Finantsid

Finantsteadmiste kool juhtidele 19.11.2019

Kuidas finantsjuhtimise abil paremaid otsuseid teha

19. november 2019 - 04. veebruar 2020

Kestus: 5 päeva

Soovime toetada ärijuhtide oskust osaleda finantsjuhtimises ja teha seeläbi paremaid otsuseid. Äripäeva Akadeemia ja meie arvates Eesti parim finantskoolitaja Margus Tinits on välja töötanud 5-päevase koolitusprogrammi „Finantsteadmiste kool juhtidele“. Tegemist on põhjaliku programmiga, mis annab nii arusaamise finantsarvestuse põhitõdedest, kui ka vajalikud teadmised finantsanalüüsist, kuluarvestusest, eelarvestamisest, investeeringutest ja rahastamisest.

Sellel koolitusel osalemiseks ei pea Te teadma, mis on deebet ja kreedit, ega suurt muudki finantsidest. Järk-järgult, süstemaatiliselt selgitatakse interaktiivsetes loengutes kõike olulist, mida juht vajab orienteerumiseks raamatupidamises ja finantsjuhtimises.

Koolituse eesmärk on
anda ärijuhtidele piisavad teadmised, et finantsjuhtimise valdkonnas võrdväärselt kaasa rääkida ja osata seeläbi enda äritulemust parandada.

Koolituse tulemusena on osaleja saanud

 • teadmised ja oskused, kuidas teha finantsjuhtimise kaudu paremaid otsuseid ja võita seeläbi nii aega kui raha
 • süsteemse arusaama bilansist, kasumiaruandest ja rahavoogudest
 • meetodid ettevõtte väärtuse hindamiseks 

Koolitusel käsitletavad teemad

 • Raamatupidamise põhialused
 • Süsteemne arusaam ja graafiline kujutus bilansist, kasumiaruandest ja rahavoogudest
 • Oskus finantsaruannetest rohkem välja pigistada kui sealt esialgu paistab
 • Äriühingu tervislikku seisundi hindamine ja võimalike parandamise viiside leidmine
 • Kriitiline meel finantsnäitajate ja –meetodite hindamiseks ja kasutamiseks ning arusaamine, miks ja millal kasutada raamatupidamise tulemusi juhtimisotsuste vastuvõtmisel
 • Kuluarvestus, oskus teha vahet asjasse puutuvate ja mittepuutuvate kulude vahel
 • Vastused paljudele levinud küsimustele, nagu:
  - milliste toodete/teenuste tegemine on kasulik ja milliste mitte
  - kuidas ja kuivõrd ikkagi saab arvutada toodete omahinda
  - kas, millal ja kuidas on mõtet jagada kulusid
 • Eelarvestamise põhimõtted ja süsteemid
 • Tulude-kulude ja investeeringute eelarvete ühendamise viisne ühtsesse loogilisse vormi
 • Investeeringud ja kapital kogu äritegevuse süsteemis
 • Investeeringute ja finantseerimistehingute (laenude) mõistlikkuse ja tasuvuse hindamine
 • Juhi roll ettevõtte finantsjuhtimises
 • Ettevõtte väärtuse hindamise meetodid

Koolitusele on oodatud
ettevõtete ja organisatsioonide eri taseme juhid, omanikud ja võtmeisikud

Osaleja tagasiside:

Koolituse kogemusi jagab Viljandi haigla tegevjuht Priit Tampere. Loe SIIT

Osaleja tagasiside:

Koolituse kogemusi jagab Kätlin Luik, ROCHE EESTI OÜ meditsiiniosakonna juht. Loe SIIT

KOOLITAJA

Margus Tinits

Eesti Raamatupidajate Kogu nõukoja liige ja metoodika toimkonna esimees, vandeaudiitor, TTÜ dotsent ja koolitaja
Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.
On tegelenud äri- ja finantskoolitusega alates 1992. aastast. Aegade jooksul on tema abiga omandanud oma äri- ja finantsteadmiste vundamendi rohkem kui tuhande Eesti ettevõtte ja asutuse juhid ja võtmeisikud. 2006. aastast on Margus Tinits Tallinna Tehnikaülikooli dotsent ja õpetab juhtide järelkasvule finantsaruannete analüüsi.
AJAKAVA

09:30 - 09:45

09:30 - 09:45

Saabumine ja hommikukohv

09:45 - 17:00

09:45 - 17:00

Finantsarvestuse põhitõed

09:30 - 09:45

09:30 - 09:45

Saabumine ja hommikukohv

09:45 - 17:00

09:45 - 17:00

Finantsarvestuse põhitõed

09:30 - 09:45

09:30 - 09:45

Saabumine ja hommikukohv

09:45 - 17:00

09:45 - 17:00

Finantsaruannete analüüs

09:30 - 09:45

09:30 - 09:45

Saabumine ja hommikukohv

09:45 - 17:00

09:45 - 17:00

Kuluarvestus ja tulude-kulude eelarvestamine

09:30 - 09:45

09:30 - 09:45

Saabumine ja hommikukohv

09:45 - 17:00

09:45 - 17:00

Rahastamine, investeeringud ja ettevõtte väärtus

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil akadeemia@aripaev.ee või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või Liis.Lehtmets@aripaev.ee.