Dokumendihaldus ja digiarhiveerimine juhiabidele

Kuidas organisatsioonis lihtsalt dokumenditööd korraldada?

23. mai 2017

Kestus: 0,5 päeva

Organisatsioonil on vajadus oma tegevusi ning ülesandeid dokumenteerida. Millal, kuidas ja mida dokumenteerida ning mis vahenditega seda teha? Koolitusel õpitakse tundma valdkonda reguleerivaid õigusakte, korrektsete dokumentide loomist, digitaalarhiveerimist ning selle võimalusi ja ohtusid.

Koolituse sihtgrupp
Koolitusele on oodatud asjaajamise korralduse eest vastutavad isikud - sekretärid, juhiabid ja assistendid.

Koolituse tulemused

Koolitusel osalenu:

  •          Teab valdkonda reguleerivaid õigusakte
  •          Koostab dokumente vastavalt heale tavale
  •          Teab digiarhiveerimise võimalusi

Lõpetamise tingimuseks on koolitusel osalemine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse koolituse käigus läbiviidavate arutelude ja ülesannete.

Koolituse eesmärk on anda teadmised dokumenditööd reguleerivatest õigusaktidest, praktilised oskused korrektsete dokumentide loomisest (kiri, sh e-kiri) ning digitaalarhiveerimise võimalustest, ohtudest ja riskidest. 

Koolituse läbiviimise meetodid ja põhimõtted

Enne koolitust täidavad osalejad eelküsitluse, mis võimaldab koolitajatel vastavalt osalejate soovidele ja vajadustele teemasid täpsemini valida.

Koolituse esimese osa „Dokumendihalduse korraldus organisatsioonis“ viib läbiTallinna Majanduskooli sekretäritöö valdkonna juhtivõpetaja Janne Kerdo. Koolituse 2.osa „Digiarhiveerimine“ viib läbi TTÜ rahvusvahelise õppekava e-Riigi Tehnoloogiad ja Teenused juht ja dotsent Ingrid Pappel.

Koolitusel saab viiteid dokumendihalduse ja digiarhiivinduse abimaterjalidele, mida saab pärast koolitust tööl kasutada ja rakendada.

Koolituspäeva sisuga saab tutvuda allpool ajakavas.

KOOLITAJAD

Janne Kerdo

Janne Kerdo töötab Tallinna Majanduskoolis sekretäri valdkonna juhtivõpetajana. Janne on Eesti Juhi Abi Ühingu juhatuse esimees ja Dokumendihaldurite Ühingu liige. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli halduskorralduse erialal ja on dokumendihalduse magister. Janne aktiivne lektoritöö erinevatel asjaajamis- ja bürootöö kursustel algas 1999. aastast ning ta olnud õppejõud erinevates õppeasutustes. Ta on osalenud sekretäritöö kutseõpetaja pädevusnõuete väljatöötamisel ning juhtinud riiklikku sekretäri ja bürootöötaja õppekava väljatöötamise töörühma, samuti osalenud erinevates valdkonnaalastes projektides - kirjastandardi väljatöötamine, valdkonna kutsestandardite "Sekretär, tase 5", "Juhiabi, tase 6" ja "Bürootöötaja, tase 4" väljatöötamisel.

Ingrid Pappel

Ingrid Pappel on digitaalse asjaajamise ja dokumendihalduse arendamise valdkonnas tegutsenud aastast 2003. Ta on osalenud dokumendihaldurite nõukogu töös, töötanud välja dokumendihalduri kutsestandardit ning osa võtnud dokumendihalduri kutse omistamisel aastani 2015.

Samuti on Ingrid Pappel olnud aastaid aktiivne infohalduse ja dokumendihalduse terminoloogia väljatöötamisel, olnud tegev erinevate digitaalset asjaajamist ja/või digitaalset arhiveerimist puudutavate kursuste väljatöötamisel ning läbiviimisel. Lisaks sellele osalenud eksperdina erinevates riiklikes uurimisprojektides.

Igapäevaelus on Ingrid Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) rahvusvahelise õppekava e-Riigi Tehnoloogiad ja Teenused juht ja dotsent Arvutiteaduse instituudis. Igapäevane uurimisvaldkond on seotud infohalduse ja digitaalse arhiveerimise problemaatikaga.
AJAKAVA

09:15 - 09:30

09:15 - 09:30

Kogunemine

09:30 - 11:30

09:30 - 11:30

1. Dokumendihalduse korraldus organisatsioonis

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:30

11:45 - 13:30

2. Digiarhiveerimine

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

AS Äripäev on Eesti Töötukassa koostööpartner.
Töötukassa finantseeringul osalemiseks leppige koolitusel osalemine kokku oma konsultandiga ning võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected]. Täpsema info leiate SIIT.