Eesolevad

Energiatõhusus ja energiaaudit – hoones ja ettevõttes

26.02.2019

Veebiseminar

Veebiseminaril räägitakse enegiaauditi ja energiatõhususe teemadel - nendest nii hoones kui ka ettevõttes.

 

 

Veebiseminar annab põhjaliku ülevaate alljärgnevatel teemadel:

1.      Rekonstrueeritavad hooned - hoone energiaaudit ja energiatõhusus. Energiaauditi sisu, eesmärk ja nõuded hoone energiaauditile.

2.      Uued hooned – energiatõhususe miinimumnõuded. Uute energiatõhususe miinimumnõuete muudatuste tutvustamine. Liginullenergiahoonete nõuded.

3.      Suurettevõtted – suurettevõtte energiaaudit. Nõuded suurettevõtte energiaauditile ja võimalik sisend energiajuhtimissüsteemi juurutamiseks vastavalt standardile „EVS-EN ISO 50001 Energiajuhtimissüsteemid. Nõuded koos rakendamisjuhistega“.

4.      Tööstusettevõtted – ettevõtte energia- ja ressursiaudit. Ülevaade ressursiauditi eesmärgist ja nõuetest.

5.      Päikesepaneelid. Liginullenergiahoonete nõuetega seoses võib olla lahenduseks päikesepaneelide paigaldamine. Praegu on avatud ka mitmed toetusmehhanismid hoonete omanikele ja ettevõtetele päikesepaneelide soetamiseks. Vaatleme paigaldusvõimalusi, maksumusi, paneelide poolt toodetavad elektri hinna kujunemist.

Veebiseminari viib läbi Arton Energy OÜ / Arton Solar OÜ  juhatuse liige Siim Link, PhD.

Veebiseminar toimub 26. veebruaril kella 10.00-12.00 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas. Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Veebiseminar on järelvaadatav kõigile registreerunutele 3 tööpäeva jooksul peale toimumist.

Lisainfo veebiseminari kohta saab küsida kirjutades liina.aru@aripaev.ee või helistades tel nr 667 0209. 

ESINEJA

Siim Link

Arton Energy OÜ / Arton Solar OÜ juhatuse liige , PhD
Siim omab 18a töökogemust energeetika ja energiatõhususe konsultatsioonide vallas. Portfoolios on arvukate energiamajanduse arengukavade, energiatõhusus-, energiavarustus- ja tasuvusarvutuste, energia- ja ressursiauditite teostamine. Siimul on Eesti volitatud soojusenergeetikainsener tase 8, Eesti volitatud energiatõhususe spetsialist tase 8.
LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist, palume tasuda 50% väljastatud arve maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, palume tasuda väljastatud arve täissummas.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.