Finantsteadmiste kool juhtidele 29.08.2018

Kuidas finantsjuhtimise abil paremaid otsuseid teha

29. august 2018 - 01. november 2018

Kestus: 5 päeva

Ärijuhtide jaoks on oluline osaleda finantsjuhtimises, et teha seeläbi paremaid otsuseid. Äripäeva Akadeemia arvates Eesti parim finantskoolitaja Margus Tinits on välja töötanud 5-päevase koolitusprogrammi „Finantsteadmiste kool juhtidele“. Tegemist on põhjaliku programmiga, mis annab arusaamise finantsarvestuse põhitõdedest ja vajalikud teadmised finantsanalüüsist, kuluarvestusest, eelarvestamisest, investeeringutest ja rahastamisest.

Sellel koolitusel osalemiseks ei pea juht teadma, mis on deebet ja kreedit, ega suurt muudki finantsidest. Järk-järgult, süstemaatiliselt selgitatakse interaktiivsetes loengutes kõike olulist, mida juht vajab orienteerumiseks raamatupidamises ja finantsjuhtimises.

Varasematel koolitustel on osalenud üle 400 inimese erinevatest valdkondadest, kes on peamiselt

 • ettevõtete juhatuse liikmed ja tegevjuhid
 • keskastmejuhid, kes vastutavad osakondade finantsnäitajate eest
 • alustavad ettevõtjad
 • avaliku sektori juhid

Koolituse eesmärk on
anda ärijuhtidele piisavad teadmised, et finantsjuhtimise valdkonnas võrdväärselt kaasa rääkida ja osata seeläbi enda äritulemust parandada.

Koolituse tulemusena on osaleja saanud

 • teadmised ja oskused, kuidas teha finantsjuhtimise kaudu paremaid otsuseid ja võita seeläbi nii aega kui raha
 • süsteemse arusaama bilansist, kasumiaruandest ja rahavoogudest
 • meetodid ettevõtte väärtuse hindamiseks 

Koolitusel käsitletavad teemad

 • Raamatupidamise põhialused
 • Süsteemne arusaam ja graafiline kujutus bilansist, kasumiaruandest ja rahavoogudest
 • Oskus finantsaruannetest rohkem välja pigistada kui sealt esialgu paistab
 • Äriühingu tervislikku seisundi hindamine ja võimalike parandamise viiside leidmine
 • Kriitiline meel finantsnäitajate ja –meetodite hindamiseks ja kasutamiseks ning arusaamine, miks ja millal kasutada raamatupidamise tulemusi juhtimisotsuste vastuvõtmisel
 • Kuluarvestus, oskus teha vahet asjasse puutuvate ja mittepuutuvate kulude vahel
 • Vastused paljudele levinud küsimustele, nagu:
  - milliste toodete/teenuste tegemine on kasulik ja milliste mitte
  - kuidas ja kuivõrd ikkagi saab arvutada toodete omahinda
  - kas, millal ja kuidas on mõtet jagada kulusid
 • Eelarvestamise põhimõtted ja süsteemid
 • Tulude-kulude ja investeeringute eelarvete ühendamise viisne ühtsesse loogilisse vormi
 • Investeeringud ja kapital kogu äritegevuse süsteemis
 • Investeeringute ja finantseerimistehingute (laenude) mõistlikkuse ja tasuvuse hindamine
 • Juhi roll ettevõtte finantsjuhtimises
 • Ettevõtte väärtuse hindamise meetodid

Osaleja tagasiside:

Koolituse kogemusi jagab Viljandi haigla tegevjuht Priit Tampere. Loe SIIT

Osaleja tagasiside:

Koolituse kogemusi jagab Kätlin Luik, ROCHE EESTI OÜ meditsiiniosakonna juht. Loe SIIT

KOOLITAJA

Margus Tinits

Eesti Raamatupidajate Kogu nõukoja liige ja metoodika toimkonna esimees, vandeaudiitor, TTÜ dotsent ja koolitaja
Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.
On tegelenud äri- ja finantskoolitusega alates 1992. aastast. Aegade jooksul on tema abiga omandanud oma äri- ja finantsteadmiste vundamendi rohkem kui tuhande Eesti ettevõtte ja asutuse juhid ja võtmeisikud. 2006. aastast on Margus Tinits Tallinna Tehnikaülikooli dotsent ja õpetab juhtide järelkasvule finantsaruannete analüüsi.
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Saabumine ja hommikukohv

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

Finantsarvestuse põhitõed

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Saabumine ja hommikukohv

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

Finantsarvestuse põhitõed

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Saabumine ja hommikukohv

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

Finantsaruannete analüüs

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Saabumine ja hommikukohv

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

Kuluarvestus ja tulude-kulude eelarvestamine

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Saabumine ja hommikukohv

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

Rahastamine, investeeringud ja ettevõtte väärtus

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].