Juhendamine ja mentorlus

Juhendamine ja mentorlus
Helle Gern
Lehekülgi: 320
Kirjastus: Äripäev

Tööalased arenguvõimalused omavad sõltumata ametikohast järjest suuremat tähtsust. Inimesed hindavad palganumbri kõrval ka seda, millised on nende tulevikuväljavaated oma tööandja juures.

On väga oluline, et iga meeskonnaliige oskaks vastata küsimustele, nagu „Miks ma seda tööd teen?“, „Kas minu tööl on tähendus?“, „Kuidas see töö mind arendab, suurendab organisatsiooni väärtust ja on ka laiemalt kasulik?“. Juhendamine ja mentorlus kui arengumeetodid võimaldavad nende vastusteni jõuda, alustades inimese ees seisvatest lihtsamatest küsimustest ja arenemissoovidest lõpetades laiemate eksistentsiaalsete keerdkäikudega.

Raamatu autorid uurisid 2005. aastal organisatsioonides mentorlust ja juhendamist ning jõudsid järeldusele, et selle arengumeetodi võimalusi kasutati tollal Eestis väga vähe. Raamatu autorid Eike Tõnismäe ja Helle Gern on veendunud, et mentorlus ja juhendamine pakuvad oluliselt enam võimalusi kui neid Eestis siiani kasutatud on. Seetõttu püstitasid nad raamatu kirjutamisel kaks eesmärki:

• pakkuda juhendamise ja mentorluse rakendamiseks vajalikke teadmisi ja kogemusi;

• anda ülevaade Eesti sellealasest parimast praktikast.

Autorid loodavad, et raamatust saadud teadmiste rakendamisel on igaühel võimalik leida omale personaalne juhendamis- või mentorluskontseptsioon, avastada sobivad meetodid, tehnikad ja stiilid, mis aitavad olla hea juhendaja või mentor.

Mentorlus ja juhendamine kui isiklik ja kiire arendusvorm on üks võimalus, kuidas anda edasi organisatsioonide spetsiifilisi oskusi ning teiselt poolt arendada ka oma inimesi üldisemalt.

Peamised teemad:

• juhendamise ja mentorluse mõisted;

• juhendamise ja mentorluse kontseptsioon ning eri tasemed organisatsioonis;

• juhendaja ja mentori isiksus ning oskused;

• meetodid, mudelid, tehnikad ja stiilid;

• juhendamis- ja mentorprogrammid organisatsioonides;

• riiklikud programmid;

• Eestis läbi viidud uuringu tulemused ja järeldused.

Arvustused

Terje KuusikEMT personalijuht

Eike Tõnismäe ja Helle Gerni raamatut Juhendamine ja mentorlus hakkasin lugema suure õhinaga, sest juhendamisest ja mentorlusest rääkimine on muutunud aastast aastasse üha populaarsemaks.

Arvan, et neid termineid tõlgendatakse organisatsioonides erinevalt, armastakse rääkida kõlava nimega mentorlusest, kuid teemasse sisse minnes tegeletakse uute töötajate juhendamisega. Haarates kätte raamatu, mis andis lubaduse selles teemas täit selgust tuua, olid ootused väga kõrged. Minu meelest võib seda raamatut käsitleda kui käsiraamatut, mis annab ülevaate juhendamise ja mentorluse erinevustest ja nende tekkimise ajaloost, toob välja mõistete erinevaid sõnastusi ja mentorluse seosed uute intelligentsustega. Põhjalik tutvustus kompetentsidest, mis on vajalikud juhendajatele ja mentoritele sisaldab erinevaid tehnikaid ja stiile, millest igaüks võib leida just talle omase, mis aitab tal olla hea juhendaja või mentor.Raamat sisaldab palju küsimusi, mis annavad võimaluse ennast ise analüüsides ja vastusi leides olla mitte üksnes hea juhendaja ja mentor, aga juht üldisemas tähenduses. Teada on ju kõnekäänd, et organisatsiooni minnakse mitmesugustel põhjustel, kuid lahkutakse enamjaolt juhi pärast. Paljude teemade seas käsitletakse ka tagasisidestamist ja kuulamisoskust, mis on vajalikud meile kõigile edukaks suhtlemiseks. Miks mitte eelkõige iseennast aidata ja alles siis valida endale mentor või juhendaja, et oma isiksuse arenguga edasi minna.Väga selgelt jääb raamatus kõlama vabatahtlikkus. Soov olla juhendaja või mentor peab tulema südamest. Soovijal peab olema sisemine tunne, et just nüüd on õige aeg ja mina olen see õige, kes oma tarkusega teisi aitab. Oluline on juhendaja ja mentori enda seesmine terviklikkus, nende olek ja mõtted mõjutavad juhendatavat või menteed ja määravad paljuski organisatsiooni näo. Olla teisele toeks ilma omapoolse soovita ei ole võimalik saavutada head tulemust. Kindlasti ei tohi ka selles suhtes tekkida konkurentsi, suhe peab olema usalduslik ja suunav, mitte andma õigeid vastuseid, vaid laskma menteel sinna ise läbi analüüsi jõuda. Juhendamine ja mentorlus on parim viis edasi kanda organisatsiooni väärtusi, hoiakuid ja luua ühtsust. Koos ühiste väärtuste, jagatud mõtete ja tegevuste kaudu tekivad pöörased ideed ja toimub pidev areng.

Raamat sisaldab meeldivalt palju erinevate juhendajate, mentorite ja menteede kogemusi; protsessis osalemisest, ülevaadet riiklike programmide kohta ning Eestis läbi viidud uuringu tulemusi ja tehakse järeldusi nendest. Teoses on kasutatud palju erinevaid viiteid erinevatest kirjandustest, mõneti on tunda on autorite käekirja erinevust, kui see ei sega lugemist vaid pigem viib mõtted teisele tasandile. Raamat Juhendamine ja mentorlus täitis minu jaoks oma lubaduse ja ei ole kindlasti ainult neile, kes soovivad juhendamist ja mentorlust organisatsioonis rakendada ja sellega otseselt tegeleda, seda võiksid lugeda kõik inimesed, kel on soov ennast analüüsida ja oma tegevustest areneda.

Raamatuklubi

Äripäeva raamatuklubion Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid
psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid.

Oleme tegutsenud juba 15 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast juhtimiskirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.

 • Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud 21% soodsamalt.
 • Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
 • Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
 • Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
 • Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

Tellimine
Juhendamine ja mentorlusOtsas
Juhendamine ja mentorlus

Juhendamine ja mentorlus

Helle Gern
Tellimine
Juhendamine ja mentorlusOtsas

Kirjeldus

Tööalased arenguvõimalused omavad sõltumata ametikohast järjest suuremat tähtsust. Inimesed hindavad palganumbri kõrval ka seda, millised on nende tulevikuväljavaated oma tööandja juures.

On väga oluline, et iga meeskonnaliige oskaks vastata küsimustele, nagu „Miks ma seda tööd teen?“, „Kas minu tööl on tähendus?“, „Kuidas see töö mind arendab, suurendab organisatsiooni väärtust ja on ka laiemalt kasulik?“. Juhendamine ja mentorlus kui arengumeetodid võimaldavad nende vastusteni jõuda, alustades inimese ees seisvatest lihtsamatest küsimustest ja arenemissoovidest lõpetades laiemate eksistentsiaalsete keerdkäikudega.

Raamatu autorid uurisid 2005. aastal organisatsioonides mentorlust ja juhendamist ning jõudsid järeldusele, et selle arengumeetodi võimalusi kasutati tollal Eestis väga vähe. Raamatu autorid Eike Tõnismäe ja Helle Gern on veendunud, et mentorlus ja juhendamine pakuvad oluliselt enam võimalusi kui neid Eestis siiani kasutatud on. Seetõttu püstitasid nad raamatu kirjutamisel kaks eesmärki:

• pakkuda juhendamise ja mentorluse rakendamiseks vajalikke teadmisi ja kogemusi;

• anda ülevaade Eesti sellealasest parimast praktikast.

Autorid loodavad, et raamatust saadud teadmiste rakendamisel on igaühel võimalik leida omale personaalne juhendamis- või mentorluskontseptsioon, avastada sobivad meetodid, tehnikad ja stiilid, mis aitavad olla hea juhendaja või mentor.

Mentorlus ja juhendamine kui isiklik ja kiire arendusvorm on üks võimalus, kuidas anda edasi organisatsioonide spetsiifilisi oskusi ning teiselt poolt arendada ka oma inimesi üldisemalt.

Peamised teemad:

• juhendamise ja mentorluse mõisted;

• juhendamise ja mentorluse kontseptsioon ning eri tasemed organisatsioonis;

• juhendaja ja mentori isiksus ning oskused;

• meetodid, mudelid, tehnikad ja stiilid;

• juhendamis- ja mentorprogrammid organisatsioonides;

• riiklikud programmid;

• Eestis läbi viidud uuringu tulemused ja järeldused.

Lisainfo

Helle Gern
Lehekülgi: 320
Kirjastus: Äripäev

Arvustused (1)

Terje KuusikEMT personalijuht

Eike Tõnismäe ja Helle Gerni raamatut Juhendamine ja mentorlus hakkasin lugema suure õhinaga, sest juhendamisest ja mentorlusest rääkimine on muutunud aastast aastasse üha populaarsemaks.

Arvan, et neid termineid tõlgendatakse organisatsioonides erinevalt, armastakse rääkida kõlava nimega mentorlusest, kuid teemasse sisse minnes tegeletakse uute töötajate juhendamisega. Haarates kätte raamatu, mis andis lubaduse selles teemas täit selgust tuua, olid ootused väga kõrged. Minu meelest võib seda raamatut käsitleda kui käsiraamatut, mis annab ülevaate juhendamise ja mentorluse erinevustest ja nende tekkimise ajaloost, toob välja mõistete erinevaid sõnastusi ja mentorluse seosed uute intelligentsustega. Põhjalik tutvustus kompetentsidest, mis on vajalikud juhendajatele ja mentoritele sisaldab erinevaid tehnikaid ja stiile, millest igaüks võib leida just talle omase, mis aitab tal olla hea juhendaja või mentor.Raamat sisaldab palju küsimusi, mis annavad võimaluse ennast ise analüüsides ja vastusi leides olla mitte üksnes hea juhendaja ja mentor, aga juht üldisemas tähenduses. Teada on ju kõnekäänd, et organisatsiooni minnakse mitmesugustel põhjustel, kuid lahkutakse enamjaolt juhi pärast. Paljude teemade seas käsitletakse ka tagasisidestamist ja kuulamisoskust, mis on vajalikud meile kõigile edukaks suhtlemiseks. Miks mitte eelkõige iseennast aidata ja alles siis valida endale mentor või juhendaja, et oma isiksuse arenguga edasi minna.Väga selgelt jääb raamatus kõlama vabatahtlikkus. Soov olla juhendaja või mentor peab tulema südamest. Soovijal peab olema sisemine tunne, et just nüüd on õige aeg ja mina olen see õige, kes oma tarkusega teisi aitab. Oluline on juhendaja ja mentori enda seesmine terviklikkus, nende olek ja mõtted mõjutavad juhendatavat või menteed ja määravad paljuski organisatsiooni näo. Olla teisele toeks ilma omapoolse soovita ei ole võimalik saavutada head tulemust. Kindlasti ei tohi ka selles suhtes tekkida konkurentsi, suhe peab olema usalduslik ja suunav, mitte andma õigeid vastuseid, vaid laskma menteel sinna ise läbi analüüsi jõuda. Juhendamine ja mentorlus on parim viis edasi kanda organisatsiooni väärtusi, hoiakuid ja luua ühtsust. Koos ühiste väärtuste, jagatud mõtete ja tegevuste kaudu tekivad pöörased ideed ja toimub pidev areng.

Raamat sisaldab meeldivalt palju erinevate juhendajate, mentorite ja menteede kogemusi; protsessis osalemisest, ülevaadet riiklike programmide kohta ning Eestis läbi viidud uuringu tulemusi ja tehakse järeldusi nendest. Teoses on kasutatud palju erinevaid viiteid erinevatest kirjandustest, mõneti on tunda on autorite käekirja erinevust, kui see ei sega lugemist vaid pigem viib mõtted teisele tasandile. Raamat Juhendamine ja mentorlus täitis minu jaoks oma lubaduse ja ei ole kindlasti ainult neile, kes soovivad juhendamist ja mentorlust organisatsioonis rakendada ja sellega otseselt tegeleda, seda võiksid lugeda kõik inimesed, kel on soov ennast analüüsida ja oma tegevustest areneda.

Raamatuklubi

Äripäeva raamatuklubion Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid
psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid.

Oleme tegutsenud juba 15 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast juhtimiskirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.

 • Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud 21% soodsamalt.
 • Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
 • Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
 • Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
 • Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

© AS Äripäev 2000-2022
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]