IT-meeskonna juhtimine 09.04.2019

Tulemusliku IT-meeskonna koostamine ja edule häälestamine

09. aprill 2019 - 22. mai 2020

Kestus: 1 päev

Juhtimine on tulemuste saavutamine läbi teiste inimeste. Hea juht on nagu dirigent, kes, kuigi oskab, ei mängi ise ühtegi pilli, vaid valib õige muusika ja paneb erinevaid pille mängivad orkestri liikmed suurepäraselt kokku mängima.

Tihti räägitakse, et IT-spetsialiste on keeruline juhtida. Osasid neist olevat raske mõista ja motiveerida ning nendega head meeskonnatööd saavutada. Samas, IT valdkonnas on raske individuaalselt toimetades tulemusi saavutada ning meeskonnatöö on vältimatu.

Koolitusel räägime, kuidas jõuda iga meeskonnaliikmeni, leida tema “nupud” ning tekitada soov koos teistega head tulemust teha. Kuidas meeskonnaliikmeid coachida ning mõjusat tagasisidet anda? Samuti loome selgust, kuidas meeskonna tulemuslikkust hinnata, probleemkohti diagnoosida ning lahendada.

Inimeste koostegevuses sõltub palju häälestusest. Võtame appi mõned neuro-lingvistilise programmeerimise (NLP) meetodid saavutamaks soovitud seisundeid ja muutmaks nii juhi enda kui ka meeskonna uskumusi.

Varasematel koolitustel on osalenud peamiselt 

  • IT juhid
  • IT spetsialistid
  • IT arendusjuhid

Koolituse eesmärk

on avada erinevate metoodikate sisu ja rikastada osalevate juhtide “juhtimisrepertuaari”.

Koolitusel osalenud juht saab

  • teadmised, millest sõltub meeskonna edukus
  • lihtsad “tööriistad”, kuidas meeskonnaliikmete käitumist diagnoosida 
  • universaalse motivatsiooni loomise vahendi
  • proovida arendava juhtimise tehnikaid
  • õppida enese ja meeskonna häälestamise võtteid

Koolituse tulemusena saab iga osaleja ise otsustada, millised meetodid, lähenemised ja teadmised talle edaspidises juhtimistöös kõige väärtuslikumad on ja kuidas neid kasutada. Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus kõikidele, kes osalesid koolitusel terves mahus.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Inimene õpib kõige paremini, kui kolm tema peamist infokanalit: visuaalne, auditoorne ja kinesteetiline on aktiiviseeritud. Seepärast sisaldab koolitus meetodeid, mis need kanalid avatuna hoiavad ja neid vaheldumisi kasutavad. 

Koolitus on intensiivne, praktiline ja interaktiivne. Lühikese aja jooksul on kavas rida teemasid ning nendega seotud praktilised tegevused. Keskendume praktikas end hästi õigustanud töövahenditele ja katsetame neid koolitusruumis. Oluline roll on nii koolitaja kui ka koolitusel osalevate juhtide kogemuste jagamisel ja nendest õppimisel.

KOOLITAJA

Ivar Lukk

juhtimiskoolitaja ja sertifitseeritud coach
Ivar on üle 25 aasta olnud tippjuht finantsvaldkonnas, telekommunikatsiooni, tootmise, kaitsetööstuse, kinnisvara arenduse jt. valdkondades Eestis, Norras, Rumeenias, Lätis ja Leedus. Tuntumad tema juhitud ettevõtted on olnud Forekspank, Tallinna Väärtpaberibörs ja Tele2 Eesti.
Ivar alustas juhtimiskoolituste läbiviimist 2011. aastal ja käesolevaks ajaks on läbi viinud üle 250 juhtimiskoolituse. Ta õppis coachiks USA-s “Academy of Coaching and NLP-s” ning on esimese coachina Eestis saanud International Coaching Federation’i kõrgema taseme sertifikaadi (Professional Certified Coach). Samuti omab ta NLP Master Practitioneri pädevust.
Ivar on koolitanud paljusid IT-ettevõtteid: Barclays panga IT-keskus, Playtech, Transferwise, Datel, Opus Online, Merit Tarkvara. Lisaks on Ivar olnud Regio, ID-süsteemid ja Trigger Software nõukogudes
AJAKAVA

9:45 - 10:00

9:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

1. Meeskonna diagnostika

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

2. Arendav juhtimine

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

3. Meeskonnaliikme häälestamine

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

4. Seisundite ja uskumuste kujundamine meeskonnas

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].