Finantsarvestus raamatupidajatele

Raamatupidajast pearaamatupidajaks: kuidas finantsaruannete abil märgata kitsaskohti ettevõtte tegevuses?

08. oktoober 2019

Kestus: 1 päev

Raamatupidaja ülesandeks on muude kohustuste hulgas luua ettevõtte juhtidele adekvaatne infopank (finantsaruanded), millele tuginedes on võimalik kitsaskohti lahendada ja tagada ettevõtte jätkusuutlik areng. Seepärast on oluline, et raamatupidaja oskaks üldistada ja mõista finantsaruannetes sisalduvat informatsiooni ning andmete kasutamise ja selgitamisega aidata teha majanduslikult põhjendatud juhtimisotsuseid.

Koolitusel „Finantsarvestus raamatupidajatele“ annab finantsarvestuse ekspert ja koolitaja Juta Tikk teadmisi, mille tulemusena viiakse praktiseerivate raamatupidajate teadmised uuele tasemele rahavoogude aruande koostamise ja analüüsimise harjutamisega.

Eesmärk

Koolituse eesmärk on avardada teadmisi, mis on vajalikud täismahus raamatupidamise aastaaruandes esitatud informatsiooni mõistmiseks, analüüsimiseks suhtarvumeetodil ning kasutamiseks ettevõtte tegevuses esinevate kitsaskohtade kõrvaldamise abinõude väljatöötamisel. Alameesmärk on arendada osalejate teadmisi, oskusi ja vilumusi rahavoogude aruande koostamiseks ja analüüsimiseks ning omakapitali muutuste aruande koostamiseks. 

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud

  • äriühingutes töötavad kogenud, kuid erineva erialase ettevalmistusega raamatupidajad, kes soovivad enda teadmised viia uuele tasemele ja areneda edasi pearaamatupidajaks.
  • äriettevõtte omanikud või juhid, kes soovivad omandada süvendatud teadmisi raamatupidamise aruannete koostamisest ja analüüsimisest.

Koolituse tulemusena osaleja

  • Oskab koostada rahavoogude aruannet ja omakapitali muutuste aruannet
  • Oskab analüüsida rahavoogude aruannet
  • Oskab majanduslikult mõtestada ja tõlgendada bilansis, kasumiaruandes, rahavoogude aruandes ja omakapitali muutuste aruandes sisalduvat informatsiooni suhtarvumeetodit kasutades
  • Oskab ära tunda ohumärke ettevõtte tegevuses aruannetest väljaloetavate trendide järgi
  • Oskab kasutada finantsaruannetes sisalduvat informatsiooni puuduste kõrvaldamisele suunatud juhtimisotsuste langetamiseks

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Iga teema algab lühikese sissejuhatava loenguga, millele järgneb temaatiliste ülesannete või kaasuse lahendamine individuaalselt ja/või rühmas.  Ülesannete lahendamine lõpeb järelduste ja ettepanekute esitamisega, millele järgneb arutelu. Ülesanete lahendamiseks on ettevalmistatud töölehed. Ülesannete rõhuasetus on aruannete omavaheliste seoste mõistmisel, suhtarvude ja trendide tõlgendamisel ja kasutamisel ettevõtte probleemsete kohtade lahendamiseks. Koolituse tulemusi hinnatakse näidisülesannete lahendamise ja arutelude käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Koolitusgrupi suurus on maksimaalselt 20 osalejat.

Maht: 8 akadeemilist tundi.

 

„Finantsarvestus raamatupidajatele“ on üks osa „Raamatupidajast pearaamatupidajaks“ programmist:

1. MOODUL: Finantsarvestus raamatupidajale. Koolitaja Juta Tikk.

2. MOODUL: Infopõhine juhtimine. Koolitaja Ülle Pärl.

3. MOODUL: Maksuarvestus raamatupidajale. Koolitaja Aule Kindsigo.

4. MOODUL: Inglise keel finantsarvestuses. Koolitaja Aet Toots.

5. MOODUL: Andmehaldus ja -analüüs Excelis raamatupidajatele. Koolitaja Silver Toompalu.

KOOLITAJA

Juta Tikk

Finantsarvestuse ekspert ja koolitaja
Juta Tikk on lõpetanud Eesti Maaülikooli (Eesti Põllumajanduse Akadeemia) 1972. aastal insener-tehnoloogina. Aastal 1999 kaitses Juta Estonian Business School'is (EBS) rahvusvahelise ärijuhtimise magistrikraadi ja 2014.a. doktorikraadi teemal „Finantsjuhtimise integreeritud mudel Eesti avaliku sektori organisatsioonide näitel“. Juta Tikk on esinenud mitmetel rahvusvahelistel konverentsidel ja tema artikleid on avaldatud nii Eesti kui ka rahvusvahelistes erialaajakirjades. Juta kirjutatud raamatust „Finantsarvestus“ ilmus 2016. aastal juba 4. trükk. Alates 2010. aastast korraldab ta koostöös sihtasutusega Innove raamatupidajate kutsevõistlusi võistlusülesannete koostajana ja hindamiskomisjoni juhina. Juta Tikk on tegelnud finantsarvestuse, juhtimisarvestuse ja analüüsi õpetamisega alates 1994. aastast. Õppejõutöö on lisaks Tartu Ülikoolile olnud seotud või on seda praegugi ka Estonian Business Schooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkooliga.
Korralise õppejõutöö kõrvalt on Juta pikka aega osalenud koolitajana EBS, TTÜ, hiljem TÜ korraldatud täienduskoolitusprojektides.
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Rahavoogude aruande koostamine

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Rahavoogude aruande analüüs

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

Täismahus raamatupidamise aastaaruanne ja aruannete analüüsi meetodid

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

Ettevõtte majandustegevuse analüüs suhtarvumeetodit kasutades

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].