Infopõhine juhtimine

Raamatupidajast pearaamatupidajaks: kuidas raamatupidamisinfo aitab jõuda õigete juhtimisotsusteni?

21. märts 2019

Kestus: 1 päev

Raamatupidamisinformatsiooniga võib juhte toetada õigete otsuste tegemisel, kuid teadmatusest või kogenematusest juhatada ka valele rajale. Veelgi enam, tänapäevaste vahenditega võib raamatupidamisest oskusliku kasutamise korral saada oluline juhtimisvahend. Koolituspäeva jooksul avastame, kuhu on raamatupidamine ja aruandlus infoühiskonnas jõudnud; vaatleme peamisi müügi- ja turundusega ning protsesside juhtimisega seonduvaid situatsioone ning analüüsime nende alusel tulu- ja kuluinfo kasutamist.

Koolitusele on oodatud

  • raamatupidajad, kes soovivad saada numbrite kirjutajast numbrite tõlgendajaks ning areneda  juhi abiliseks otsuste – ja analüüsiprotsessis.
  • juhid, kes soovivad raamatupidamissüsteemi paremini kasutada juhtimisvahendina ning sügavamalt aru saada rahalise info sisust - kasutada seda turundusotsuste tegemisel ning igapäevastes operatiivjuhtimise situatsioonides.

Koolituse eesmärk on anda raamatupidajatele süvendatud teadmised kulu- ja tuluinformatsiooni analüüsimiseks ja tõlgendamiseks ning juhtidele täiendavad vahendid raamatupidajaga efektiivsemaks koostööks ning süvendatud teadmised raamatupidamissüsteemi ja kuluinformatsiooni kasutusvõimalustest.

Koolituse tulemusena kursusel osaleja
avastab, kuidas:

  • raamatupidamistest kui aruannete tootjast on saanud hoopis juhtimisvahend;
  • „õigete“ vastuste asemel leitakse raamatupidamise abil vajalikke küsimusi;
  • raamatupidamisinformatsioon kasutamine võib juhtida edule või ka hukule.

teab, kuidas:

  • raamatupidamisinformatsiooni abil valida õige turundusstrateegia;
  • kui suures koguses tuleb müüa tooteid või teenuseid ei saavutada soovitud kasumlikkus;
  • raamatupidamisinfot kasutada erinevate hinnakujundusmeetodite valikul;
  • arvutada kliendi, tootegrupi, või jaotuskanali kasumlikkust.

Koolituse tulemusi hinnatakse juhtumianalüüside ja arutelude käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Kursusel toimub erinevate otsustussituatsioonide analüüs nii komplekssemate juhtumite baasil kui ka lihtsamate näidete varal. Juhtumid ja näitesituatsioone lahendatakse grupiarutelude käigus.

Koolitusgrupi maksimaalne suurus on 20 osalejat.

 

„Infopõhine juhtimine“ on üks osa „Raamatupidajast pearaamatupidajaks“ programmist:

1. MOODUL: Finantsarvestus raamatupidajale. Koolitaja Juta Tikk.

2. MOODUL: Infopõhine juhtimine. Koolitaja Ülle Pärl.

3. MOODUL: Maksuarvestus raamatupidajale. Koolitaja Aule Kindsigo.

4. MOODUL: Inglise keel finantsarvestuses. Koolitaja Aet Toots.

5. MOODUL: Andmehaldus ja -analüüs Excelis raamatupidajatele. Koolitaja Silver Toompalu.

KOOLITAJA

Ülle Pärl

Ülle Pärl on tegutsenud raamatupidaja ja ettevõtjana üle 20 aasta, sh töötanud üle 10 aasta finantsjuhi ning muutmisprotsesside nõustaja ja juhina. Hea koostöö on tal olnud näiteks Eesti Energia, Riigimetsa Majandamise Keskuse, Valio, Fortumi, Eesti Teede ja paljude teiste ettevõtete ja asutustega. Ülle Pärl on olnud Raamatupidamisseaduse muutmise seaduse ekspertkogu liige ja Kutsekoja juurde loodud OSKA programmi majandusarvestuse valdkonna ekspertkogu liige. Ülle juhtis Rahandusministeeriumi juurde loodud Arvestusala Terminoloogiakomisjoni ja on ACCA kontaktisik ning ACCA koolituste pakkumise koordinaator Eestis. Oma teadmisi ja kogemusi on Ülle jaganud konverentsidel, koolitustel ja seminaridel nii Eestis kui ka paljudes välisriikides. Ta on õpetanud majandusarvestust mitme Eesti kõrgkoolis ning Mikkeli Rakendusülikoolis Soomes. Lisaks on ta töötanud Sydney Ülikooli juures Austraalias ja Tampere Ülikooli juures Soomes. Praegu on Ülle Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli ning Estonian Business Schooli majandusarvestuse dotsent. Ülle Pärl omandas doktorikraadi 2012. aastal Soomes Tampere Ülikoolis (ärijuhtimises ja majandusarvestuses) ja samal ajal ka Eestis Tartu Ülikoolis (majandusteaduses). Rahvusvahelistes väljaannetes on ta avaldanud üle 20 teaduspublikatsiooni, lisaks hulgaliselt artikleid eesti keeles ning esinenud ettekannetega ligi 30-l rahvusvahelisel teaduskonverentsil. Ülle on paljude rahvusvaheliste teadusorganisatsioonide liige, alates 2005. aastast Euroopa Raamatupidajate Assotsiatsiooni liige.
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

1. Aruandluselt koostööle. Aruanne, mida koostööpartnerid loevad ning juhid vajavad

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

2. Õige ja oluline informatsioon

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

3. Kuidas teha põhjendatud turundus- ja hinnakujundus otsuseid

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

4. Ettevaatust kuluinformatsiooniga! Asjad ei pruugi olla nii, nagu esialgu paistavad.

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].