Juhist motivaatoriks

Kuidas töötajaid ja meeskondi juhtida viisil, et töötajad oleksid õnnelikud ja meeskond oma eesmärgid saavutaks?

05. aprill 2018 - 17. mai 2018

Kestus: 2 päeva, 16 akadeemilist tundi

Tihtilugu nähakse ärimaailmas töötajate ja juhtide (organisatsioonide) huvide vastuseisu. Kuna juhid vastutavad oma meeskondade tulemuste eest, näevad nad ainukese võimalusena olla töötajate suhtes nõudlikud, (mõõdukalt) distantseeritud ja ranged, sest muidu ei teeks töötajad tööd, vaid laiskleksid niisama.

Paljud töötajad väidavad samal ajal, et nendel on oma töö ja meeskonna vastu huvi küll, aga juht on inimestest kaugenenud, oma suhtumiselt külm ja vähese enesekriitika võimega, mistõttu tunnevad töötajad üha enam, et nad ei taha sellise juhi nimel pingutada.

Kus on lahendus? Juhid näevad lahendust töötajates (kes peaksid rohkem ühiste eesmärkide nimel pingutama), töötajad aga juhtides (kes võiksid olla tähelepanelikumad, hoolivamad ja inimlikumad). Kes peaks astuma esimese sammu?

Kahepäevane koolitus „Juhist motivaatoriks“ annab juhile teadmised töötajate sisemistest motivaatoritest, mille abil suureneb töötajate huvi ja pühendumust oma töö vastu. Teisel päeval õpivad juhid suurendama oma meeskondades usaldust ja ühtsustunnet, mis võimaldab töötajatel üha enam pingutada mitte ainult oma isiklike eesmärkide, vaid meeskondlike tulemuste nimel.

Sihtgrupp
Koolitusele on oodatud juhid, kes soovivad õppida mõistma nii oma töötajate sisemisi vajadusi, mis aitavad nendel rohkem isiklikule tööle pühenduda, kui ka meeskondlikke väljakutseid, mille ületamine aitab meeskondlikele eesmärkidele pühenduda.

Koolitusprogrammi eesmärk
on varustada osalevad juhid vajalike teadmiste ja tööriistadega juhtimaks ning motiveerimaks oma töötajaid individuaalsel kui meeskondlikul tasandil.

Koolituse tulemusena

Teavad juhid:

 • mis inimesi lisaks palgale töö juures motiveerib;
 • mis eristab sisemisi motivaatoreid välistest ning kuidas neid kasutada;
 • missugused on peamised tegurid, mis inimeste pühendumust suurendavad / pärsivad;
 • mis eristab meeskonda kollektiivist ja kuidas kollektiivi meeskonnaks muuta;
 • missugused on võiduka meeskonna kolm teaduslikult kinnitatud omadust;

oskavad juhid:

 • lisaks palgale mitterahalisi motivatsiooniviise igapäevajuhtimises kasutada;
 • iseennast inimeste juhina paremini hinnata ja oma nõrkusi – tugevusi teadvustada;
 • KOHTUNIK'u juhtimismudelit kasutada ja seeläbi töötajate pühendumust suurendada.
 • teadusmeetodil tõestatud eduka meeskonna tunnuseid oma meeskonnas juurutada;
 • tähele panna 5 kriitilist sammu eduka meeskonna loomisel ja ellu kutsumisel;
 • eestvedamise tehnikate abil oma meeskonda ühtse ja eesmärgipärasena hoida.

Tunnistuse väljastamise eeldus on terves mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse grupitööde ja individuaalsete tööde käigus.

Koolituspäevade sisuga saab tutvuda allpool ajakava juures, klikkides kuupäevadele.

KOOLITAJA

Kaido Pajumaa

Kaido Pajumaa on lõpetanud Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse eriala, töötanud peaaegu 5 aastat Hansapangas ja alates 2004. aastast ettevõtja olnud. Peale oma esimese ettevõtte pankrotistumist 2006. aastal hakkas Kaido otsima vastust küsimustele, kuidas leida elus tasakaal ambitsioonide ja tähenduse vahel, ning missugused tegurid aitavad inimesel oma igapäevasest elust juba täna rohkem rõõmu tunda? Nendele küsimustele vastuseid otsides käivitas ta populaarse enesearengublogi Sisekosmos.ee, millest sai alguse ka Kaido koolitajakarjäär. "Kuidas luua eduteadvust?” koolitustel, mis näitas osalejatele, et igas läbikukkumises on peidus uus võimalus, osales 2 aasta jooksul enam kui 300 inimest, kellest paljud koolitusele järgnevate kuude jooksul oma elus märkimisväärseid muutusi läbi viisid. Alates 2011. aastast tegeleb Kaido Motivaator.ee kaudu meeskondade koolitamisega. Tema peamine fookus on suunatud inimeste sisemise motivatsiooni arendamisele töö mõtestamise ja juhtide poolse motiveeriva tunnustamise kaudu. Kaido Pajumaa on aasta koolitaja 2016 ja 2017. Võitja selgus Koolituskonverentsil konverentsid.ee ja personaliuudised.ee lugejate seas läbi viidud uuringu tulemusena.
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Motivatsioon kui elujõud

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Inimeste juhtimine vs protsesside juhtimine

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

Sisemine motivatsioon vs väline motivatsioon

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

KOHTUNIK’u juhtimismeetod

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Meeskond vs kollektiiv

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Juhi roll meeskonnatunde tekkimisel (ja selle kadumisel)

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

Sisekultuur kui meeskonnatunde nurgakivi

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

5 sammu meeskonnatunde suurendamiseks

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].