UUS!

Käibemaksuseaduse muudatused ja täiendused 2019

Maksuefektiivne majandamine

31. jaanuar 2019

Kestus: 1 päev

Käibemaks on keeruline maks ja paljudes punktides on rohkem kui üks võimalik õige lahendus. Sestap on raamatupidajal ja ettevõtjal ülioluline teada, kus saab maksukulusid kokku hoida, minemata sealjuures vastuollu seadustega.
Lisaks muudetakse 2019 aastal käibemaksuseadust mitu korda. Olulisimad muudatused ootavad ees kinnisasjade maksustamist, ent uut on ka sõiduauto sisendkäibemaksu ümberarvestuses, siseriiklikus pöördmaksustamises ja vautšerite maksustamises. See toob kaasa olukorra, kus senine praktika ei ole enam maksuefektiivne ning leida tuleb uued lahendused.

Koolitusele on oodatud

Raamatupidajad, pearaamatupidajad, väikeettevõtjad, raamatupidamise assistendid, maksunõustajad ja finantsjuhid.

Koolituse eesmärk on anda osalejale ülevaade käibemaksu suurematest ohukohtadest ning jagada praktilisi näpunäited, kuidas käibemaksu riske maandada ja käibemaksuseaduse muudatustega kohaneda.

Koolituse tulemusena osaleja

  •          teab olulisemaid käibemaksuseaduse muudatusi 2019;
  •          teab millised riskid valitsevad kinnisasja käibemaksuga maksustamisel;
  •          teab sisendkäibemaksu mahaarvamise olulisemaid nüansse;
  •          oskab määrata kauba ja teenuse käibe tekkimise kohta;
  •          oskab määrata kauba ja teenuse tekkimise aega.

Koolituse tulemusi hinnatakse kaasuste harjutamise ja arutelude käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitusel kasutatakse peaasjalikult loengu ja seminari vormi. Osalejad kaasatakse aktiivselt õppetööle ja kõik osalejad saavad oma arvamust avaldada, kes seda soovivad. Koos lahendatakse kaasusülesandeid, mis aitab kinnistada eelnevalt läbi arutatud teemasid. Koolitus on üles ehitatud põhimõttel üldiselt üksikule. Põhitõdede üle kordamisest liigutakse järjest keerukamate teemadeni.

Koolitusel osaleja saab kaasa informatiivsed koolitusmaterjalid, mida tööl vajadusel kasutada saab.

KOOLITAJA

Tõnis Elling

Deloitte Advisory AS juhtiv maksunõustaja
Tõnis Elling on maksundusega tegelenud 19 aastat. Esimene tööalane kokkupuude maksundusega oli tal 1999. aastal, asudes tööle Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuametisse. Ametniku perioodile järgnes õppejõutöö Sisekaitseakadeemia Finantskolledžis (2005-2018), kus ta hakkas tulevastele maksu- ja tolliametnikele õpetama erinevaid maksunduse aineid. Tõnis on spetsialiseerunud peaasjalikult kaudsetele maksudele (käibemaks, aktsiisid). Alates 2009. aastast lisandus õppejõu ametile paralleelselt maksunõustaja töö rahvusvahelises nõustamisfirmas Grant Thornton Rimess OÜ. Alates 2015 aasta augustist kuni 2018 juuni oli Tõnis Leinonen OÜ maksuvaldkonna juht. Alates juuni 2018 on Tõnis AS Deloitte Advisory juhtiv maksunõustaja. Olles igapäevaselt kursis maksumaksjate praktiliste probleemidega, on seda lihtsam õpetada tudengeid neid probleeme märkama ja lahendama. Teisalt tuleb maksunduse teooriaga kursisolemine kasuks erinevate praktiliste kaasuste lahendamisel igapäevase nõustamistöö käigus. Tõnis Elling valiti 2008. aastal tudengite poolt Sisekaitseakadeemia parimaks õppejõuks. Aastatel 2009–2012 valiti Tõnis Sisekaitseakadeemia Finantskolledži parimaks õppejõuks ja 2013. aastal parimaks kõnelejaks. Hariduselt on Tõnis jurist. Pärast Tartu Ülikooli magistriõppe lõpetamist 2010. aastal, jätkab Tõnis õigusteaduse õppimist Tartu Ülikooli doktorantuuris. Tema uurimisvaldkonnaks on finantsteenuste käibemaksuga maksustamine.
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

1.Käibemaksukohustus ja rahvusvahelised tehingud

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

2. Maksuvaba käive ja sisendkäibemaksu ümberarvestus

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

3. Käibemaksuseaduse muudatused ja maksustamise erisätted

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil akadeemia@aripaev.ee või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või kulli.duubas@aripaev.ee.