IT

Juhi küberturvalisuse teekaart

28. oktoober 2019 - 29. oktoober 2019

Kestus: 2 päeva

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

Äri ja tootmise digitaliseerumine seob iga organisatsiooni üha tugevamini üleilmse võrguga. Juhi või töötaja käes olev mobiiltelefon, e-posti ja interneti kasutamine aitab luua organisatsioonile lisandväärtust ja on hädavajalik tänapäeva ärikeskkonnas, kuid samas avab ukse ka küberohtudele. Teadmiste põhises juhtimises on oluline, et organisatsiooni strateegia vaataks lisaks väärtusloomele ja strateegilistele eesmärkidele ka küberkeskkonnale, milles organisatsioon tegutseb.

Juhi küberturvalisuse teekaart on praktiline koolitus organisatsiooni juhile ja otsustajale küberturvalisuse mõjust organisatsiooni-, toote- või teenuse strateegia loomisel ning selle elluviimisel.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade, kuidas mõjutab küberturvalisus äri- ja teenusprotsesse ning poliitikaid. Lisaks, mida oodata ning küsida oma IT meeskonnalt ja partneritelt.

Koolituse läbimine aitab juhil strateegia ja selle elluviimise teekaardi loomisel arvestada kübermaailmast tulenevate ohtudega ning neid vältida.

Sihtgrupp:

Koolitus on suunatud IT alase eriettevalmistuseta ettevõtete ja organisatsioonide juhtkonna liikmetele, strateegilistele juhtidele ja otsustajatele, kelle ülesandeks on organisatsiooni strateegia või selle elluviimise teekaardi loomine, suunamine ja täitmise kontrollimine.

Koolituse tulemusena osaleja:

  •          Mõistab küberturvalisuse rolli väärtusloomes.
  •          Analüüsib oma äri- või teenusmudelit küberturvalisuse aspektist johtudes.
  •          Oskab seada oma IT meeskonnale või partnerile õigeid küberturvalisuse eesmärke ja esitada IT juhile õigeid küsimusi.
  •          Arvestab organisatsiooni, toote või teenuse strateegiat ja teekaarti luues küberturvalisuse väljakutsetega.
  •          Oskab seada küberturvalisusele strateegilisi eesmärke

Koolitusel osalemise eeldused:

Osaleja on teadlik oma organisatsiooni strateegilistest eesmärkidest, ressurssidest ja võimekustest.

Koolitusel käsitletavad teemad:

  •          Organisatsiooni, toote või teenuse strateegia ja teekaardi osad, sh. küberturvalisus.
  •          Küberturbe poliitika organisatsiooni strateegia osana.
  •          Äri- ja teenusprotsesside analüüs küberturbe seisukohast.
  •          Nõuded ja eesmärkide seadmine IT meeskonnale ja partneritele.
  •          Küberturvalisusega arvestava strateegilise teekaardi loomine.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub aktiivõppe meetodil, kus teoreetilised teadmised kinnistatakse praktiliste individuaal- ja rühmatöödega. Osalejatele luuakse võimalus omandatud teadmised sidustada oma varasema elukogemuse ning teadmusega läbi praktiliste tööde, mis aitavad teadmisi praktiliselt kasutatavateks oskusteks ja kogemusteks muuta.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse osalemisega praktilistes rühmatöödes ning panustamisega rühmatööde tulemusel valmivatesse esitlustesse.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

KOOLITAJA

Thea Sogenbits

Thea Sogenbits on kümneaastase inimeste ja protsesside juhtimise kogemusega konsultant koolitaja.
Thea varasemad tööülesanded on olnud seotud IBM-i, erinevate kõrgkoolide, YWCA, julgeoleku, siseturvalisuse ning juhtimisega. Ta on osalenud eksperdina mitmete IKT valdkonna õppekavade väljatöötamisel ning on IAPP (Rahvusvaheline andmekaitseassotsiatsioon) kuratooriumi liige. Thea on õppinud Tallinna ülikoolis IT juhtimist ja interaktiivset meediat ja teadmuskeskkondi ning tema teadustöö EBS-s uurib küberkuritegevust kui äri.
Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil info@koolitus.ee või telefonil 618 1720. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1720 või info@koolitus.ee.