Infograafika töötuba Adobe Illustratoriga

Kuidas saada Exceli diagrammist ilus infograafika?

19. august 2020

Kestus: 1 päev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

Statistikat avaldatakse diagrammidena nii veebis, esitlustes kui trükiväljaannetes. Sageli on need otse Excelist kopeeritud ning nende koostaja on pööranud tähelepanu andmete õigsusele, mitte disainile. Exceli disainivõimalused ongi piiratud ning vaatajates huvi äratamiseks tuleb enamasti kasuks muuta paigutust ja värve ning lisada illustratsioone viisil, mida tabelarvutusprogrammis teha pole võimalik.

Koolituse eesmärk on näidata infograafika lahendamise ja kasutamise mitmekülgseid võimalusi.

Adobe Illustrator on vektorgraafika programm, kus saab kas muuta Excelist kopeeritud graafikat või kasutada programmi graafikute töövahendit algandmetest diagrammi saamiseks. Töötoas tutvutakse infograafika inspireerivate näidetega, kuidas lihtsamatest diagrammi tüüpidest on kujundatud huvitav ja atraktiivne infograafika. Töötuba on peamiselt praktiline, harjutatakse Illustratori töövahendite kasutamist ja proovitakse läbi erinevaid disainivõtteid.

Mis on vektorgraafika?

Vektorgraafika koosneb kõveratega ühendatud punktidest, pikselgraafika seevastu tekib üksikutele pikselitele määratud värvidest. Erinevust on selgelt näha suurendades. Vektorgraafika piirjooned jäävad selgeks ka ülisuures suurendusastmes, seevastu kui pikselgraafika muutub suurendades ebakvaliteetseks.

                          

Miks disainida infograafikat Illustratoris?

Ennekõike siis, kui graafikutele soovitakse lisada illustratsioone või piktogramme, mida tabelarvutusprogrammis pole võimalik. Illustratoris saab diagrammide graafikat muuta sel kombel, nagu tabelarvutusprogrammis ei saa. Lihtsamate graafikute koostamiseks on Illustratoris ka graafikute töövahend.

 

Mõned näited diagrammidest, mida saab teostada ainult Illustraatoris.

Illustratoris on võimalik foto või illustratsioon lisada tulpade sisse (näide tammelehega).

Illustratoris saab tulpdiagrammile salvestada graafilise tulba disaini, mis suureneb või kasvab vastavalt tulba väärtusele (näide piimapakkidega).

     

 

Sihtgrupp

Kujundajad, analüütikud või turundajad, kel on vaja disainida lihtsalt mõistetavaid ja ilusaid diagramme oma veebi, esitlustesse või väljaannetesse.

Koolituse tulemusena osaleja:

  •          Oskab kasutada Illustratori graafikute töövahendit
  •          Teab, kuidas muuta diagramme arusaadavamaks
  •          Teab, kuidas lisada diagrammidele emotsionaalsust ja tekitada vaatajates huvi
  •          Oskab luua lihtsustatud struktuuri või protsessi joonist

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Arvutikasutuse baasoskus, Illustratori oskus algtasemel.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitus koosneb lühikestest informatiivsetest loengutest ja teemakohaste näidete vaatamisest, millele järgnevad praktilised harjutused. Harjutustega kinnistatakse sellele eelnenud teema ja töövõtte selgitus. Igale osalejale antakse tema harjutuse kohta personaalset tagasisidet. Töötoa viimane osa on grupitöö 3-4 liikmelistes gruppides, mille tulemuste üle toimub kõige lõpus ühine arutelu.

Maht: 6 akadeemilist tundi

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

KOOLITAJA

Maris Lindoja

Maris Lindoja on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemias nii graafilise disaini kui ka multimeedia eriala. Disainerina tegeleb ta logode, märgigraafika, vektorillustratsiooni ja trükiste disainiga. Marise töötoa ülesehitus ja ülesanded põhinevad pikaaegsel praktikal: õpetab seda, kuidas ta on oma töös (näiteks aastaraamatute disainis) infograafikat lahendanud ja millised töövõtted on selles kasuks olnud.
Maris on töötanud arvutigraafiku, disaineri ja ADna aastast 1995 erinevates Eesti reklaami- ja disainibüroodes nagu Kontuur Leo Burnett (praegu Creative Union), Coolbars, Ziil, Chiron Media. Aastast 2006 tegutseb peamiselt eraettevõtjana. Tema ettevõte Lindojadisain on spetsialiseerunud firmagraafika ja trükiste disainile. Klientideks on Hariduse Infotehnoloogia SA, Finantsinspektsioon, Keskkonnaagentuur, Eesti Kunstnike Liit, GoSwift ja paljud väiksemad ettevõtted.
Aastast 2011 õpetab Maris Adobe programmide (Illustrator, InDesign, Photoshop, Animate) kasutamist Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonnas ja avatud akadeemias.
Portfolio: www.lindojadisain.ee
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

1. Milleks ja millist infograafikat kasutada

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

2. Illustratsiooni kasutamine infograafikas

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

3. Pikselgraafika kasutamine ja protsessi visualiseerimine

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Nädal enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0134 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0134 või [email protected].