Veebiseminar: Digitaaldokumendite haldamine efektiivselt ja turvaliselt

18.09.2019

Veebiseminar

Digitaaldokumentide arhiveerimisel ja säilitamisel on igal asutusel või ettevõttel oluline leida sobiv lahendus.

See peab tagama digitaaldokumentide autentsuse ja tõendusväärtuse säilimise, samuti olema finantsiliselt optimaalne ning kasutajasõbralik lahendus.

Kuna asjaajamises tekib nii digitaalseid kui paberkandjal dokumente, on vaja läbi mõelda ka digiteerimise korraldus. Samuti räägime, kuidas tagada olulise väärtusega e-kirjade säilimine.

Veebiseminari eesmärk
Anda teadmisi ja praktilisi näpunäiteid digitaaldokumentide arhiveerimiseks ning turvaliseks säilitamiseks.

Veebiseminari sihtrühm
Avaliku ja erasektori dokumendihaldurid ning arhivaarid.

Teemad

  • Digitaaldokumentide arhiveerimise võimalustest.
  • Pikaajalise säilitustähtajaga digitaaldokumentide säilitamise probleemid.
  • Kuidas tagada digitaaldokumentide ja oluliste e-kirjade säilimine. Mis on arhiivipüsivad vormingud?
  • Digiteerimine – riskid ja kulude analüüs. Standard „Juhised dokumentide digiteerimise korraldamiseks“.
  • Digiteerimisprotseduuri kajastamine dokumendihaldusprogrammis.

Veebiseminari viib läbi Folderit dokumendihaldussüsteemi konsultant Maila Kukk.

Veebiseminar toimub 18. septembril kell 10:00-11:30 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.  Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Veebiseminar on järelvaadatav kõigile registreerunutele 3 tööpäeva jooksul peale toimumist.

Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades [email protected].

ESINEJA

Maila Kukk

dokumendihaldussüsteemi konsultant
Maila Kukk on Folderit dokumendihaldussüsteemi konsultant ning pikaajalise dokumendi- ja arhiivihalduse alase töökogemusega nii avalikus kui ka erasektoris. Ta on läbi viinud praktilise suunitlusega erialaseid koolitusi alates 2006. aastast. Maila Kukk on lõpetanud Tallinna Ülikooli dokumendihalduse eriala magistriõppe, osaleb juhatuse liikmena Eesti Arhivaaride Ühingu töös.
LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist tagastame 50% tasutud maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.