Koolitused

Dokumendihaldus ja digiarhiveerimine

Kuidas organisatsioonis lihtsalt dokumenditööd korraldada?

08. märts 2019

Kestus: 1 päev

Organisatsioonil on vajadus oma tegevusi ning ülesandeid dokumenteerida. Millal, kuidas ja mida dokumenteerida ning mis vahenditega seda teha? Koolitusel õpitakse tundma valdkonda reguleerivaid õigusakte, korrektsete dokumentide loomist, digitaalarhiveerimist ning selle võimalusi ja ohtusid.

Koolituse sihtgrupp
Koolitusele on oodatud asjaajamise korralduse eest vastutavad isikud - sekretärid, juhiabid ja assistendid.

Koolituse tulemused
Koolitusel osalenu:

  •          teab valdkonda reguleerivaid õigusakte;
  •          oskab koostada dokumente vastavalt heale tavale;
  •          teab digiarhiveerimise võimalusi ja ohtusid.

Koolituse eesmärk on anda teadmised dokumenditööd reguleerivatest õigusaktidest, praktilised oskused korrektsete dokumentide loomisest (kiri, sh e-kiri) ning digitaalarhiveerimise võimalustest, ohtudest ja riskidest. 

Koolituse läbiviimise meetodid ja põhimõtted
Enne koolitust täidavad osalejad eelküsitluse, mis võimaldab koolitajatel vastavalt osalejate soovidele ja vajadustele teemasid täpsemini valida.

Koolituse esimese osa „Dokumendihalduse korraldus organisatsioonis“ viib läbi Eesti Juhi Abi Ühingu liige ning Kerdo ja Partnerid OÜ koolitaja Janne Kerdo. Koolituse 2.osa „Digiarhiveerimine“ viib läbi TTÜ rahvusvahelise õppekava e-Riigi Tehnoloogiad ja Teenused juht ja dotsent Ingrid Pappel.

Koolitusel saab viiteid dokumendihalduse ja digiarhiivinduse abimaterjalidele, mida saab pärast koolitust tööl kasutada ja rakendada.

Tunnistuse väljastamise eeldus on koolitusel osalemine täismahus. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse koolituse käigus läbiviidavate arutelude ja ülesannete käigus.

KOOLITAJAD

Janne Kerdo

Janne on Eesti Juhi Abi Ühingu juhatuse esimees ja Dokumendihaldurite Ühingu liige. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli halduskorralduse erialal ja on dokumendihalduse magister. Janne aktiivne lektoritöö erinevatel asjaajamis- ja bürootöö kursustel algas 1999. aastast ning ta olnud õppejõud erinevates õppeasutustes. Ta on osalenud sekretäritöö kutseõpetaja pädevusnõuete väljatöötamisel ning juhtinud riiklikku sekretäri ja bürootöötaja õppekava väljatöötamise töörühma, samuti osalenud erinevates valdkonnaalastes projektides - kirjastandardi väljatöötamine, valdkonna kutsestandardite "Sekretär, tase 5", "Juhiabi, tase 6" ja "Bürootöötaja, tase 4" väljatöötamisel.

Ingrid Pappel

Ingrid Pappel on digitaalse asjaajamise ja dokumendihalduse arendamise valdkonnas tegutsenud aastast 2003. Ta on osalenud dokumendihaldurite nõukogu töös, töötanud välja dokumendihalduri kutsestandardit ning osa võtnud dokumendihalduri kutse omistamisel aastani 2015.

Samuti on Ingrid Pappel olnud aastaid aktiivne infohalduse ja dokumendihalduse terminoloogia väljatöötamisel, olnud tegev erinevate digitaalset asjaajamist ja/või digitaalset arhiveerimist puudutavate kursuste väljatöötamisel ning läbiviimisel. Lisaks sellele osalenud eksperdina erinevates riiklikes uurimisprojektides.

Igapäevaelus on Ingrid Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) rahvusvahelise õppekava e-Riigi Tehnoloogiad ja Teenused juht ja dotsent Arvutiteaduse instituudis. Igapäevane uurimisvaldkond on seotud infohalduse ja digitaalse arhiveerimise problemaatikaga.
AJAKAVA

09:15 -09:30

09:15 -09:30

Kogunemine

09:30 -11:30

09:30 -11:30

1. Dokumendihalduse korraldus organisatsioonis

11:30 -11:45

11:30 -11:45

Kohvipaus

11:45 -13:30

11:45 -13:30

2. Digiarhiveerimine

REGISTREERIMINE
Dokumendihaldus ja digiarhiveerimine
Hind:
229 €
274,80 € km-ga
Osalejate arv:
Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil akadeemia@aripaev.ee või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või kulli.duubas@aripaev.ee.