Juhi oskused 3 päevaga 11.04.2019

Kuidas juhtida inimesi, meeskonda ja iseennast

11. aprill 2019 - 05. juuni 2019

Kestus: 3 päeva

Juhtimine põhineb teadmistel, kogemustel ja intuitsioonil ning inimene õpib seda kogu elu. Aeg-ajalt on hea korraks juhi töö karussellilt maha astuda, saada uusi teadmisi, õppida teiste kogemustest ning katsetada uusi juhtimisvõtteid.

Käesolev koolitus keskendub kolmele eduka juhi kompetentsile: inimese juhtimine, meeskonna juhtimine ja enesejuhtimine. Programm haarab nendes kõige olulisemad oskused, mille hea valdamine aitab saavutada suurepäraseid tulemusi.

Koolituse eesmärk on läbi teadmiste ja kogemuste aidata osalejatel saavutada suurem enesekindlus ja madalam stressitase oma juhtimistöös.

Koolitusele on oodatud
Koolitus sobib nii vähese kogemusega juhtidele kui ka seda tööd pikalt teinud inimestele, kes soovivad oma senist kogemust mõtestada ning saada uusi ideid.

Koolituse tulemusena osaleja
on kogenud:

- coachi “tööriistade” kasutamist
- lihtsaid võtteid, kuidas inimest avada
- konstruktiivse tagasiside andmist
- oma seisundite juhtimist
- tunnustamise mõjujõudu
- grupicoachingu toimet
- kuidas vaatenurga muutmise tehnikaga probleeme lahendada

teab:

- kuidas eristada delegeerimist ülesannete andmisest
- kuidas leida töötaja “nuppe”, millega teda tulemuslikkusele häälestada
- mida vajavad inimesed muutuste ladusamaks läbimiseks
- kuidas häälestuda raskete vestluste pidamisele
- konfliktide lahendamise võtit
- mida silmas pidada meeskonna koostamisel
- kuidas meeskonda edule häälestada
- mida ja kuidas oma juhtimisoskustes arendada

Koolituse läbiviimise põhimõtted
Koolituse metoodika on koostatud lähtuvalt 10:20:70 printsiibist, kus 10% ajast annab koolitaja informatsiooni, 20% ajast õpib osaleja teistelt inimestelt ja 70% ulatuses eksperimenteerib ise ja areneb läbi vigade ja õnnestumiste.

NB! Suur osa ülaltoodud 70%-st moodustavad koolituspäevade järgsed “koduülesanded”, mis aitavad omandatud teadmisi töös praktiseerida. See on ka põhjus, miks koolitus toimub skeemi järgi 1 + 1 + 1, kus koolituspäevade vahele on jäetud aeg praktikaks ning järgmisel kohtumisel analüüsime saadud kogemusi.

Osaleja tagasiside:

Dein-Tom Tõnsing
avalike suhete osakonna ülema asetäitja Kaitseliidus

Mitte koolitus, vaid vestlus sõbraga
Pärast koolitust hakkasin teatud küsimustes palju avaramalt mõtlema. Kuna koolitaja oli väga professionaalne ja vahetu suhtumisega, ei jätnud ta kunagi ühtegi osalejat nurka. Ta oskas väga hästi ära tajuda selle, et kõik saaksid aktiivselt kaasatud. Kes oli vähem aktiivne, selle ta haaras ise kaasa, mis oli minu arvates väga hea. Kõige rohkem üllatas mind sellel koolitusel koolitaja ise. See polnudki nagu koolitus, vaid pigem mõnusad vestlused ja filosofeerimised vanema ja targema sõbra seltsis. Kui koolitustega kipub olema nii, et mingis osas on raske, näiteks kuulata, siis tema puhul kulges kõik väga loominguliselt. Hoolimata sellest, et ta andis edasi ka teooriat, tuli see kõik sellises mõnusas sõbralikus kastmes ega olnud karvavõrdki kurnav. Kindlasti veedaks tema seltsis veel aega.

KOOLITAJA

Ivar Lukk

juhtimiskoolitaja ja sertifitseeritud coach
Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.

Ivar Lukk on tippjuht, kes on juhtinud ettevõtteid erinevates valdkondades. Tuntumad neist on Forekspank, Tallinna Väärtpaberibörs ja Tele2 Eesti. Ivar on omandanud kõrghariduse Tallinna Tehnikaülikoolis ja London Business School'is. Ivar on õppinud USA akadeemias "Academy of Coaching and NLP" ning omab NLP Coach sertifikaati. Ivar alustas juhtimiskoolituste läbiviimist 2011.aastal ja käesolevaks ajaks on ta läbi viinud üle 170 juhtimiskoolituse erinevates organisatsioonides.

Koolitusvaldkondadeks on: Ettevõtte strateegia, ärimudeli uuendamine, juhtimiskompetentsid, coaching, muutuste juhtimine, motivatsioon, meeskonnatöö, konfliktide lahendamine, infoliikumine, suhtlemispsühholoogia, arenguvestlused, enesekehtestamine.
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Sissejuhatus ja coaching

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Motivatsiooni loomine ja delegeerimine

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

Muutuste juhtimine ja konstruktiivne tagasiside

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

Tunnustamine ja raskete vestluste pidamine

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Toimiv meeskond

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Meeskonna häälestamine edule

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

Konfliktide võlu ja valu

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

Meeskonna coaching

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Juhi oskused ja isikuomadused

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Ratsionaalne vs. emotsioonide juhtimine

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

Emotsionaalne intelligents

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

NLP tehnikad enesejuhtimiseks

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].