
  • Sprint termination
 • Retrospectives
  • Continuous improvement
  • Facilitating retrospectives
  • Utilizing lessons from Lean software development
  • What's hard in Scrum?
 • Technical practices used with Scrum
  • XP's team coding practices
  • Technical debt
 • Scrum in large projects
  • Scaling Scrum
  • Enterprise level Scrum
  • Scrum of Scrums meeting
  • Scrum in geographically distributed teams
 • Scrum and organizations
  • Agile organizations and agile governance
  • Contracts, subcontracting
  • Working with traditional organisations
ESINEJA

Pentti Virtanen

Tieturi OY koolitaja
Practical software engineering projects since 1981
• Software developer
• Project manager, line manager
• Software process engineer
• Trainer in Tieturi from 2003

Degree:
• Ph. D. in Computer Science (Thesis: ”Measuring and improving component-based software development”)


Areas of expertise:
• Development of software development methodologies and processes
• Measurement, productivity, agility
• Objects and components
• Project management, analysis, design, programming
• Certified Scrum Trainer

Nokia collaboration
• Training and material development: UNA, Technical Architecture, Architecture Management, Lyra, Technology management
• Software engineering process development (2000-2001)
LISAINFO
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].