Ehituse Tehnoloogiakonverents 2019

Aeg on raha, ehitame ja projekteerime efektiivsemalt

22.02.2019

Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskus (Ehitajate tee 150, Tallinn)

Ehitus on valdkond, milles tegutsemisel ja turul arvestatava tegijana püsimisel, peab varem või hiljem ennast kurssi viima uute võimaluste ja innovatiivsete lahendustega. Kolmandat korda toimuval ehituse tehnoloogiakonverentsil kajastame palju kogemuslugusid, uurimusi ja räägime uutest tehnoloogilistest lahendustest, saamaks uusi teadmisi teiste poolt juba läbi viidud töödest ja katsetustest.Osaledes saate teada:

BIM-i rakendamisest tulevikus,

Kuidas projekteerida senisest 40% efektiivsemalt,

Materjalitootjate kasu BIM-ist,

Huvitavate uurimuste tulemusi,

Õppida teiste kogemustest,

Võimalus esitada küsimusi oma ala tippudele ning praktikutele.

 

Eesti Ehitusinseneride Liidu poolt hinnatud konverents annab 5,2 TP. 

 

Konverentsil oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtetel palume võtta ühendust konverentsi reklaamimüügi projektijuhi Age Raamiga ([email protected] või telefon 5866 6496) või Heleri Lõõbasega ([email protected] või telefon 53026292).

ESINEJAD

Virgo Sulakatko

Novarc Groupi juhatuse liige, rahvusvaheliste turgude juht

Virgo Sulakatko

Novarc Groupi juhatuse liige, rahvusvaheliste turgude juht

22.02.2019
09:50 - 10:00

Targo Kalamees

TalTech ehituse ja arhitektuuri instituudi professor

Targo Kalamees

TalTech ehituse ja arhitektuuri instituudi professor

22.02.2019
10:00 - 10:30

Roman Kostrõkin

CES Estonia, Rootsi osakonna juht

Roman Kostrõkin

CES Estonia, Rootsi osakonna juht

22.02.2019
10:30 - 11:00

Kadi Metsmaa

Esplani tegevjuht

Kadi Metsmaa

Esplani tegevjuht

22.02.2019
11:00 - 11:30

Kermo Mägi

Esplan projekti- ja protsessijuht

Kermo Mägi

Esplan projekti- ja protsessijuht

22.02.2019
11:00 - 11:30

Taavi Liiv

TuLiTec projektijuht ja asutajaliige

Taavi Liiv

TuLiTec projektijuht ja asutajaliige

22.02.2019
11:30 - 12:00

Mati Raus

Timmermann inseneribüroo juhatuse liige

Mati Raus

Timmermann inseneribüroo juhatuse liige

22.02.2019
13:00 - 13:15

Kuuno Lotamõis

Techo Life juhatuse liige

Kuuno Lotamõis

Techo Life juhatuse liige

22.02.2019
13:15 - 13:30

Alan Väli

Merko Ehitus mudelprojekteerimise projektijuht

Alan Väli

Merko Ehitus mudelprojekteerimise projektijuht

22.02.2019
13:30 - 14:00

Urmas Aaskivi

Infragate Eesti juhatuse liige

Urmas Aaskivi

Infragate Eesti juhatuse liige

22.02.2019
14:00 - 14:30

Johan Urbel

Lõputöö autor

Johan Urbel

Lõputöö autor

22.02.2019
15:00 - 15:30

Egert-Ronald Parts

Tallinna Tehnikakõrgkooli lektor

Egert-Ronald Parts

Tallinna Tehnikakõrgkooli lektor

22.02.2019
15:30 - 16:00

Tarvo Mill

Doktoritöö autor

Tarvo Mill

Doktoritöö autor

22.02.2019
16:00 - 16:30
PROGRAMM

09:00 - 09:50

09:00 - 09:50

Kogunemine ja hommikukohv

09:50 - 10:00

09:50 - 10:00

Moderaatori avasõnad

Virgo Sulakatko

10:00 - 10:30

10:00 - 10:30

Erinevad kompetentsid BIM valdkonnas

Targo Kalamees

Ehitusinfo modelleerimine ja haldamine leiab nüüdisaegses projekteerimis- ja ehitusprotsessis üha enam kasutust. Lisaks inseneri ja arhitekti erialastele teadmistele on olulised ka erialaülesed üldised oskused, nagu oskus ehitise digitaalset infomudelit kasutada, luua ja selle loomist juhtida. Millised on olulisimad kvalifikatsioonid BIM valdkonnas ja kuidas need on seotud olemasolevate kutsestandarditega?

10:30 - 11:00

10:30 - 11:00

Kuidas rakendatakse BIM-i veelgi laiemalt tulevikus ning mida õppida tänasest

Roman Kostrõkin

Mudelprojekteerimine, infomudeli haldus ehitusplatsil ja tootmises on saanud mitmes Eesti ettevõttes igapäevatöö osaks. Kuid mida võib tuua meile tulevik, millised on suurriikide edulood ja innovatiivsed töövahendid? Tehnoogia areng, info hulk ja nõudmised mudelitele aina kasvavad. Kuidas sellega toime tulla ja mis võib osutuda takistuseks? Näitena Consolis grupi üleminek BIM-ile.

11:00 - 11:30

11:00 - 11:30

Projekteerimisprotsess poole tõhusamaks

Kadi Metsmaa

Kermo Mägi

Paljudes ettevõtetes on projekteerimise projektijuhtimise protsess ajale jalgu jäänud, takistades soovitud efektiivsuse saavutamist. Projekteerimisettevõttes Esplan välja töötatud abivahend ADC võimaldab projekteerida senisest 40 % efektiivsemalt, hoides kokku nii projektijuhtimisele kuluvat aega kui kulusid. Ettevõtte juht Kadi Metsmaa räägib, kuidas paindliku planeerimise põhimõtted ja tänapäevased programmid projekteerimise projektijuhile appi tulevad.

11:30 - 12:00

11:30 - 12:00

Kuidas saavad materjalitootjad BIM-ist kasu lõigata

Taavi Liiv

Täna on digitaalsed tootekataloogid võlusõna ja reaalsus, mis aitavad materjalitootjatel efektiivselt ja täpselt projekteerijate ja ehitajatega suhelda, rääkimata turunduse ja ekspordi potentsiaalist, mida moodsad lahendused pakuvad. Räägime lähemalt milliseid lahendusi kasutatakse ja kus tuleb osapoolte jaoks kasu ning saame teada, kes on teadaolevalt esimene päris Eesti materjalitootja, kes on oma tooted rahvusvahelisse digitaalsesse tootekataloogi ülesse laadinud.

12:00 - 13:00

12:00 - 13:00

Lõuna

13:00 - 13:15

13:00 - 13:15

KOGEMUSLUGU Targa maja kaasaegsed lahendused

Mati Raus

13:15 - 13:30

13:15 - 13:30

Meie oma tark linn

Kuuno Lotamõis

Nutilahendused, mis seovad kokku nii kodu kui äri.

13:30 - 14:00

13:30 - 14:00

KOGEMUSLUGU Mudelprojekteerimise tehnoloogia kasutamine Viimsi Riigigümnaasiumi ehitamisel

Alan Väli

Mullu sügisel avatud Viimsi riigigümnaasium on üks hoonetest Eestis, mille kohta ehitaja koostas ehitusaegseid muudatusi ja ehitustegevuse kestel tekkinud lisainformatsiooni kajastava teostusmudeli (as-built model). Teostusmudel on praktiline töövahend hoone haldusperioodil ning aitab oluliselt kaasa hoone haldus- ja hooldustegevuste digitaliseerimisel.

14:00 - 14:30

14:00 - 14:30

KOGEMUSLUGU Tallinna lennujaama parkimismaja projekteerimine ja ehitus

Urmas Aaskivi

Ligi 40 000 m2 parkimispinnaga hoone projekteerimine toimus 3D-mudelis, kuhu peatöövõtja ja tellija lisasid hiljem tehnosüsteemide ja eriosade lahendused ning arhitektuurse osa mudeli. Pärast ehitusperioodi jääb valmiv mudel kasutusse tellija Tallinna lennujaama soovil ka hoone ekspluatatsiooniperioodil. Kogu hoone projekti oli kohe alguses kaasatud ka ehitusekspertiis. Ehitustöödega alustati enne tööprojekti lõplikku valmimist: mitmekuuline ajaline kokkuhoid saavutati tänu sellele, et ettevõtte sees valmistati nii konstruktsioonide tööprojekt kui viidi see ellu.

14:30 - 15:00

14:30 - 15:00

Kohvipaus

15:00 - 15:30

15:00 - 15:30

Ehitusinfo mudelite kasutamine ehituse ettevalmistusel

Johan Urbel

Lõputööga „Ehitusinfo mudelite kasutamine ehituse ettevalmistusel“ käsitleti eelarvestamisel kasutatavate mudelprojektidega seonduvaid võimalusi ja puudusi. Analüüsiti mudelprojektide andmesisu ning modelleerimise täpsust, mis mõjutavad ehituse eelarve koostamise protsessis ehitise visualiseerimist ning ehitismahtude arvutamist. Teemakäsitlus sisaldas pakkumisfaasis olevate mudelprojektide probleemide analüüsi vastavate andmesisu nõuete vastu. Analüüsides lähtuti vastavalt Riigi Kinnisvara AS ning Merko Ehitus Eesti AS lähteülesannete dokumentidest. Uuringus kajastati nõutud tööriista järgi modelleerimist, infosisaldust ning üldehituslikku ehitatavust. Lisaks analüüsile pakuti välja lahendusi ning modelleeriti näidismudel, mis on hea pakkumisfaasi mudel.

15:30 - 16:00

15:30 - 16:00

Virtuaalreaalsus lahendused ja nende kasutusvõimalused ehitusvaldkonnas

Egert-Ronald Parts

Ehitusinfo mudelite kasutamise levikuga lisandub täiendavaid viise selle informatsiooni visualiseerimiseks. Olemasolevad virtuaalreaalsuse süsteemid on tõestanud, kuidas läbi tajutavama visualiseerimise paraneb otsustajate ja hoone kavandajate vaheline suhtlus ning seeläbi soovitud lõpptulemuse saavutamine.

16:00 - 16:30

16:00 - 16:30

Laserskaneerimine ehituskonstruktsioonide mõõdistamisel

Tarvo Mill

Laserskaneerimise tehnoloogia võimaldab kiiret (ca miljon punkti sekundis) ja detailset ruumiliste seoste jäädvustamist. Mõõdistusandmed moodustavad ruumiandmete kogumi ehk punktipilve. Iga punkt punktipilves omab 3D asukohakoordinaati ja võimalusel ka pinna värvitooni. Tänu andmekogumise kiirusele, andmete detailsusele ning andmete mitmekülgsele kasutusvõimalusele on laserskaneerimise tehnoloogia väga atraktiivne kogu ehituse valdkonnas, seal hulgas ka ehitiste haldamises (monitooringud jms). Ettekanne annab ülevaate laserskaneerimise kasutamise võimalustest, piirangutest aga ka eelistest erinevate ehituskonstruktsioonide mõõdistamisel.

16:30

16:30

Konverentsi lõpp

TOETAJAD
OSALEJAD

TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOL

TALLINNA LINNAVARAAMET

MERKO EHITUS EESTI

ESPLAN

NORDECON

TRIMBLE SOLUTIONS

ÄRIPÄEV

KIPSIVALU

ÄRIPÄEV

ÄRIPÄEV

ÄRIPÄEV

HC BETOON

ÄRIPÄEV

TRIMBLE SOLUTIONS

JUNGENT ESTONIA

TIMBECO WOODHOUSE

ESPLAN

EESTI LINNADE JA VALDADE LIIT

NOVARC GROUP

TMB ELEMENT

CLIK

CLIK

TIMMERMANN

USS SECURITY EESTI

TESMAN

TESMAN

TULITEC

YIT EESTI

YIT EESTI

VIIMSI VALLAVALITSUS

SELVER

RTG PROJEKTBÜROO

EHITUSINSENER

REAALPROJEKT

REAALPROJEKT

GEO S.T.

MARU BETOONITÖÖD

MERKO INFRA

MERKO EHITUS EESTI

MERKO INFRA

OPTIMUS SYSTEMS

MERKO INFRA

LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist, palume tasuda 50% väljastatud arve maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, palume tasuda väljastatud arve täissummas.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

MATERJALID