COVIDi mõju A ja O finantsaruandluses

Millega tuleb arvestada 2020. aasta raamatupidamise aastaaruannet koostades

16.02.2021

Veebiseminar

Käes on aeg koostada majandusaasta aruandeid. Ülesanne nõuetekohase aruande koostamiseks on sel aastal väljakutsuvam kui varem. Kuigi raamatupidamise aruande koostamine põhineb suuresti minevikus, st 2020 aastal toimunud tehingute kajastamises, siis majanduslik ebaselgus ning teadmatus tuleviku prognooside osas sunnivad sel aastal varasemast enam vaatama ka tulevikku.


Veebiseminari käigus käsitleme kõiki olulisi valdkondi, mida COVID-19 kriis enim mõjutab ning millega peaks iga raamatupidaja olema kursis 2020. aasta raamatupidamise aastaaruannet koostades.

Põhjalikumalt peatume järgmistel teemadel:

  •          Ettevõtte tegevuse jätkuvuse hindamine (millised on indikatsioonid, et ettevõte ei suuda oma tegevust nähtavas tulevikus jätkata ning kuidas neid hinnata);
  •          Finantsvarade väärtuse (raha, deposiidid, nõuded) hindamine;
  •          Varude väärtuse hindamine;
  •          Põhivarade väärtuse hindamine (materiaalne ja immateriaalne, kinnisvarainvesteeringud, investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse) – kuidas koostada varade väärtuse testi ning mida selle puhul on oluline silmas pidada;
  •          Valitsusepoolse sihtfinantseeringu (palgatoetus) kajastamine;
  •          Kohustuste kajastamine (mida teha kui ettevõte ei täida laenulepingutes seatud eritingimusi või millal on õige aeg restruktureerimiseraldiste koostamiseks või mida teha rendilepingute muudatusega kui ettevõte on aruandeperioodil saanud rendisoodustust);
  •          Aastaaruandes nõutava info avalikustamine – arutleme selle üle, mis on piisav info hulk;
  •          Kas ettevõttes on loodud võimekus plaan B-ks (kui füüsiline ligipääs originaaldokumentidele on piirangute tõttu raskendatud ning koostada on vaja nii aastaaruanne kui jagada tõendusmaterjali audiitorile)?

Seminari käigus saate väärtusliku tööriistapagasi, mis võimaldab teil tuvastada kõik olulised valdkonnad, millele 2020 aasta aruandes tuleks tähelepanu pöörata ning hinnata mõju teie ettevõtte raamatupidamise aruandele.
Veebiseminari käigus saab esitada ka küsimusi. 

Veebiseminari viib läbi PricewaterhouseCoopers juhtivaudiitor Janno Hermanson

Veebiseminar toimub 16. veebruaril kell 11.00-12.30 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.

Veebiseminar on järelvaadatav kõigile registreerunutele 1 nädala jooksul peale toimumist.

Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääsete enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

ESINEJA

Janno Hermanson

PricewaterhouseCoopers juhtivaudiitor
Janno Hermanson töötab igapäevaselt Eesti suurimas audiitorfirmas PricewaterhouseCoopers. Ta on Eesti Vabariigi vandeaudiitor ning väga kogenud avaliku sektori vandeaudiitor. Janno on enam 15 aasta jooksul puutunud kokku sadade erinevate auditite ja nõustamisprojektidega ning omab seeläbi erinevatest raamatupidamislikest vaatenurkadest laialdast kogemustepagasit, mida hea meelega jagab nii PwC sisestel kui välistel koolitustel. Janno on PwC raamatupidamisvaldkonna nõustamisteenuse juht ning tema poole olete oodatud pöörduma kui vajate abi lihtsa või hoopis keerulisema raamatupidamisalase väljakutse lahendamisega.
REGISTREERIMINE
COVIDi mõju A ja O finantsaruandluses
SOODUSHIND kuni 11.02.2021:
69 €
82,80 € km-ga
Hind:
99 €
118,80 € km-ga
Osalejate arv:
LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist tagastame 50% tasutud maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Veebiseminari materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust [email protected] või 667 0105.