Inglise keel finantsarvestuses

Raamatupidajast pearaamatupidajaks: Kuidas kasutada finantsaruandluse, juhtimis- ja maksuarvestuse valdkonna termineid inglise keeles?

18. oktoober 2018

Kestus: 8 akadeemilist tundi

Koolitus annab võimaluse süvendada oma teadmisi finantsaruandluse, juhtimis- ja maksuarvestuse valdkonna ingliskeelsest terminoloogiast, aitab orienteeruda erinevustes briti ja ameerika inglise keele finantsterminite kasutamisel ja praktiseerida finantsalast sõnavara nii kõnes kui kirjas läbi praktiliste harjutuste ja grupitööde.

Koolitusele on oodatud

  • raamatupidajad ja spetsialistid, kes kasutavad oma töös ingliskeelset majandusarvestuse alast terminoloogiat;
  • juhid, kes peavad igapäevases töös finantstermineid ja finantsvaldkonna inglise keelt kasutama, näiteks rahvusvaheliste partneritega suhtlemisel.

Koolituse eesmärk on süvendada raamatupidajate ja juhtide teadmisi finantsaruandluse, juhtimis- ja maksuarvestuse valdkonna ingliskeelsest terminoloogias, et paremini orienteeruda tööks vajalikes dokumentides ja suhelda valdkonna spetsialistidega rahvusvaheliselt.

Koolituse tulemusena osaleja

  • Orienteerub majandusarvestuse ingliskeelses oskussõnavaras
  • On teadlik erinevustest Suurbritannias, Põhja-Ameerikas ja Rahvusvahelistes Finantsaruandluse Standardites kasutatavas terminoloogias
  • Suudab osaleda finantsteemasid puudutavates aruteludes

Koolituse tulemusi hinnatakse harjutuste, paaris- ja grupitööde käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Kursuse läbiviimise põhimõtted

Iga teemaplokk sisaldab koolitaja poolset ülevaate andmist vastavatest terminitest, mis on läbi põimitud õppimist toetavate sõnavaraharjutuste, arutluste, paaris- ja grupitöödega. Koolitusel on suur roll interaktiivsetel tegevustel, mis aitavad kaasa sõnavara efektiivsele omandamisele.

Koolitusgrupi maksimaalne osalejate arv on 20.

 

„Inglise keel finantsarvestuses“ on üks osa „Raamatupidajast pearaamatupidajaks“ programmist:

1. MOODUL: (29.08) Finantsarvestus raamatupidajale. Koolitaja Juta Tikk.

2. MOODUL: (14.09) Juhtimisarvestus raamatupidajale. Koolitaja Ülle Pärl.

3. MOODUL: (28.09) Maksuarvestus raamatupidajale . Koolitaja Meelis Krautmann.

4. MOODUL: (18.10) Inglise keel finantsarvestuses. Koolitaja Aet Toots.

5. MOODUL: (15.11) Andmehaldus ja -analüüs Excelis raamatupidajatele. Koolitaja Silver Toompalu.

KOOLITAJA

Aet Toots

Aet Tootsi hariduslik taust on kombinatsioon inglise keelest ja finantsarvestusest - rahvusvahelise ärijuhtimise magistrikraad (MBA) majandusarvestuse ja rahanduse suunal Estonian Business Schoolist (EBS) 2003. aastast ja magistrikraadile vastav kõrgharidus inglise keele ja kirjanduse erialal Tartu Ülikoolist 1991. aastast.
Aet Tootsil on koolitamiskogemust üle 25 aasta: töötanud lektori ametikohal EBSis alates 1991. aasta sügisest, alates 1999. aastast on ta EBSi keelekeskuse juhataja. Õpetatavad ained: finantsarvestus, juhtimisarvestus, finantsarvestuse keskkursus, finantsalane inglise keel, rahanduse ja majandusarvestuse alane kommunikatsioon, inglise ärikeel. Lisaks õpetanud TTÜs, läbi viinud täiend- ja firmasiseseid koolitusi nii finantsarvestuse kui inglise ärikeele alal ning õpetanud majandusarvestust Oxford Brookes University’s Suurbritannias ning Aix-en-Provence’i Management School’is Prantsusmaal.
Aet on andnud välja neljakeelse raamatupidamise terminoloogiasõastiku koostöös professor Jaan Alveriga Toots, A., Alver, J. Dictionary of Accounting Terms: English, Estonian, franҫais, Deutsch. Tallinn, Deebet 2008.
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

1. Finantsaruandluse terminoloogia (1)

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

2. Finantsaruandluse terminoloogia (2)

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

3. Juhtimisarvestuse terminoloogia

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

4. Maksuarvestuse terminoloogia

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].