Finantsteadmiste kool juhtidele 25.04.2017

Kuidas finantsjuhtimise abil paremaid otsuseid teha

25. aprill 2017 - 08. juuni 2017

Kestus: 5 päeva

Soovime toetada ärijuhtide oskust osaleda finantsjuhtimises ja teha seeläbi paremaid otsuseid. Äripäeva Akadeemia ja meie arvates Eesti parim finantskoolitaja Margus Tinits on välja töötanud 5-päevase koolitusprogrammi „Finantsteadmiste kool juhtidele“. Tegemist on põhjaliku programmiga, mis annab nii arusaamise finantsarvestuse põhitõdedest, kui ka vajalikud teadmised finantsanalüüsist, kuluarvestusest, eelarvestamisest, investeeringutest ja rahastamisest.

Sellel koolitusel osalemiseks ei pea Te teadma, mis on deebet ja kreedit, ega suurt muudki finantsidest. Järk-järgult, süstemaatiliselt selgitatakse interaktiivsetes loengutes kõike olulist, mida juht vajab orienteerumiseks raamatupidamises ja finantsjuhtimises.

Koolituse eesmärk on
anda ärijuhtidele piisavad teadmised, et finantsjuhtimise valdkonnas võrdväärselt kaasa rääkida ja osata seeläbi enda äritulemust parandada.

Koolituse tulemusena on osaleja saanud

 • teadmised ja oskused, kuidas teha finantsjuhtimise kaudu paremaid otsuseid ja võita seeläbi nii aega kui raha
 • süsteemse arusaama bilansist, kasumiaruandest ja rahavoogudest
 • meetodid ettevõtte väärtuse hindamiseks 

Koolitusel käsitletavad teemad

 • Raamatupidamise põhialused
 • Süsteemne arusaam ja graafiline kujutus bilansist, kasumiaruandest ja rahavoogudest
 • Oskus finantsaruannetest rohkem välja pigistada kui sealt esialgu paistab
 • Äriühingu tervislikku seisundi hindamine ja võimalike parandamise viiside leidmine
 • Kriitiline meel finantsnäitajate ja –meetodite hindamiseks ja kasutamiseks ning arusaamine, miks ja millal kasutada raamatupidamise tulemusi juhtimisotsuste vastuvõtmisel
 • Kuluarvestus, oskus teha vahet asjasse puutuvate ja mittepuutuvate kulude vahel
 • Vastused paljudele levinud küsimustele, nagu:
  - milliste toodete/teenuste tegemine on kasulik ja milliste mitte
  - kuidas ja kuivõrd ikkagi saab arvutada toodete omahinda
  - kas, millal ja kuidas on mõtet jagada kulusid
 • Eelarvestamise põhimõtted ja süsteemid
 • Tulude-kulude ja investeeringute eelarvete ühendamise viisne ühtsesse loogilisse vormi
 • Investeeringud ja kapital kogu äritegevuse süsteemis
 • Investeeringute ja finantseerimistehingute (laenude) mõistlikkuse ja tasuvuse hindamine
 • Juhi roll ettevõtte finantsjuhtimises
 • Ettevõtte väärtuse hindamise meetodid

Koolitusele on oodatud
ettevõtete ja organisatsioonide eri taseme juhid, omanikud ja võtmeisikud

KOOLITAJA

Margus Tinits

Eesti Raamatupidajate Kogu nõukoja liige ja metoodika toimkonna esimees, vandeaudiitor, TTÜ dotsent ja koolitaja
Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.

On tegelenud äri- ja finantskoolitusega alates 1992. aastast. 1993. aastast on Margus Tinits seotud koolitusfirmaga EMI EWT. Aegade jooksul on tema abiga omandanud oma äri- ja finantsteadmiste vundamendi rohkem kui tuhande Eesti ettevõtte ja asutuse juhid ja võtmeisikud. 2006. aastast on Margus Tinits Tallinna Tehnikaülikooli dotsent ja õpetab juhtide järelkasvule finantsaruannete analüüsi.
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Saabumine ja hommikukohv

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

Finantsarvestuse põhitõed

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Saabumine ja hommikukohv

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

Finantsarvestuse põhitõed

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Saabumine ja hommikukohv

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

Finantsaruannete analüüs

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Saabumine ja hommikukohv

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

Kuluarvestus ja tulude-kulude eelarvestamine

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Saabumine ja hommikukohv

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

Rahastamine, investeeringud ja ettevõtte väärtus

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

AS Äripäev on Eesti Töötukassa koostööpartner.
Töötukassa finantseeringul osalemiseks leppige koolitusel osalemine kokku oma konsultandiga ning võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected]. Täpsema info leiate SIIT.