Finantsinvesteeringute raamatupidamine 11.12.2019

Kuidas kajastada väärtpabereid igapäevases raamatupidamises ja aastaaruandes?

11. detsember 2019

Kestus: 1 päev

Investeerimine ei ole enam ammu üksnes finantsgurude pärusmaa. Investeeringuid teevad nii selleks spetsiaalselt loodud firmad kui ka ettevõtted, kelle igapäevane tegevusala on hoopis kaubandus, ehitus, tootmine või muu. On iseenesest mõistetav, et investoril on oma investeeringutest olemas korrektne ülevaade, mille põhjal ta saab oma tegevuse tulemusi hinnata ja uusi põhjendatud investeerimisotsuseid teha.

Eesmärk on anda osalejatele terviklik ja näidetega illustreeritud ülevaade  finantsinvesteeringute (aktsiad, võlakirjad, osad jm) kajastamisel kasutatavatest arvestuspõhimõtetest lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist.  Lisaks antakse koolitusel praktilisi soovitusi finantsinvesteeringute  igapäevase arvestuse korraldamiseks.

 

Sihtgrupp

 • Ettevõtete raamatupidajad, kes juba peavad raamatupidamisarvestust finantsinvesteeringute kohta või kelle jaoks on oluline kursis olla erinevate arvestusvaldkondadega.
 • Juhid,  kes tahavad aru saada, kuidas kajastuvad nende investeerimisotsused ettevõtte bilansis, kasumiaruandes ja rahavoogudes.
 • Finantsjuhid, siseaudiitorid.
 • Raamatupidamisteenust pakkuvate ettevõtete töötajad.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas pead investeeringute raamatupidamist keeruliseks või isegi hirmutavaks?
 • Kas soovid omada ülevaadet erinevate investeeringute olemusest ning tunda Eesti  finantsaruandluse standardi asjakohaseid sätteid?
 • Soovid teada, kui sageli tuleb finantsinvesteeringuid ümber hinnata?
 • Soovid teada, kuidas aktsiaid õiglases väärtuses kajastada ning mida teha siis, kui õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt määrata?
 • Soovid teada, kuidas  kajastada investeeringuid, mille baasvaluuta ei ole euro?

Koolituse tulemusena osaleja

 • on saanud ülevaate erinevate investeeringute olemusest ning tunneb Eesti  finantsaruandluse standardi asjakohaseid sätteid;
 • tunneb finantsinvesteeringute mõõtmismeetodeid, mis on lubatud Eesti finantsaruandluse standardiga, ning oskab neid kasutada;
 • teab, millal ja milliseid mõõtmismeetodeid rakendada;
 • teab, kuidas tuleb finantsinvesteeringuid kajastada raamatupidamisaruannetes ning mida tuleb nende kohta avalikustada aruande lisades.

Koolitusel saadud teadmisi kinnistatakse praktiliste harjutuste ja ülesannetega. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolituse teoreetiline materjal esitatakse loenguvormis (toetatud PowerPointi esitlusega) ning iga teoreetiline osa kinnistatakse vahetult järgnevate praktiliste näidete ning koos lahendatavate harjutuste ja ülesannetega.

Maht: 6 akadeemilist tundi

KOOLITAJA

Maire Otsus-Carpenter

Finantskonsultant, koolitaja ja audiitor.
Maire on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi eriala ning töötanud pearaamatupidaja, audiitori ja Finantsinspektsioonis 16 aastat finantsjärelevalvepoliitika spetsialistina. Tal on vandeaudiitori kutse ning ta on Audiitorkogu ja audiitorite eksamikomisjoni liige. Mairel on enam kui 20-aastane koolitamise kogemus raamatupidamise, finantsanalüüsi ja finantsjuhtimise valdkonnas. Ta on koostanud raamatu "Väikeettevõtte raamatupidamine", millest tänaseks on avaldatud juba neli trükki, ning teinud kaastööd mitmele valdkonna ajakirjale.
AJAKAVA

9:45 - 10:00

9:45 - 10:00

Kogunemine ja hommikukohv

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

1. Finantsinvesteeringu mõiste, liigid, kajastamise üldpõhimõtted

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

2. Finantsinvesteeringute kajastamine

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

3. Finantsinvesteeringute kajastamine jätkub

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].