Heakeelsus kui juhiabi töövahend

Kuidas koostada laitmatut ametikirja?

11. aprill 2017

Kestus: 0,5 päeva

Millal panna tere taha koma? Millal pöörduda inimese poole sõnaga härra või proua? Kas automaatvastuses peaks vabandama? Mis on arvelduskonto lühend? Millal tuleb numbrite vahele panna tühik? Kas lepingus on sõna leping suure või väikese algustähega? Kuidas käänata, kui inimese perekonnanimi on Mägi?

Koolituse sihtgrupp
Koolituse sihtrühma kuuluvad inimesed, kes kirjutavad iga päev ametikirju, ükskõik kas elektrooniliselt või asutuse blanketil. Oodatud on kõik, kes tunnevad vajadust tuletada meelde kirja kirjutamise põhitahud, heakeelsed vormelid, lühendite ja numbrite kirjutamise reeglid, suure esitähe kasutamise võimalused ja perekonnanimede käänamise viisid.

Koolituse tulemused
Koolitusel osalenu teab,

  •          kuidas kirja alustada ja lõpetada,
  •          mil viisil ametlikus suhtluses pöörduda,
  •          kuidas vormistada rekvisiite,
  •          milline on hea automaatvastus,
  •          kuidas ja millal kasutada lühendeid,
  •          kuidas ja millal kasutada numbreid,
  •          kuhu käib suur esitäht ja kuhu mitte,
  •          miks ja kuidas käänata perekonnanimesid.

Osalejad hindavad enda heakeelsust praktilise harjutamise käigus. Koolituse ajal tehakse kontrollharjutusi, et õpitut kinnistada.

Koolituse eesmärk
Koolituse eesmärk on omandada praktilise harjutamise varal e- ja ametikirja koostamise tavad, saada ülevaade lühendite, numbrite ja algustähe reeglitest ning perekonnanimede käänamisest.

Koolituse läbiviimise meetodid ja põhimõtted
Kuna reegleid ja tavasid saab omandada üksnes rohke harjutamise teel, on kogu koolitus praktiline. Osalejad saavad töölehed, millel olevaid lauseid tuleb koolituse käigus parandada. Harjutused on mitmekesised ja eri tüüpi. Töölehed jäävad pärast osalejatele, kes saavad nende abil edaspidi õpitut meelde tuletada. Peale selle saavad osalejad koolituse lõpus teabelehed keeleallikatega ja üldreeglid selle kohta, mida koolitusel vaadeldi.

Koolituspäeva sisuga saab tutvuda allpool ajakavas.

KOOLITAJA

Helika Mäekivi

Helika Mäekivi töötab aastast 1997 keeletoimetajana. Praegu on tema tähelepanu keskmes euroõigus- ja majandustekstid. Oma töös on ta märganud keeletahke, mille kohta käivad reeglid kipuvad vahel meelest minema. Seepärast on ta korduma kippuvad teemad köitnud kokku erilaadseteks ja eri valdkondade keelekoolitusteks, mida teda on kutsutud andma aastast 2000.
Helika on humanitaarteaduse magister, Emakeele Seltsi ja selle keeletoimkonna liige, Eesti Keeletoimetajate Liidu asutajaliige ja juhatuse liige, Päevakera keeleblogi pidaja ning mitme õigus-, haldus- ja üldkeelt käsitleva artikli autor.
AJAKAVA

09:15 - 09:30

09:15 - 09:30

Kogunemine

09:30 - 11:30

09:30 - 11:30

1. Netiketist lühenditeni

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:30

11:45 - 13:30

2. Numbritest nimedeni

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

AS Äripäev on Eesti Töötukassa koostööpartner.
Töötukassa finantseeringul osalemiseks leppige koolitusel osalemine kokku oma konsultandiga ning võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected]. Täpsema info leiate SIIT.