Finantsotsused tootmises

Kus tekivad kulud tootmises ja kuidas neid kokku hoida?

26. jaanuar 2017 - 09. veebruar 2017

Kestus: 2 päeva

Kas Te teate alati piisavalt täpselt:
• Millised tegevused tekitavad tootmisprotsessis kõige suuremaid kulusid?
• Mida, millal ja millises koguses toota?
• Milline on toomisotsuste mõju finantstulemustele?
Neile ja paljudele teistele küsimustele leiate vastused Äripäeva Akadeemia ning Reidi Strandbergi ja Jaak Lavini koostöös välja töötanud koolitusel. See on Eestis ainulaane nii tootmist kui finantsteemat kahe oma ala eksperdi poolt koos käsitlev koolitus.

Koolituse eesmärk
on anda ülevaade tootmistegevuse kuluefektiivsest korraldamisest ja analüüsida tootmisotsuste seoseid finantstulemustega.

Koolituse tulemusena on osaleja saanud

  • tervikliku ülevaate tootmistegevuse kuluefektiivse korraldamise eesmärkidest ning aspektidest 
  • oskuse kasutada erinevaid praktilisi mudeleid ja meetodeid
  • praktilisi näpunäiteid ja uusi mõtteid, kuidas ning milliste vahenditega koostatud plaane paremini ellu viia ja nende täitmist kontrollida.

Ettevõtte kasutegur koolitusest on paremate teadmistega töötajad, kes tunnevad ettevõtte tootmistegevust ja sellega seotud kulude tekkemehhanismi ning oskavad seda muuta efektiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks.

Koolitusele on oodatud
eelkõige tootmises tegutsevad mittefinantsistid:

  • tootmisettevõtete juhid, tootmisjuhid ja tootmisega seotud keskastmejuhid, kelle otseste ülesannete hulka kuulub otsuste langetamine tootmisprotsessis ja seda nii strateegilisel, taktikalisel kui ka operatiivsel tasandil
  • esmatasandijuhid, kelle tööalane tegevus on otseselt või kaudselt seotud ettevõtte tootmistegevusega.

Koolituse meetodid ja põhimõtted
See on 2-päevane koolitus, mis toimub vormis 1 +1 päeva ning viiakse läbi paralleelselt kahe koolitaja juhendamisel. Selline formaat võimaldab osalejatel omandatut koolituspäevade vahelisel perioodil ka reaalselt igapäevatöös rakendada. Järgmise koolituspäeva algul toimub ühine arutelu ja analüüs.

Koolitus on üles ehitatud nii, et teoreetiline osa vaheldub praktiliste ülesannete ja näidetega, mis aitavad paremini luua seoseid teoreetiliste mudelite ja meetodite ning tegeliku tootmistegevuse vahel. Koolitus lähtub tootmisjuhtide vajadustest ja selles käsitletakse neid teemavaldkondi, mis on tähtsad just tootmisotsuste tegijatele. Avatud koolituse puhul, kus osalejaid on erinevatest ettevõtetest, annavad suure väärtuse koolitusele ka osalejad ise. See on võimalus oma kogemuste vahetamiseks ja teiste kogemustest õppimiseks.

KOOLITAJAD

Jaak Lavin

protsessijuhtimise ja planeerimise spetsialist
Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.

Jaak Lavin on mitmekülgse protsesside juhtimise ja planeerimise kogemusega ning kompetentsiga koolitaja ja konsultant. Ta on töötanud keskastme- ja tippjuhina nii IT arendusettevõttes AS Baltic Computer Systems kui ka tootmisettevõttes AS Saku Metall. Alustanud tootearendaja konstruktorina, juhtinud tootmisettevõtte toote- ja tehnoloogiaarendusega seotud tegevust ning vastutanud ettevõtte IT arenduse eest. Tema töö on alati olnud seotud toote- või tehnoloogia arenduse, innovatsiooni ja infotehnoloogiaga.
Koolitajana alustas Jaak tegutsemist lisaks oma põhitööle 2002. aastal Audentese Ülikoolis. Koolituste ülesehitamisel ja läbiviimisel lähtub Jaak Lavin põhimõttest, et hea tulemuse saavutamiseks peavad tasakaalus olema omandatavad teoreetilised teadmised ja nende kasutamine läbi praktiliste ülesannete ning senistel kogemustel tuginevate näidete.

Reidi Strandberg

finantsspetsialist, koolitaja ja ettevõtja
Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.

Reidi Strandberg on finantsspetsialist, kes on tegelenud koolitustega kümmekond aastat. Reidi on mitmetel aastatel olnud Pärnu Raamatupidamiskonverentsi programmi autoriks. Juhtinud 15 aastat rahvusvahelist professionaalsete teenuste firmat Rödl & Partner ning töötanud Saksa Balti Kaubanduskoja Balti piirkonna finantsjuhina ning Tallinn büroo juhatajana, täna iseseisev ettevõtja.
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Tootmistegevus kui ettevõtte põhifunktsioon

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Tootmistegevusega seotud kulud ja hinnakalkulatsioon

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:39

14:00 - 15:39

Materjalivajaduse määratlemine, varudega seotud kulud

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

Tööjõud kui ressurss, tootmisfaktor ja kulu

9:45 - 10:00

9:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Põhivarade arvestus

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Tootmispotentsiaal ja seadmed

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

Kulud, tegevusmaht, kasum

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

Tootmissimulatsioon

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

AS Äripäev on Eesti Töötukassa koostööpartner.
Töötukassa finantseeringul osalemiseks leppige koolitusel osalemine kokku oma konsultandiga ning võtke meiega ühendust telefonil 667 0156 või [email protected]. Täpsema info leiate SIIT.