IT

Adobe Photoshop – fototöötlus ja -montaaz (baaskoolitus)

06. aprill 2020 - 07. aprill 2020

Kestus: 2 päeva

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

Adobe Photoshopi kursus õpetab selgeks kõik levinumad töövõtted. Alustame lihtsamatest pildikorrektuuri võtetest ja liigume samm-sammult edasi keerukamate tehnikatega. Kursuse lõpuks on osalejal hea ettekujutus fotomontaazi põhitõdedest ja oskab neid Photoshopis ka rakendada.

Sihtgrupp: kõik arvutigraafika huvilised, varasem kogemus ei ole vajalik.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Oskab seadistada Photoshopi töölauda.
 • Teab, kuidas muuta pildi formaati ja suurust.
 • Oskab korrigeerida pildi värve.
 • Oskab töötada maskide ja kihtidega.
 • Tunneb mittedestruktiivse pilditöötluse põhimõtteid.
 • Oskab luua foto montaaži.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): huvi arvutigraafika vastu, arvutikasutus tavakasutaja tasemel. Baaskoolitus sobib kõigile, kes varasemalt Photoshopiga kokku pole puutunud.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Esimesed sammud
 • Dokumendi muutmine
 • Lokaalsed parandused
 • Joonistamise tööriistad
 • Piirkondade märgistamine
 • Kihid (layers)
 • Maskid
 • Paranduskihid (adjustment layer)

Koolituse läbiviimise põhimõtted: Koolitus on praktiline ja toimub Adobe Photoshop CC 2019 keskkonnas. Õpieesmärkide saavutamist kontrollitakse iseseisvate ülesannete ja aruteludega. Osalejad saavad ligipääsu www.kera.ee keskkonnas õppematerjalile.

Maht: 16 akadeemilist tundi

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

KOOLITAJA

Andres Jalak

Andresel on üle 15 aasta trüki- ja ekraanigraafika kogemust. Ta valdab professionaalsel tasemel Adobe Photoshopi, Adobe Illustratorit, Adobe InDesign’i ning Premiere Pro’d. Andres on kujundanud paljudele Eesti ettevõtetele trükiseid, kodulehti, reklaame, interaktiivseid mänge jm. Lisaks ta orienteerub front-end tööks vajalike programmide ja tehnoloogiate vallas, olles kursis CSS’i, HTML’i, levinumate frameworkide ja kasutajasõbraliku disaini printsiipidega. Andresel on praktiline pikaajaline koolitamiskogemus.
Lisainfo
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist tagastame 50% tasutud maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.