UUS!

Inimeste häkkimise kunst

The Art of Human Hacking (social engineering)

18. november 2019 - 10. detsember 2019

Kestus: 8 päeva

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

Panga röövimiseks ei pea lahti murdma seifi, kui selle avavad sinu eest organisatsiooni enda töötajad. Enamasti pole aga eesmärgiks seifi murdmine ning sihtmärgiks on märksa immateriaalsem, kuid samaväärselt väärtuslik vara.

Inimeste häkkimine on praktiline koolitus inimeste häkkimisest, sotsiaalsest manipulatsioonist ja õngitses tehnikatest, mida kasutatakse huvipakkuva infovarani jõudmiseks ja vastu meetmetest, et kaitsta end ja oma organisatsiooni.

Koolitus annab osalejale ülevaate, kuidas toimub inimeste häkkimine, kuidas seda märgata ning kuidas end ja oma organisatsiooni sellise ohu eest kaitsta.  

Koolituse läbimine aitab osalejal vähendada inimeste häkkimisest tulenevaid riske endale ja oma organisatsiooni varadele.

Sihtgrupp:

Koolitus on suunatud organisatsioonide juhtidele ja võtmetöötajatele, kes töötavad infovaradega või omavad ligipääsu organisatsiooni immateriaalsele varale.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Teab enamlevinud inimeste häkkimise, sotsiaalse manipulatsiooni ja andmete õngitsuse tehnikaid
 • Analüüsib oma äri- või teenusmudeli riske sotsiaalse manipulatsiooni ja andmete õngitsuse ohu aspektist johtudes
 • Analüüsib organisatsiooni turbepoliitikat sotsiaalse manipulatsiooni ja inimeste häkkimise seisukohast
 • Korrastab ja vajadusel täiendab organisatsiooni protsessireegleid inimeste häkkimise ohuteguritest johtuvalt
 • Tunneb ära enda vastu suunatud levinumad sotsiaalse manipulatsiooni ja andme õngitsuse tehnikad
 • Oskab enda või organisatsiooni vastu suunatud sotsiaalset manipulatsiooni või andmete õngitsuse katse korral rakendada vastu meetmeid

Koolitusel osalemise eeldused:

Osaleja on teadlik oma organisatsiooni väärtusloomest, protsessireeglitest ja tuluvoost

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • MICE ja pettuse kolmnurk
 • Sotsiaalse manipulatsiooni ja inimeste häkkimise eeldused
 • Andme õngitsuse protsess
 • Sotsiaalse manipulatsiooni tehnoloogiad
 • Vastu meetmete rakendamine
 • Organisatsiooni ohutaseme analüüs ja parendustegevused
 • Protsessiohje ja vajalikud regulatsioonid

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub aktiivõppe meetodil, kus teoreetilised teadmised kinnistatakse praktiliste individuaal- ja rühmatöödega. Osalejatele luuakse võimalus omandatud teadmised sidustada oma varasema elukogemuse ning teadmusega läbi praktiliste tööde, mis aitavad teadmisi praktiliselt kasutatavateks oskusteks ja kogemusteks muuta. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse osalemisega praktilistes rühmatöödes ning panustamisega rühmatööde tulemusel valmivatesse esitlustesse.

Maht: 40 akadeemilist tundi (4 korda , 2 päevaste moodulitena, iga moodul 10ak/h moodul. 5ak/h päev)

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus. 

Koolitus toimub

1. kohtumine 18.-19. november 2019

2. kohtumine 25.-26. november 2019

3. kohtumine 2.-3. detsember 2019

4. kohtumine 09.-10. detsember 2019

KOOLITAJA

Thea Sogenbits

Thea Sogenbits on kümneaastase inimeste ja protsesside juhtimise kogemusega konsultant koolitaja.
Thea varasemad tööülesanded on olnud seotud IBM-i, erinevate kõrgkoolide, YWCA, julgeoleku, siseturvalisuse ning juhtimisega. Ta on osalenud eksperdina mitmete IKT valdkonna õppekavade väljatöötamisel ning on IAPP (Rahvusvaheline andmekaitseassotsiatsioon) kuratooriumi liige. Thea on õppinud Tallinna ülikoolis IT juhtimist ja interaktiivset meediat ja teadmuskeskkondi ning tema teadustöö EBS-s uurib küberkuritegevust kui äri.
REGISTREERIMINE
Inimeste häkkimise kunst
Hind:
1400 €
1680 € km-ga
Osalejate arv:
Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil info@koolitus.ee või telefonil 618 1720. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1720 või info@koolitus.ee.

Vaata ka neid