Hankejuhtimise meistriklass tööstuses

Kuidas muuta hanketegevus kuluefektiivseks?

12. aprill 2018 - 24. mai 2018

Kestus: 4 päeva

Efektiivne hankejuhtimine tööstuses tähendab ettevõtte jaoks kulude kokkuhoidu. Hankeprotsess koosneb aga paljudest erinevatest etappidest, mille haldamine on keeruline ja nõuab osapooltelt tihedat infovahetust. „Hankejuhtimise meistriklass tööstuses“ on loodud tootmisettevõtete hanke- ja ostujuhtidele eesmärgiga anda teadmised ja oskused, kuidas muuta hanketegevus efektiivseks ning suurendada seeläbi ettevõtte kasumlikkust ja konkurentsivõimet.

Meistriklass koosneb neljast koolituspäevast, mis moodustab hanketsükli:

1. päev: 12. aprill 2018  - Hanketurg – võimekuse ja võimaluste hindamine

2. päev: 26.aprill 2018 - Hankedokumentatsiooni koostamine ja hankekorraldus

3. päev: 10. mai 2018  - Ostujuhtimine läbi pakkumuse ja nõudluse

PS! Programmi kolmas päev on pühendatud ostujuhtimise temaatikale, kuhu on võimalik ostujuhtidel eraldi registreeruda.

4. päev: 24. mai 2018 - Lepingu tulemuslikkuse hindamine


Koolituse sihtgrupp

Koolitusele on oodatud tootmis- ja tööstusettevõtete hanke- ja ostujuhtid ning keskmise ja väikese suurusega ettevõtete tegevjuhid, kes soovivad ettevõtte hanketegevust efektiivsemalt juhtida.

Koolituse eesmärk on muuta hanketegevus efektiivseks, suurendada seeläbi ettevõtte kasumlikkust ja konkurentsivõimet.

Koolitusel osalemise tulemusena osaleja

  • Mõistab ja oskab teostada hanget ning orienteerub hankekorralduses, tundes hanke planeerimise etappe ja erinevate üksuste rolle;
  • Mõistab, kuidas ettevõtte strateegiast lähtudes luua hanke- ja ostustrateegiaid;
  • Oskab luua ostustrateegiale vastavaid ostuprotsesse, esitada ostustruktuure ning luua erinevaid ostutasandite tulemusmõõdikuid;
  • Mõistab ja oskab juhtida ettevõtte varusid ning orienteerub varude juhtimise süsteemide vahel;
  • Oskab luua erinevaid tarnijate hindamise mudeleid ning tarnijate haldamise protsesse;
  • Teab müügilepingute kriitilisi elemente ja mõistab seonduvaid riske;
  • Mõistab tervikliku kvaliteedijuhtimise süsteemi ja Lean mõtteviisi võimalusi.

Koolituse tulemusi hinnatakse rühmatööde ja arutelude käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

 

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolituse teoreetilist osa illustreeritakse videotega ja praktiseeritakse kaasuste lahendamise ning rühmatööga. Rühmatööde tegemiseks on soovituslik kaasa võtta sülearvuti.

KOOLITAJA

Kerttily Golubeva

Carlsberg Group, Baltic Customer Supply Chain Manager
Kerttily on töötanud ostu-, hanke ja tarneahela juhtimise valdkonna rahvusvahelistes ettevõtetes üle 20 aasta. Ta on õppinud Londonis ja omandanud rahvusvaheliselt tunnustatud CIPS (Chartered Institute of Procurement and Supply) kvalifikatsiooni.

Aastatel 2000-2002 töötas Kerttily Elcoteq insenerikeskuses materjali grupi koosseisus. Aastatel 2002-2007 tegeles hulgikaubanduses rahvusvaheliselt tuntud kaubamärkide ostu ja hankealaste küsimustega ja koordineerides ning arendades tarneahelat. 2007-2017. aastatel töötas Ensto kontsernis hankejuhtina ning alates 2017. aasta novembrist Carlsberg Groupis, Baltikumi planeerimisjuhina.

Kerttily on õppinud finantsjuhtimist ja lõpetanud magistrantuuri organisatsioonikäitumises. Lisaks tegutseb Kerttily aktiivselt Eesti Tarneahela juhtimise ühingu (Prolog) liikmena.
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

1. Ostujuhtimise areng ja hankeprotsess

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

2. Kvaliteedijuhtimine hanke- ja ostutegevuses

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

3. Tarne vajadus ja toote turg

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

4. Tarnija eelkvalifitseerimise mudel

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

1. Hankedokumendid

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

2. Hind. Kulud ja kogukulu kontseptsioon

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

3. Hankedokumentatsiooni koostamine

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

4. Müügileping

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

1. Ostujuhtimine

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

2. Pakkumuse ja nõudluse kooskõla läbi varude juhtimise

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

3. Praktikum

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

4. Praktikum

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

1.Tarnijate haldamine

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

2. Koostöö arendamine ja protsessi õppetunnid

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

3. Praktikum

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

4. Praktikum

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].