Konverentsid

Isikuandmete Kaitse Üldmääruse nõuded ja ohud raamatupidajale

29.08.2017

Radisson Blu Hotel Olümpia Tallinn, Liivalaia 33

2018. aastal kohaldub uus isikuandmete kaitse üldmäärus (IKAM). Raamatupidamisteenuste osutajad ja raamatupidajad töötlevad kahtlemata isikuandmeid, oluline on aga kindlaks teha see, millises rollis isikuandmeid töödeldakse – kas vastutava töötlejana, volitatud töötlejana või vastuvõtjana. Sellest sõltub kohalduvate nõuete hulk ja nende sisu.

Praktilisel loengul vaatame üle, mis sisuliselt isikuandmete töötlemisel muutub, millised on ohud ja kuidas uusi nõudeid täita.

Käsitlemisele tulevad teemad:

  • Isikuandmete töötlemise aluspõhimõtted:
    • millises mahus on need uuendatud ja mis muutub?
  • Isikuandmete kaitse tehnilised meetmed:
    • ülevaade küberohtudest
  • Isikuandmete töötlemise dokumenteerimine IKAMi (Isikuandmete Kaitse Üldmäärus) alusel
  • Raamatupidaja tegevusjuhised ja IKAMi seosed

Loengu viib läbi infoturbe audiitor Jaan Oruaas

Loengul  osalemine maksab kuni 24. augustini 139 eurot (km-ga 166,8 eurot), alates 25. augustist kehtib täishind 169 eurot (km-ga 202,8 eurot). Kahe või enama isiku korraga registreerimisel ühest maksjaettevõttest kehtib hindadele 5% soodustus.

PERFORMER

Jaan Oruaas

CISA, konsultant IV, FocusIT OÜ
Jaan Oruaas on töötanud IT-ga seotud ametites alates 1977. aastast. Esimeseks tööks oli CAD süsteemi loomine jõupooljuhtidele. Järgnes pikem tööperiood, mille märksõnadeks oli tarkvara arendus ning riistvara ja tarkvara müük. Alates 1998. aastast oli tööde põhisisuks infotehnoloogia oskuste sertifitseerimissüsteemide ülesehitamine Eestis. Nendeks olid arvutikasutaja oskustunnitus ja IT spetsialistide kutseeksamid ning infotehnoloogia eriala õppekavade ja – materjalide väljatöötamine. Varasem kogemus leiab praegu rakendamist IT turbe ja juhtimise konsultandina, projektijuhina ja audiitorina. Viimaste aastate projektid on olnud infoturbe auditite, protsesside kaardistuse ja analüüsi ning infosüsteemide analüüsi valdkondades.
Oluline on õppetöö – loengud Tallinna ülikoolis ja BCS Koolituse kursustel.

Kliendid viimastel aastatel:
Justiitsministeerium, Roche Eesti, Elmaks AS, Tallinna linnavalitsus, Tartu linnavalitsus, Harjumaa Ettevõtluse Arendamise keskus, Siseministeerium, Kultuuriministeerium.
PROGRAM

09:30 -10:00

09:30 -10:00

Registreerimine ja hommikukohv

10:00 -11:30

10:00 -11:30

Loeng

11:30 -11:45

11:30 -11:45

Kohvipaus

11:45 -13:15

11:45 -13:15

Loeng