Koolitused

DigiABC (digitaalse kirjaoskuse baaskoolitus tööstussektori töötajatele)- Tallinn, eesti keeles

07. september 2020 - 09. september 2020

Kestus: 20 akadeemilist tundi

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Eesmärgid

Koolituse eesmärgiks on võimaldada osalejatel omandada digitaalne kirjaoskus, et arvutiga tõhusalt töötada. Koolituse eesmärgi täitmiseks tutvutakse algtasemel arvuti ja/ või teiste nutiseadmetega  ning läbitakse nii arvuti põhimõisted kui ka failihalduse temaatika. Samuti omandatakse interneti ja Eesti ID-kaardi kasutamise baasteadmised ning oskused kasutamaks enam levinud sotsiaalset tarkvara ja MS Office programme Word ning Excel.

Sihtgrupp:
Koolituse sihtrühmaks on tööealised Eestis elavad inimesed:

  • kellel on puuduv või madal digitaalne kirjaoskus;
  • kes töötavad tööstussektoris [Eesti majanduse tegevusalad (EMTAK) C – töötlev tööstus];

Kokku viiakse läbi koolitused 3000-le tööstussektori töötajale, kellest vähemalt 60% töötavad metsandus- ja puidutööstuse või masina- ja metallitööstuse valdkondades.

Kõigist koolitatavatest on vähemalt 30% Eestis elavad ja tööstussektoris töötavad venekeelt kõnelevad inimesed.

Täpsema kirjelduse leiad:

http://digiabc.ee/oppekava/

Maht: 20 akadeemilist tundi

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:

  • Sissejuhatus, tutvumine ja test.
  • Arvuti ja sellega töötamine, failid ja kaustad.
  • Internet, selle võimalused ja kasutamine, sh e-post ja sotsiaalmeedia.
  • ID-kaart, selle võimalused ja kasutamine, sh teenused ja digiallkirjastamine.
  • Küberruumi riskid ja nende vältimine.
  • Tekstidokumentide koostamine ja vormindamine.
  • Tabelarvutuse tabelite koostamine ja töötlemine.
  • Test, kokkuvõte, tagasiside koolitusele.

KOOLITAJA

Madis Roosalu

Multimeedia (Adobe), Apple, Linux ja kasutajakursuste koolitaja
Koolitanud aastast 2001. Praegu juhendab kasutajakoolitusi ja Adobe kursuseid. Kirgliku multiplatvormse arvutikasutajana tunneb ennast mugavalt kõigil tänapäevastes operatsioonisüsteemides ning koolitab Linuxi ja Mac OS X kasutajaid. Tal on pikaajaline kontoritarkvara rakenduste ja tekstilise ning pikselgraafika käitlusvahendite kasutamise kogemus. Omab kõrgharidust, töökogemusi veebidisaineri ja programmeerijana. On olnud süsteemiadministraator; veebi administraator, programmeerija, disainer; samuti on olnud vastutav IT süsteemide (riist- ja tarkvara) hoolduse ja hangete eest.
Sertifikaadid ja tunnistused:
• Microsoft Certified Professional
• Apple Certified Support Professional 10.6.
REGISTREERIMINE
DigiABC (digitaalse kirjaoskuse baaskoolitus tööstussektori töötajatele)- Tallinn, eesti keeles
Hind:
0 €
0 € km-ga
Osalejate arv:
Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Nädal enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil info@koolitus.ee või telefonil 667 0134 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0134 või info@koolitus.ee.