Kaugtöö jätkusuutlik korraldamine

Kuidas korraldada osalist ja täisajaga kaugtööd nii, et tööandja ja töötaja oleksid õnnelikud?

Kestus: 6 akadeemilist tundi

Äripäeva Akadeemia (Vana-Lõuna 39/1, Tallinn)

Kodukontoris töötamine muutus märtsis 2020 äkitselt möödapäästmatuks ja paljud organisatsioonid pidid kaugtööd korraldama ilma eelnevate teadmiste ning valmisolekuta. Järsult on tekkinud kogemustepagas, mis on paljusid julgustanud ka edaspidi kaugtöö vormi rakendama, aga kindlasti on esile kerkinud ka väljakutseid ja isegi vastuseisu kaugtööle.

 

Kas kaugtöö tuli selleks, et jääda? Kas see sobib kõigile? Mis on normaalses kaugtöö olukorras teisiti kui kriisisituatsioonis? Mis läks hästi ja millised on olnud õpikohad?

 

Koolitusel jagatakse kogemusi ja praktilisi metoodikaid, mis peaksid olema kaugtöö edasise juurutamise aluseks. Olulisel kohal on organisatsioonis vastavate muudatuste juhtimine ja kommunikatsioon – kes, kus, millal ja kuidas infot jagab.

 

Samuti räägitakse sellest, kuidas DISC mudelist lähtudes arvestada erinevate inimtüüpidega, sh mille alusel hinnata, kas kaugtöö inimesele sobib või mitte ja kui, siis millises ulatuses ja milliste tööülesannete raames. Loomuomastest käitumismustritest sõltub, millises töökeskkonnas on inimesed kõige efektiivsemad ning milline töökeskkond neid demotiveerib.

 

Koolituse eesmärk on lahti mõtestada kaugtöö tähendus ning omandada oskus valida ja kasutada meetodeid kaugtöö edukaks korraldamiseks – ka juhul, kui eelnev kogemus on olnud väljakutsete rohke. Koolitusel omandatud teadmised annavad aluse koostada oma organisatsioonile sobiv kaugtöö juhend. 

 

Koolitusele on oodatud kõik juhid, kes soovivad oma tiimis kaugtööd süsteemselt juurutada ja kõik spetsialistid, kes soovivad oma juhilt kaugtöö võimalust ka edaspidi küsida.

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Soovid teada, kuidas kaugtöö tulemuslikkust hinnata?
 • Oled saanud kaugtöö kogemuse nii kaugtöö tegijana kui ka juhina, kuid selle vastu on tekkinud tõrge?
 • Soovid paremini mõista, kas sulle/sinu tiimi liikmetele sobib kaugtöö?
 • Vajad näpunäiteid, kuidas vältida töö ja eraelu segamist ning mitte üle töötada?
 • Vajad näpunäiteid, kuidas kaugtööd tehes tõestada, et sa ikkagi teed piisavalt tööd, mitte ei logele niisama?

 

Koolituse tulemusena osaleja

 • on defineerinud kaugtöö tegija mõiste ja perspektiivi;
 • mõistab peamisi rutiine, mis on vajalikud kaugtöö juurutamiseks;
 • oskab analüüsida enda või oma töötaja tööaega ja hinnata sooritust nii tagasiside andmiseks kui ka saamiseks;
 • teab, millised on peamised väljakutsed, mis võivad kaugtöö juurutamisega esile kerkida ning oskab neid lahendada;
 • teab, kuidas ja milliseid kommunikatsioonikanaleid ja -vahendeid kaugtöö rakendamisel kasutada.

 

Koolitusel käsitletakse W. M. Marstoni loodud DISC mudeli põhjal inimtüüpe, mis kirjeldavad nelja käitumismustrit:

 • Dominantne (D) käitub konfliktses ja vastuolulises keskkonnas aktiivselt
 • Innustav (I) käitub sõbralikus ja meeldivas keskkonnas aktiivselt
 • Stabiilne (S) käitub sõbralikus ja meeldivas keskkonnas passiivselt
 • Süstemaatiline (C) käitub konfliktses ja vastuolulises keskkonnas passiivselt*


Koolitusel osalejal on võimalus tellida Thomas International’i  DISC-test erihinnaga 79€ +km (tavahind 150€ + km)!

 

Koolituse praktilisuse tagab koolitaja pikaajaline kogemus kaugtöö juurutamisel, rakendamisel ja sellega seotud muudatuste juhtimisel suurettevõttes Elisa. Peamiseks õppemeetodiks on kogemuslood ja arutelud, mis baseeruvad coachival stiilil. Osalejad saavad jagada parimaid praktikaid ning grupitööde käigus analüüsida, millised praktikad on adapteeritavad oma töökeskkonda. Aruteludes kasutatakse erievaid metoodikaid (nt maailmakohvik) ning koolituse lõpuks on kaasa võtta 3-5 koheselt ellu rakendatavat ideed/metoodikat.

Maht: 6 akadeemilist tundi

Kuula koolituse teemaga seotud raadiosaadet:

Kõigile inimtüüpidele kaugtöö ei sobi

KOOLITAJA

Kaija Teemägi

Kaija on juhtimiskonsultant ja koolitaja, kelle peamiseks tegutsemisvaldkonnaks on muudatuste juhtimine ja juurutamine ning agiilsus igapäevatöös (sh eksperimenteerimine ja piloteerimine).

Kaija on tegutsenud personalitöö valdkonnas üle 15 aasta, juhtides lisaks klassikalisele personalitööle ka koolituse, palgaarvestuse ning protsessi- ja kvaliteedijuhtimise valdkondi. Lisaks on ta Kaugtöö Märgise konkursi algataja- ja žüriiliige ning tunnustatud 2019. aastal Eesti mõjukaima personalijuhi tiitliga. Kaija on diplomeeritud coach (AoEC - Academy of Executive Coaching) ning omandanud Tallinna Ülikoolis magistrikraadi andragoogikas.

Kaija on olnud oma ettevõttes aktiivne sisekoolitaja, koostanud hulgaliselt rätseplahendusena juhtimiskoolituste programme ning olnud strateegiline eestvedaja tööandja brändingu arendmisel. Oma peamiseks kireks peab ta elukestva õppe toetamist ning juhtimiskultuuri arendamist läbi erinevate tarkade tööviiside juurutamise.
AJAKAVA

09:30 - 09:45

09:30 - 09:45

Kogunemine

09:45 - 11:30

09:45 - 11:30

1. Sissejuhatus kaugtöö maailma

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

2. Töökeskkond ja vajalikud töövahendid.

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

3. Mina, juht ja ettevõte. Meie töösuhe ja töövorm.

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].