Teabevara

Ettevõtja teabevara

Kõik ettevõtte asutamisest, juhtimisest ja arendamisest

www.teabevara.ee

Põhiteemad on ettevõtte arenguetapid, välis- ja sisekeskkonna analüüs, strateegia koostamine ja elluviimine, organisatsiooni loomine, turundus, arengu kitsaskohad ja nendest ülesaamine, tegevjuhi palkamine ning tegevuse finantseerimine. Lisatud on juhtumikirjeldused.

Ettevõtja teabevara peatoimetaja on Mervi Raudsaar, PhD, Tartu Ülikooli ettevõtluse dotsent.

Aastalitsentsiga saate

 • ligipääsu igal kuul uuenevale teabevarale
 • kasutada e-nõuandekeskust
 • lisavõimalusena paberväljaande ja selle täiendused kord kvartalis
 • e-uudiskirja Õigusuudised 10 korda aastas

 

Sisukord

1.Sissejuhatus
2.Video ja audio UUS
3.Ettevõtte arenguetapid
4.Ärikeskkond – ettevõtte välis- ja sisekeskkonna analüüs strateegia koostamiseks
5.Ettevõtte strateegia koostamine ja elluviimine
6.Organisatsiooni loomine
7.Turundus
8.Ettevõtte arenguetappide kitsaskohad ja nendest ülesaamine
9.Enese ja teiste juhtimine
10.Tegevjuhi palkamine
11.Ettevõtte finantsjuhtimine
12.Juhtumikirjeldused

 

Näidispeatükk

3.4.3.
Alustavate ettevõtjate koostöö äriinglitega
Tiit Elenurm

Ingelinvesteeringud on riskantsed

Äriinglid on enamasti jõukad ja endale ise ettevõtluse kaudu rahalised ressursid hankinud aktiivsed investorid, kes investeerivad oma elukoha lähedases piirkonnas ja toetuvad investeerimisobjektide valikul oma sõprade ja äripartnerite võrgustikule. Viimaste aastakümnete veebiplatvormide areng on siiski laiendanud äriinglite geograafilist haaret ja lihtsustanud piiriüleseid investeeringuid. Kui investeeritakse ettevõtetesse, kus tegeldakse veel toote prototüübi loomise ja ärimudeli väljaarendamisega, ei saa äriinglid investeerimisotsustes enamasti toetuda ettevõtte käibe- ja kasuminumbrite analüüsile. Investeerimisotsuste aluseks on ettevõtte ja äriidee eeldatav perspektiiv ning ettevõtte asutajate ja arendajate tiimi potentsiaal. Seetõttu on äriinglite investeeringud kõrge riskiastmega, kuid samas võivad äriarenduse edukuse korral investoritele suurt tulu toota. Edukaks tegevuseks äriinglina soovitatakse äriingli aktiivse tegevuse jooksul investeerida vähemalt kümnesse ettevõttesse, eeldades, et pooltest ettevõtetest investeeritud raha tagasi ei saada, kuid ühte-kahte ettevõttesse tehtud investeeringud annavad suurt tulu, kattes nii ebaõnnestunud investeeringutest saadud rahalise kaotuse.

Informaalsed investorid ja äriinglid

On oluline teha vahet investoriga mitteseotud ettevõtjate-äriühingute asutajate ettevõtetesse investeerivate äriinglite ning perekonnaliikmete või sõprade ettevõtetesse investeerivate informaalsete investorite vahel, keda motiveerib eelkõige soov lähedasi inimesi aidata.

Informaalsed investorid:

 • lähtuvad sageli emotsioonidest ja peresidemetest;
 • investeerivad väikeseid summasid;
 • puudub äriinglile omane motivatsioon ja pädevus oma investeeringu väärtuse suurendamiseks ettevõtjatele strateegilist tuge pakkuda;
 • ei pea sageli oluliseks investeeringu juriidiliselt korrektset vormistamist;
 • on valmis lähedase inimese ettevõttes pikka aega investorina jätkama.

Äriinglid:

 • otsivad ambitsioonikaid, kasvule orienteeritud ettevõtjaid;
 • soovivad riske võtta, kuid eeldavad, et investeering peaks õnnestumise korral neile suurt tulu andma;
 • investeerivad isiklikus äritegevuses loodud tulu, püüdes seda jagada mitme innovaatilise äriprojekti vahel;
 • oskavad tänu isiklikule ettevõtluskogemusele alustavatele ettevõtjatele nõu anda, kuid ei soovi osaleda ettevõtte igapäevases juhtimises;
 • soovivad enda õigusi äriühingute asutajatega sõlmitavates lepingutes kaitsta;
 • soovivad tehtud investeeringust mõne aasta pärast väljuda, et uutesse äriprojektidesse investeerida.
 
 

Kuidas teabevara kasutada

 

www.teabevara.ee 

Tellimine

Liitumine aastase sammuga