Kompromissilõks

Kuidas olla edukas hinge müümata

Kompromissilõks
Elizabeth Doty
Lehekülgi: 300
Kirjastus: Äripäev

Kompromiss on nii äri seisukohalt kui ka isikliku karjääri jaoks teatud piirini vajalik nähtus, kuid mitte kõik kompromissid pole organisatsioonile või sellega seotud inimestele head. Vildaka ärikultuuriga ettevõtete töötajatelt nõutakse sageli ebaeetilisi tegusid. Autor annab nõu, kuidas muuta mängureegleid, hoides samal ajal kinni isiklikest väärtustest ning jäädes enda vastu ausaks. Ausameelsus pole hea üksnes organisatsioonile, vaid ka töötajate vaimsele ja füüsilisele tervisele.

„Kompromissilõksu“ autor Elizabeth Doty kirjeldab ilustamata, kuidas ära tunda ja vältida väikesi, järjest lisanduvaid samme, mis viivad oma hinge müümiseni ja eetilistest väärtustest lahtiütlemiseni. Samuti tutvustab autor strateegiaid, mis aitavad hoiduda ootamatutest lõksudest.

Doty arvates mõjutavad isiklikud väärtused mitte üksnes töötajaid ja ettevõtet, vaid kogu ühiskonda laiemalt. Ta kombineerib moraalse ja eetilise käitumise teooriat praktiliste nõuannetega. Raamat analüüsib ebaeetilise käitumise juhtumeid ja muutusi, mis toimusid pärast eetiliste normide tugevdamist. Autori veendumuse kohaselt saab halva kompromissi hind selgeks kohe, kui pöörata tähelepanu ümberringi toimuvale. Doty aitab teha isikliku moraali ja aususega kooskõlas olevaid valikuid ning soovitab vältida ebamõistlikke kompromisse, mis isiklikud väärtused aeglaselt hävitavad. Raamatus toodud kuus isiklikku tugipunkti aitavad neile väärtustele kindlaks jääda.

Sisukord

Eessõna
Sissejuhatus: perifeerse nägemise kasutamine
Mida oodata?
Kuidas raamatust kasu saada
1 Kompromissilõks
Mõistlik ja ebamõistlik kompromiss
Terve ja ebaterve surve
Kuidas tegutseda?
Kompromissilõks
Mängureeglite muutmine
Isiklikud tugipunktid
Kuidas olla edukas ilma hinge müümata
2 Hinge tükkhaaval müümine
Hinnangupõhine uuring töö varjupoolest
Üldine surve muganduda
Rutiinne kompromissisurve
Hinge müümine jupphaaval
Kuidas mänguga kaasaminekust saab lõks
Kuidas märgata kompromissilõksu sattumist?
Kuidas end vabastada
3 Kümme väärarusaama töisest kompromissist
Väärarusaam nr 1: Kompromiss on alati mõistlik
Väärarusaam nr 2: Head ettevõtted ei tekita ebatervet survet
Väärarusaam nr 3: Ebaterve surve on juhi süü
Väärarusaam nr 4: Ellujäämiseks tuleb kaasa mängida
Väärarusaam nr 5: Sa märkad alati piiriületamist
Väärarusaam nr 6: Tingimused kehtestab ettevõte
Väärarusaam nr 7: Sa peaksid lihtsalt “ei” ütlema
Väärarusaam nr 8: Kompromissist keeldumine tähendab vastuhakku
Väärarusaam nr 9: Tipus olles saadab sind edu
Väärarusaam nr 10: Isiklik ausus suurendab organisatsiooni ausust
4 Kuidas mängureegleid muuta?
Tere tulemast paralleeluniversumisse
Mida mängureeglite muutmine tähendab
Vaimus suuremaks kasvamine
Mängureeglite muutmiseks ruumi tegemine
Tähtsamad küsimused
Kas kõrgemal tasandil tegutsemine nõuab töölt lahkumist?
5 Oma tugevate külgede taasavastamine
Mida tugevate külgede taasavastamine tähendab
Tugevate külgede taasavastamine vajalikul hetkel
Otsustamise abivahend nr 1: tugevate külgede aktiveerimine
Tugevate külgede taasavastamine ajas
Kuhu edasi?
6 Vaata suurt pilti
Mida suure pildi vaatamine tähendab
Suure pildi vaatamine vajalikul hetkel
Otsustamise abivahend nr 2: kokkuleppes kahtlemine
Suure pildi vaatamine ajas
Kuidas edasi?
7 Sõnasta väärikas võit
Mida väärika võidu sõnastamine tähendab
Väärika võidu sõnastamine vajalikul hetkel
Otsustamise abivahend nr 3: väärtusliku võidu sõnastamine
Väärika võidu sõnastamine ajas
Kuidas edasi?
8 Leia oma tõeline meeskond
Mida oma tõelise meeskonna leidmine tähendab
Oma tõelise meeskonna leidmine vajalikul hetkel
Otsustamise abivahend nr 4: kriisi ajal oma meeskonna poole pöördumine
Oma tõelise meeskonna leidmine ajas
Kuidas edasi?
9 Mängi positiivseid mänge
Mida positiivne mäng tähendab
Viis positiivset mängu
Otsustamise abivahend nr 5: milline positiivne mäng valida?
Kuidas edasi?
10 Loe ise oma punkte
Mida punktide ise lugemine tähendab
Oma punktide lugemine vajalikul hetkel
Otsustamise abivahend nr 6: tegude lühike ülevaatus
Oma punktide lugemine ajas
Kuidas edasi?
11 Töine tähelend
Valiku kese
Mida töine tähelend tähendab
Kõik algab otsusest
12 Midagi enamat kui mäng
Võimsamad jõud
Organisatsioonilise aususe suunas
Teeme selle teoks
Harjutused
Harjutus nr 1: sinu loo tugevad küljed
Harjutus nr 2: mängureeglite muutmise kaart
Harjutus nr 3: professionaalse missiooni avastamine
Harjutus nr 4: liitlassidemete tugevdamine
Harjutus nr 5: mängureeglite muutmise tegevusplaan
Harjutus nr 6: isikliku eesmärgi ülevaatamine

Arvustused

Karin HangoKoolitus- ja arendusfirma SELF II loovjuht

Elizabeth Doty raamatul on kirglik alapealkiri. Tegelikult on tegemist soliidse, kogemusel ja uuringutel põhineva raamatuga töötaja ja organisatsiooni suhtest. Doty on „kroonilise intervjueerijana” ahvatlenud paljusid inimesi rääkima hetkedest, mil nad tunnetasid survet toimida vastupidiselt oma sisemistele tõekspidamistele ning kuulis mõndagi oma väärtuste reetmise tagajärgedest.

Olen kirglik inimene. Ju on osalt seetõttu mu sõprade ja klientide hulka sattunud hulganisti selliseid inimesi, kellele ajuti tundub, et neile lähevad liigselt korda liiga paljud asjad ja et lihtsam oleks end sagedamini kõrvale jätta, mitte puudutada lasta. Samas kummitab kahtlus, kas ennast distantseerides ei jää olulised asjad juhuse hooleks. Tõenäoliselt pole kellegi ideaal tuimenemine, emotsioonide allasurumine, enese elusalt suretamine.

Väärtuserinevused ja eetika tekitavad kirgi paljudes inimestes. Neile see raamat mõeldud ongi.

„Kompromissilõksu” autor on ilmselgelt pidanud piisavalt tasakaalukaid vestlusi (ehk teinud kvalitatiivse uuringu), et tähistada teekonda, mis aitab kallist kalliks jättes organisatsioonides toime tulla, sealjuures tõeliselt olulist hõlptulule ja mugavusele ohverdamata.

Kindlasti on selle raamatu lugemine vastunäidustatud neile, kes peavad esmatähtsaks „külma pead” säilitades kainet kalkuleerimist ja kiirete, majanduslikult kasulike valikute tegemist. Nagu ka neile, kelle jaoks konfliktid ja stress on täiesti lubamatud nähtused. „Kompromissilõksus” on liiga palju teravaid näiteid ja intrigeerivaid fakte.

Raamat on ilmselgelt aktuaalne praegu, kui mitmetes suurtes rahvusvahelistes ettevõtetes või kontsernides kohalikku otsustusõigust üha vähemaks jääb. Ka äsjane masu pani paljude ümberkaudsete väärtused ja ärieetika tõsiselt proovile. Üks võimalus on anda nõutavast minimaalne ja alustada „väärtuslikku päeva” kell 17.00. Paraku teavad psühholoogid juba ammu, et igasugune kompromiss tähendab tegelikult kaotust – inimene jääb igatsema seda osa päevast, millest ta ilma jäi; seda ka juhul, kui ta tehtud kompromissi või järeleandmist olulises isegi ei märka.

Elizabeth Doty raamat õpetab hindama olukorda ja iseend, avastama oma tugevusi ja taotlusi, leidma liitlasi, püstitama isiklikke professionaalseid eesmärke ja koostama tegevusplaane. Ehk annab see võimaluse kasutada konstruktiivse konflikti loovat jõudu.

Väike vihje: kui töökoht näib olevat lugeja tõekspidamistega mingil moel vastuolus, ei soovitata tal kohe uut otsida. Igaüks võib leida võimalusi mängureegleid mõjutada.

Tellimine
KompromissilõksOtsas
Kompromissilõks

Kompromissilõks

Elizabeth Doty
Kuidas olla edukas hinge müümata
Tellimine
KompromissilõksOtsas

Kirjeldus

Kompromiss on nii äri seisukohalt kui ka isikliku karjääri jaoks teatud piirini vajalik nähtus, kuid mitte kõik kompromissid pole organisatsioonile või sellega seotud inimestele head. Vildaka ärikultuuriga ettevõtete töötajatelt nõutakse sageli ebaeetilisi tegusid. Autor annab nõu, kuidas muuta mängureegleid, hoides samal ajal kinni isiklikest väärtustest ning jäädes enda vastu ausaks. Ausameelsus pole hea üksnes organisatsioonile, vaid ka töötajate vaimsele ja füüsilisele tervisele.

„Kompromissilõksu“ autor Elizabeth Doty kirjeldab ilustamata, kuidas ära tunda ja vältida väikesi, järjest lisanduvaid samme, mis viivad oma hinge müümiseni ja eetilistest väärtustest lahtiütlemiseni. Samuti tutvustab autor strateegiaid, mis aitavad hoiduda ootamatutest lõksudest.

Doty arvates mõjutavad isiklikud väärtused mitte üksnes töötajaid ja ettevõtet, vaid kogu ühiskonda laiemalt. Ta kombineerib moraalse ja eetilise käitumise teooriat praktiliste nõuannetega. Raamat analüüsib ebaeetilise käitumise juhtumeid ja muutusi, mis toimusid pärast eetiliste normide tugevdamist. Autori veendumuse kohaselt saab halva kompromissi hind selgeks kohe, kui pöörata tähelepanu ümberringi toimuvale. Doty aitab teha isikliku moraali ja aususega kooskõlas olevaid valikuid ning soovitab vältida ebamõistlikke kompromisse, mis isiklikud väärtused aeglaselt hävitavad. Raamatus toodud kuus isiklikku tugipunkti aitavad neile väärtustele kindlaks jääda.

Lisainfo

Elizabeth Doty
Lehekülgi: 300
Kirjastus: Äripäev

Sisukord

Eessõna
Sissejuhatus: perifeerse nägemise kasutamine
Mida oodata?
Kuidas raamatust kasu saada
1 Kompromissilõks
Mõistlik ja ebamõistlik kompromiss
Terve ja ebaterve surve
Kuidas tegutseda?
Kompromissilõks
Mängureeglite muutmine
Isiklikud tugipunktid
Kuidas olla edukas ilma hinge müümata
2 Hinge tükkhaaval müümine
Hinnangupõhine uuring töö varjupoolest
Üldine surve muganduda
Rutiinne kompromissisurve
Hinge müümine jupphaaval
Kuidas mänguga kaasaminekust saab lõks
Kuidas märgata kompromissilõksu sattumist?
Kuidas end vabastada
3 Kümme väärarusaama töisest kompromissist
Väärarusaam nr 1: Kompromiss on alati mõistlik
Väärarusaam nr 2: Head ettevõtted ei tekita ebatervet survet
Väärarusaam nr 3: Ebaterve surve on juhi süü
Väärarusaam nr 4: Ellujäämiseks tuleb kaasa mängida
Väärarusaam nr 5: Sa märkad alati piiriületamist
Väärarusaam nr 6: Tingimused kehtestab ettevõte
Väärarusaam nr 7: Sa peaksid lihtsalt “ei” ütlema
Väärarusaam nr 8: Kompromissist keeldumine tähendab vastuhakku
Väärarusaam nr 9: Tipus olles saadab sind edu
Väärarusaam nr 10: Isiklik ausus suurendab organisatsiooni ausust
4 Kuidas mängureegleid muuta?
Tere tulemast paralleeluniversumisse
Mida mängureeglite muutmine tähendab
Vaimus suuremaks kasvamine
Mängureeglite muutmiseks ruumi tegemine
Tähtsamad küsimused
Kas kõrgemal tasandil tegutsemine nõuab töölt lahkumist?
5 Oma tugevate külgede taasavastamine
Mida tugevate külgede taasavastamine tähendab
Tugevate külgede taasavastamine vajalikul hetkel
Otsustamise abivahend nr 1: tugevate külgede aktiveerimine
Tugevate külgede taasavastamine ajas
Kuhu edasi?
6 Vaata suurt pilti
Mida suure pildi vaatamine tähendab
Suure pildi vaatamine vajalikul hetkel
Otsustamise abivahend nr 2: kokkuleppes kahtlemine
Suure pildi vaatamine ajas
Kuidas edasi?
7 Sõnasta väärikas võit
Mida väärika võidu sõnastamine tähendab
Väärika võidu sõnastamine vajalikul hetkel
Otsustamise abivahend nr 3: väärtusliku võidu sõnastamine
Väärika võidu sõnastamine ajas
Kuidas edasi?
8 Leia oma tõeline meeskond
Mida oma tõelise meeskonna leidmine tähendab
Oma tõelise meeskonna leidmine vajalikul hetkel
Otsustamise abivahend nr 4: kriisi ajal oma meeskonna poole pöördumine
Oma tõelise meeskonna leidmine ajas
Kuidas edasi?
9 Mängi positiivseid mänge
Mida positiivne mäng tähendab
Viis positiivset mängu
Otsustamise abivahend nr 5: milline positiivne mäng valida?
Kuidas edasi?
10 Loe ise oma punkte
Mida punktide ise lugemine tähendab
Oma punktide lugemine vajalikul hetkel
Otsustamise abivahend nr 6: tegude lühike ülevaatus
Oma punktide lugemine ajas
Kuidas edasi?
11 Töine tähelend
Valiku kese
Mida töine tähelend tähendab
Kõik algab otsusest
12 Midagi enamat kui mäng
Võimsamad jõud
Organisatsioonilise aususe suunas
Teeme selle teoks
Harjutused
Harjutus nr 1: sinu loo tugevad küljed
Harjutus nr 2: mängureeglite muutmise kaart
Harjutus nr 3: professionaalse missiooni avastamine
Harjutus nr 4: liitlassidemete tugevdamine
Harjutus nr 5: mängureeglite muutmise tegevusplaan
Harjutus nr 6: isikliku eesmärgi ülevaatamine

Arvustused (1)

Karin HangoKoolitus- ja arendusfirma SELF II loovjuht

Elizabeth Doty raamatul on kirglik alapealkiri. Tegelikult on tegemist soliidse, kogemusel ja uuringutel põhineva raamatuga töötaja ja organisatsiooni suhtest. Doty on „kroonilise intervjueerijana” ahvatlenud paljusid inimesi rääkima hetkedest, mil nad tunnetasid survet toimida vastupidiselt oma sisemistele tõekspidamistele ning kuulis mõndagi oma väärtuste reetmise tagajärgedest.

Olen kirglik inimene. Ju on osalt seetõttu mu sõprade ja klientide hulka sattunud hulganisti selliseid inimesi, kellele ajuti tundub, et neile lähevad liigselt korda liiga paljud asjad ja et lihtsam oleks end sagedamini kõrvale jätta, mitte puudutada lasta. Samas kummitab kahtlus, kas ennast distantseerides ei jää olulised asjad juhuse hooleks. Tõenäoliselt pole kellegi ideaal tuimenemine, emotsioonide allasurumine, enese elusalt suretamine.

Väärtuserinevused ja eetika tekitavad kirgi paljudes inimestes. Neile see raamat mõeldud ongi.

„Kompromissilõksu” autor on ilmselgelt pidanud piisavalt tasakaalukaid vestlusi (ehk teinud kvalitatiivse uuringu), et tähistada teekonda, mis aitab kallist kalliks jättes organisatsioonides toime tulla, sealjuures tõeliselt olulist hõlptulule ja mugavusele ohverdamata.

Kindlasti on selle raamatu lugemine vastunäidustatud neile, kes peavad esmatähtsaks „külma pead” säilitades kainet kalkuleerimist ja kiirete, majanduslikult kasulike valikute tegemist. Nagu ka neile, kelle jaoks konfliktid ja stress on täiesti lubamatud nähtused. „Kompromissilõksus” on liiga palju teravaid näiteid ja intrigeerivaid fakte.

Raamat on ilmselgelt aktuaalne praegu, kui mitmetes suurtes rahvusvahelistes ettevõtetes või kontsernides kohalikku otsustusõigust üha vähemaks jääb. Ka äsjane masu pani paljude ümberkaudsete väärtused ja ärieetika tõsiselt proovile. Üks võimalus on anda nõutavast minimaalne ja alustada „väärtuslikku päeva” kell 17.00. Paraku teavad psühholoogid juba ammu, et igasugune kompromiss tähendab tegelikult kaotust – inimene jääb igatsema seda osa päevast, millest ta ilma jäi; seda ka juhul, kui ta tehtud kompromissi või järeleandmist olulises isegi ei märka.

Elizabeth Doty raamat õpetab hindama olukorda ja iseend, avastama oma tugevusi ja taotlusi, leidma liitlasi, püstitama isiklikke professionaalseid eesmärke ja koostama tegevusplaane. Ehk annab see võimaluse kasutada konstruktiivse konflikti loovat jõudu.

Väike vihje: kui töökoht näib olevat lugeja tõekspidamistega mingil moel vastuolus, ei soovitata tal kohe uut otsida. Igaüks võib leida võimalusi mängureegleid mõjutada.

© AS Äripäev 2000-2022
  • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
  • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
  • E-post: [email protected]