Koolitused

Ettevõtte investeeringute tasuvusanalüüs

25. mai 2020

Kestus: 3 tundi 50 minutit

Reaalajas veebikoolitus

Vähemalt kord ettevõtte tegevuse ajaloo jooksul on ettevõtjad silmitsi küsimusega – kas minu rahalised investeeringud on ikka tasuvad? Kas raha, mille ettevõte ise ja rahastajad ettevõttesse paigutavad, toodab end tagasi? Kui pika aja jooksul? Millise tulususega? Kui tasuv on mu äri võrreldes muude projektidega? Nendele ja mitmetele teistele küsimustele aitab vastuseid leida just see koolitus.

 

 

 

Eesmärgid

 • õppida tundma ja kasutama investeeringute analüüsi põhilisi meetodeid;
 • õppida analüüsima oma äriidee tulude ja kulude omavahelisi seoseid;
 • õppida analüüsima äriidee rahalist tasuvust.

 

Koolitusele on oodatud

 • finantsjuhid, kes soovivad oma teadmisi täiendada ja edasi arendada;
 • alustavad ettevõtjad, juba tegutsevad väikese ja keskmise suurusega ettevõtete juhid;
 • suurettevõtete osakonnajuhid;
 • projektijuhid, kes soovivad oma projektide tasuvust hinnata.

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas soovid muuta oma ettevõtte finantsplaneerimist selgemaks ja süsteemsemaks?
 • Soovid täpsemalt teada, kuidas rahalises mõõtmes oma ettevõtte tegevust hinnata?
 • Soovid saada tervikpilti oma ettevõtte finantsseisundist?
 • Soovid oma finantsalaseid teadmisi täiendada?

 

Koolituse tulemusena osaleja

 • on omandanud meetodid oma ettevõtte finantsseisundi analüüsimiseks;
 • on omandanud meetodid oma ettevõtte rahaliste investeeringute tasuvusanalüüsi läbiviimiseks;
 • oskab analüüsida oma ettevõtte finantsilist hetkeolukorda;
 • on teadlikum ja enesekindlam oma ettevõttes muutuste elluviimiseks, et liikuda suurema kasumlikkuse suunas.

 

Reaalajas veebikoolitus pikkusega 3 tundi 50 minutit (4,7 akadeemilist tundi) põhineb teoreetiliste teadmiste loomisel ja mõistete tundmaõppimisel, praktiliste harjutusülesannete lahendamisel ja analüüsimisel ning aruteludel. Osalejad võivad kasutada koheselt ka omaenda ettevõtte vastavaid probleeme näiteülesannete lahendamisel. Kuulamine, läbi arvutamine ja aktiivne kaasa mõtlemine tagavad teadmiste ja oskuste parima kombinatsiooni ning koolitus on seega tulemuslikum.

 

Koolitus algab kell 13.00. Kogunemine ühises virtuaalruumis kell 12.55.

 

Käsitletavad teemad:

 • Finantskavandamine – vabad rahavood, kapitali hind, raha ajaväärtuse mõõde ja selle mõju rahavoogudele - 1,5 tundi
 • Paus 10 min
 • Tasuvusanalüüsi põhialused – NPV, kasumiindeks, tasuvusaeg, sisemine tulusus - 1,5 tundi
 • Paus 10 min
 • Põhilised finantskapitali suhtarvud ja nende analüüs – ROI, ROE, ROA, EVA - 30 min

KOOLITAJA

Kristo Krumm

Õppejõud, koolitaja ja ettevõtja
Kristol on mitmekordne kõrgharidus füüsika, majanduse ja politoloogia vallas – ta on lõpetanud Audentese Ülikooli magistrikraadiga ärijuhtimise valdkonnas, Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvahelise ärikorralduse erialal ja Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi magistrikraadiga politoloogia erialal. Ettevõtjana on ta tegutsenud aastast 1996 ja koolitajana alates aastast 2005.

Kristo on ettevõtjana ehitanud üles 10 ettevõtet, sh taastanud ja taaskäivitanud kaks hüdroelektrijaama. Suurimad teadmised ja kogemused finantsjuhtimise vallas pärinevad töökogemusest Sampo Pangas, kus tema vastutada olid säästmis- ja investeerimistooted.

Viimased 15 aastat on Kristo töötanud koolitaja ning õppejõuna erinevates Eesti ülikoolides olles majanduse, finantsjuhtimise ja ettevõtluse lektorina täna ametis Tallinna Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis. Selle aja jooksul on Kristo aidanud oma koolitustega tuhandetel alustavatel ettevõtjatel oma äri käima lükata. Mitmete ettevõtete käivitamine ja nende edukas realiseerimine on andnud Kristole tugeva praktilise kogemuse ettevõtjana selle täies ilus ja valus. Kuigi Kristo valdab ettevõtluses kõiki võtmeteemasid, on ta viimastel aastatel spetsialiseerunud just finantsnõustamisele ja -koolitustele.
Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil akadeemia@aripaev.ee või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või Liis.Lehtmets@aripaev.ee.