Konverentsid

Kaitse oma õigusi rahvusvahelistes lepingutes

Vali ise enda lepingusse kohtunik ja määra menetlusreeglid!

24.04.2018

Radisson BLU Hotel Olümpia Tallinn konverentsikeskus, Liivalaia 33

Rahvusvahelises äris peituvad suured võimalused, ent ka suured ohud. Et riske maandada, tuleb enne mahukate ja magusate rahvusvaheliste koostöölepingute sõlmimist endale selgeks teha, et kui ei ole erapooletut kohut, mille ees oma õigusi maksma panna, kaotab ka kõik muu lepingus kokkulepitu oma väärtuse.

Seminari eesmärk
Seminari eesmärk on valgustada rahvusvahelisele turule orienteeritud Eesti ettevõtjat rahvusvahelise vahekohtumenetluse võimalustest ja ohtudest.

Millised ohud varitsevad kui vahekohtu menetluse kohta puudub piisav teave?

 • On olemas piirkondi, kus vahekohtute usaldusväärsus ja sõltumatus on seatud kahtluse alla. Tagajärg: teine pool ostab endale otsuse.
 • Nii nagu teisteski teenuse sektorites, on ka siin efektiivsemaid ja vähem efektiivseid teenuseosutajaid (paindlikkus, kiirus, professionaalsus). Tagajärg: menetlus venib väga pikaks ja otsus hiljem tühistatakse. 
 • Kui vahekohtukokkulepe on valesti kirja pandud, ei menetle vaidlust ei vahekohus ega ka kohus. Tagajärg: sunnimehhanism puudub ehk teist poolt ei saagi vastutusele võtta.
 • Kui valida väikese mahuga lepingu puhul mitte 1 vaid 3 vahekohtunikku, ning seda kõrge tasuga piirkonnas, siis menetlus võib kordades algsest nõudesummast suuremaks osutuda.
 • Kui anda otsustuse tühistamise õigus teise poole kohtule, on (muidugi sõltuvalt piirkonnast) kõrgenenud oht, et otsus tühistatakse. Tagajärg: olete nullpunktis tagasi, ent vahepealne aeg on kaotatud ja kulud on märgatavalt suurenenud.

Mida seminaril osalemine annab?

 • Ülevaate, millised on lahendused ülaltoodud ohtude maandamiseks;
 • Üldise teadmise, mida vahekohtu menetlus tähendabja miks see oluline on;
 • Rahvusvahelise lepingupartneriga võrdse või isegi parema positsiooni (eelteadmise), et lepingut läbi rääkida;
 • Know-how, millisele lepingupartnerile millist kokkulepet pakkuda;
 • Oskuse valida täpselt konkreetsele lepingule sobiv vahekohtu kokkulepe;
 • Oskuse näha lepingu tekstis puudusi, mis võivad sunnimehhanismid üldse välistada.

Miks ei võiks lihtsalt kohtus edasi käia?
Eesti järgib peagi paljude teiste riikide eeskuju ning kõik kommertsvaidlused lahendatakse ainult vahekohtus - see on vältimatu muutus, millega varakult kursis olemine annab äris eelise.

Rahvusvaheline lepingupartner ei ole üldjuhul nõus Eesti kohtualluvusega. Teise poole kohtus on aga tahes-tahtmata nõrgem positsioon, sest menetluse keel on võõras, õiguskultuur arusaamatu, esindajat on raske leida või usaldada, teiste riikide  kohtud on üldjuhul palju aeglasemad. Seega võib rahvusvaheline vahekohtumenetlus olla rahvusvahelistes lepingutes vältimatu.

Seminari koostööpartner:
Eversheds Sutherland on globaalne advokaadibüroo, meil on 5000 töötajat ja 66 bürood üle maailma Euroopas, Lähis-Idas, Aasias, Aafrikas ja USA-s. Lisaks on meil partnerbürood veel 200 jurisdiktsioonis. Seetõttu puutume palju kokku piiriüleste lepingute ja vaidlustega.

Eversheds logo

ESINEJAD

Anet Kaasik

Eversheds Sutherland Ots&Co vandeadvokaat

Anet Kaasik

Eversheds Sutherland Ots&Co vandeadvokaat

24.04.2018
10:00 - 11:30
12:00 - 12:45
12:45 - 13:30

Mailis Lintlom

Windoor AS juhatuse esimees

Mailis Lintlom

Windoor AS juhatuse esimees

24.04.2018
12:00 - 12:45

Indrek Orav

Investment Agency OÜ partner, Rail Baltic Estonia endine juht

Indrek Orav

Investment Agency OÜ partner, Rail Baltic Estonia endine juht

24.04.2018
12:00 - 12:45

Riina Käi

AS Tallinna Vesi finantsdirektor

Riina Käi

AS Tallinna Vesi finantsdirektor

24.04.2018
12:00 - 12:45
PROGRAMM

09:30 -10:00

09:30 -10:00

Registreerimine ja hommikukohv

10:00 -11:30

10:00 -11:30

Vahekohtumenetluse plussid ja miinused

Anet Kaasik

11:30 -12:00

11:30 -12:00

Toekas kohvipaus

12:00 -12:45

12:00 -12:45

PANEELDISKUSSIOON: Kogemused rahvusvahelise arbitraaziga

Anet Kaasik

Mailis Lintlom

Indrek Orav

Riina Käi

12:45 -13:30

12:45 -13:30

Kuidas vahekohtumenetluse kokkulepet lepingusse kirja panna?

Anet Kaasik

LISAINFO
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve emailile.

Konverentsil osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni konverentsi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil registreerimine@aripaev.ee või telefonil 667 0099. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni 10 päeva enne konverentsi toimumist, pakume võimalust osaleda teisel konverentsil samal hooajal või tagastame 100% tasutud maksumusest. Kui teatate vähemalt 5 tööpäeva varem, tagastame 50% maksumusest. Muul juhul kuulub arve tasumisele.