Organisatsioon

Ettevõtte informatiivne julgeolek

Kuidas kindlustada ettevõtte head mainet?

30. May 2017

Duration: 1 päev

Kommunikatsiooni valdkond elab praegu väga suurte muutuste perioodil. Infot on ülekülluses, tihti segunevad tõde ja vale, faktide tähendus on langenud. Suur osa infost ei levi enam meedia, vaid sotsiaalvõrgustike kaudu. Inimesed usuvad tihti lugusid, millel pole tegelikkusega mingit pistmist. „Tõe tootmise tööstus on muutunud soovitud tõe tootmise tööstuseks“ (G. Potseptsov) ja see muutus loob uusi riske. Ka võimalusi. Järeldus, tuleb kursis olla.

Peaaegu igapäevased on juhtumid, kus ettevõtted ja ka üksikisikud satuvad avalikkuse tähelepanu alla endale soovimatul kujul. Eriti suur riskigrupp on juhid. Imagokahjud, rääkimata skandaalidest kahjustavad nii suuri kui väikesi ettevõtteid, maine saab tihti kannatada aastateks. Riskide vähendamise parim võimalus on põhiteadmised, kuidas erinevates olukordades käituda. Tegemist ei ole raketiteadusega, teatud põhimõtted aitavad oluliselt otsusetegemist keerulistes olukordades. Koolitusel tutvustatakse ettevõtte informatiivse julgeoleku praktikaid, põhimõtteid ja metoodikaid.

Koolituse eesmärk on omandada näpunäiteid, põhimõtteid ja metoodikaid ettevõtte hea maine kindlustamiseks.

Koolitusele on oodatud
juhid, kes soovivad oma juhtimisoskusi ja -teadmisi korrastada ja laiendada ning seeläbi oma organisatsiooni erinevaid valdkondi analüüsida ning arendada.

Koolituspäeva tulemusena saavad osalejad
• algteadmisi teooriast, kuidas lahendada kommunikatsioonis tekkida võivaid probleeme;
• näpunäited, kuidas luua ettevõtte ühine lugu ja kuidas seda kommunikatsioonis ära kasutada.

Teemad, mida käsitletakse
• Kaasaja meedia ja avalikkussuhtluse trendid, ettevõtte suhtluspraktika. Üldine taust kommunikatsioonist kaasajal.
• Ettevõtte loo tegemise teooria ja praktika. Ettevõtte ühise loo (formaadi) kirjutamine on edasise kommunikatsiooni aluseks.
• Kriis ja skandaal. Imagovõitluse alused. Kuidas vältida avalikkussuhtluse vigu, et hoida ära suurt imagoloogilist ja majanduslikku probleemi.
• Meeskond ja väärtused. Mida teha ja kuidas minna edasi? Saadakse tunnetus ja näpunäited, kuidas kasutada ühist lugu avalikkusega suhtlemisel.

PERFORMER

Raul Rebane

Raul Rebane on Eesti tuntumaid kommunikatsioonieksperte. Tema erihuvi on infosõdade teooria, mida ta on ligi 20 aastat uurinud. Avalikkuses tuntakse teda ka kui Gerd Kanteri tiimi loojat ja juhti. Raul on edukas publitsist ja saanud nii ajakirjandusliku kui teadustöö eest rahvusvahelisi tunnustusi.
SCHEDULE

09:45 -10:00

09:45 -10:00

Saabumine ja hommikukohv

10:00 -17:00

10:00 -17:00

Koolitus

Raul Rebane

Additional info
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil akadeemia@aripaev.ee või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

AS Äripäev on Eesti Töötukassa koostööpartner.
Töötukassa finantseeringul osalemiseks leppige koolitusel osalemine kokku oma konsultandiga ning võtke meiega ühendust telefonil 667 0156 või Stella-Kaisa.Kanemagi@aripaev.ee. Täpsema info leiate SIIT.