Exceli meistriklass juhtidele 1.osa

Baasoskused Excelist, mis lihtsustavad juhi igapäevatööd

01. detsember 2016

Kestus: 5 akadeemilist tundi

Koolituse käigus saadavad teadmised ja praktilised töövõtted lihtsustavad juhi tööd Exceliga töötamisel. Oluline on, et juht saaks aru, kuidas tabelites olevad valemid toimivad ja oluline on oskus sooritada tabelitest lihtsamaid kokkuvõtteid, mis aitavad teha juhil tarku otsuseid.

Praktiline workshop juhtidele, kellel on vaja:

 • kasutada tabeli põhjadele loodud tabeleid
 • teha tabelites soovitud muudatusi ja kokkuvõtteid
 • saada aru, mida ja kuidas tabelites muuta
 • vormistada tabeleid selliselt, mis sobivad arusaadavana esitamiseks, PowerPointis kasutamiseks, e-postiga saatmiseks, järelanalüüsimiseks

Koolitusele on oodatud
Juhid, kes soovivad omandada Exceli baasteadmised juhi tööks vajalike toimingute sooritamiseks Excelis, milleks on valmis tabelites andmete lugemine, muudatuste sooritamine, kokkuvõtete loomine.

Koolitus eeldab üldist arvuti tundmist (failide avamine ja sulgemine, klaviatuuri ja hiire kasutamise oskus).

Exceli meistriklass juhtidele 1.osale järgneb ka 2.osa, mis on suunatud neile, kes on läbinud 1.osa koolituse või kes on Exceli edasijõudnud kasutaja. Loe Exceli meistriklass juhtidele 2.osast SIIN

Koolituse tulemusena on osaleja saanud teadmised, kuidas:

 • kasutada valmis andmetabeleid muudatuste sisseviimiseks;
 • lisada andmetabelitesse uusi andmeid, säilitades tabeli esialgse funktsionaalsuse ja omadused;
 • sooritada lihtsamaid arvutusi ja analüüse andmetest;
 • vormindada tabelit selliselt, et seda oskaksid täita juhi meeskonnaliikmed ja tabeli sisust saab aru juhtkond.

Koolituse tulemusi hinnatakse koolituse jooksul praktiliste ülesannete lahendamise käigus.

Koolituse eesmärk
on anda juhile praktilised igapäevased baastöövõtted Excelis toimetamiseks.

Koolituse sujuvaks läbiviimiseks palume osalejal arvestada, et

 • Koolitus viiakse läbi sülearvuteid kasutades.
 • Koolitusel osalemiseks peab arvutisse olema installitud MS Excel 2007 või uuem versioon.
 • Enne koolitusele tulemist saadetakse osalejatele näidisfailid, mille palume arvutisse salvestada ilma avamata
 • Exceli programm võib olla nii eesti- kui inglise keelne
 • Kaasavõetava arvuti klaviatuuril (sh vene keelsel) on oluline teada, kus asuvad * , . - /  + = < >  ( ) märgid
 • Koolitusel osalemiseks ei sobi OneDrive veebipõhine Excel, vajalik on arvutisse installitud Exceli versioon.
 • Apple’i sülearvutiga võib koolitusele tulla eeldusel, et osaleja tunneb oma sülearvutit, selle klaviatuuri ja funktsioone ning arvestab, et nende ekraanipilt on teistega võrreldes erinev.

Osaleja tagasiside:

Maris Viires, SA Noored Kooli Värbamise- ja Turundusjuht
Käsi südamele pannes oli see esimene koolitus üle väga pika aja, mis päriselt lõi koheselt sisulist väärtust minu töösse. Aja kokkuhoid on olnud meeletu. Kuna puutun igapäevaselt kokku paljude erinevate tabelitega, nii arvuliste kui ka tekstilistega, siis kulutasin varasemalt päevi tegevustele, mida nüüd saan teha paari tunniga. Uskumatu. Nägin sarnast vaimustust mitmes kaasõppijas seal kohapeal ning need on inimesed, kes on aastaid excelis tööd teinud :).
Valdkonnas, kus ülekoormus on kerge tekkima, vähendas see pinget tohutult ja ärevus ning hirm numbrite maailma ees kadus sootuks.

KOOLITAJA

Kristjan Sakk

Kristjan Sakk on Edunet OÜ juht/asutaja, MS Office tarkvara konsultant/koolitaja. Omab väga head MS Exceli kasutamise õpetamise oskust, oskab vahendada IT-alast suhtlust ka mitte infotehnoloogia spetsialistidele. Viinud läbi organisatsioonipõhiseid koolitusi ca 400 organisatsioonile, koolitusturul olnud tegev üle 15 aasta ja viinud läbi üle 1000 erineva koolituse.

Kristjan on keskendunud peamiselt sisekoolituste läbiviimisele MS Office tarkvara (MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS Outlook), OpenOffice tarkvara, LibreOffice ja Windows tarkvara koolitamiseks. Omandanud seeläbi suure kogemuse Exceli probleemide lahendamisel. Kogemus on saadud erinevate valdkondade organisatsioonide koolitamisel riigi-, kui ka erasektoris. Mõned koolitatud organisatsioonid: Haridusministeerium, Rahandusministeerium, Kultuuriministeerium, Sotsiaalministeerium, Siseministeerium, Kaitseministeerium, Viljandi Linnavalitsus, Põllumajandusministeerium, SEB, BigBank, PohjolaPankki, Nordea Pank, Santa Maria, Kunda Nordic Tsement, Riigiteataja, Tallinna Linnavalitsus, Also Eesti, Eesti Energia, Eesti Gaas, Lennuamet, Tallinna Vangla, Hoolekandekeskus, Tartu Ehitus, Liviko, Eesti Pagar, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), Statistikaamet, RMK, Riigikontroll, Riigikohus, SilberAuto, Nordea Liising, Sorainen advokaadibüroo, APL Eesti, Ruukki, ABC Kaubandus, AS Eesti Kraanatehas, Riigi Kinnisvara, EMTA, Statistikaamet, AS Mecro, Tallinna Sadam, Trimtex Baltic, Puhastusimport, Haigekassa jpt. Osalenud esinejana Äripäeva seminaridel, PARE konverentsidel.
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Exceli üldised töövõtted

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:00

11:45 - 13:00

Arvutused ja funktsioonid

13:00 - 14:00

13:00 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

Mahukate andmetabelite kasutamine

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

AS Äripäev on Eesti Töötukassa koostööpartner.
Töötukassa finantseeringul osalemiseks leppige koolitusel osalemine kokku oma konsultandiga ning võtke meiega ühendust telefonil 667 0156 või [email protected]. Täpsema info leiate SIIT.