Juhtimiskonverents Coaching 2024 VASTUTUS

Osalejaid 600+, 97% piletitest välja müüdud!

Juhtimiskonverents Coaching 2024 VASTUTUS

Toimumisaeg:

29.08.2024

Alguseni:

40p 18t 14m

Toimumiskoht:

Kultuurikatel

Juhtide unistus on meeskond, kus iga liige on valmis võtma vastutust. Me kuuleme üha enam, et tuleviku organisatsioon põhineb kollektiivsel vastutusel. Unistused on innustavad. Päris elu nii ilus ei ole.

Juhtimiskonverents „VASTUTUS“ tegeleb nelja probleemiga:

Juhi probleem nr 1: minu töötajad ei taha vastutust võtta.

Juhi probleem nr 2: vastutuse koorem põletab läbi.

Probleem nr 3: vastutuse jagamine tekitab vastuolusid organisatsioonis ja juhis.

Probleem nr 4: kuhu liigub vastutus tuleviku organisatsioonis?

Ootame osalema juhte, kes usuvad, et nende probleemidega tegelemine on otseselt seotud organisatsiooni tulemuslikkusega: rahulolu, käibe ja kasumi kasvuga. See konverents otsib lahendusi.

Lisaks pealava põhiprogrammile:

 • sisukad programmid haridusjuhtide ja coach’ide fookussaalides;
 • juhtide fookussaalis praktikumid ja juhtumianalüüsid;
 • konverentsi raames toimub juhtimistarkuse mess;
 • avatud inspiratsioonilava;
 • soovijatele lühicoaching just sinu teema uurimiseks;
 • õhtul networking muusika ja suupistetega.

30. augustil kutsume juhte osalema ühe meie peaesineja Lion Goodmani (USA) meistriklassi "Your Hidden World of Subconscious Beliefs" 

30. augustil kutsume coache osalema ühe meie peaesineja Sam Isaacsoni (UK) meistriklassi "Superhuman Coaching : using cutting-edge technology to unlock creativity"

Juhtimiskonverentsi Coaching 2024 VASTUTUS programm on valminud koostöös:

Icf Estonia CC Stacked Full Color        Escü Logo 

Kui soovite tutvustada oma ettevõtet, toodet või teenust Eesti suurimal juhtimiskonverentsil, võtke ühendust: [email protected], tel  667 0105

Turunduspaketid konverentsil:

Vaata turunduspakette!

Programm

PEALAVA Nordea
INSPIRATSIOONI- LAVA
HARIDUSJUHTIDE FOOKUSSAAL
JUHTIDE FOOKUSSAAL
COACHIDE FOOKUSSAAL
Lion Goodmani MEISTRIKLASS 30.08

08:15 – 09:00

Registreerimine, hommikukohv ja lühicoachingud

Saad valida individuaalse lühicoachingu, et konverentsi päeva veelgi tõhusamalt ära kasutada. Lühicoachingud toimuvad pauside ajal ja ei sega konverentsi programmi nautimist. Lühicoachingu aeg on 15-20 minutit. Vali endale individuaalne lühicoaching professionaalse coachi juures SIIN.

09:00 – 09:10

Konverentsi avamine

Aira Tammemäe Moderaator, konverentsi programmijuht

Peep Aaviksoo Moderaator, juhtimiscoach (PCC) ICF

09:10 – 10:40

I SESSIOON Juhi probleem nr 1: Minu töötajad ei taha vastutust võtta

09:15 – 09:40

Miks inimesed ei taha võtta vastutust?

Ruti Einpalu Juhtimiscoach (PCC) ICF

Kas võib olla, et keegi – vahel isegi juht ise - kahmab kogu vastutuse? Või saab takistuseks meie suurim sõltuvus – soov tõestada, et mul on õigus.

Inimesed ei taha minna teise “tõe ja õiguse” mudelisse ja avaldavad vastupanu. Mõnikord loobuvad vastutusest või muutub vastutus õigustuseks.

09:40 – 09:50

Kogemuslugu: Isiksus versus organisatsioon

Priit Perens TÜ Kliinikumi juht

09:50 – 10:00

Kogemuslugu: Vastutuse emotsionaalsed ja ratsionaalsed vastuolud

Raigo Uukkivi Maksu- ja Tolliameti juht, diplomeeritud Coach

10:00 – 10:10

Kogemuslugu: Vabaduse hind on vastutus

Meelis Lang Helmes Grupi arendusjuht

10:10 – 10:35

How does leading with coaching help sharing responsibility?

Rae T. Chois (Kanada) Executive Coach (MCC) ICF

Ready to unlock the transformative potential of leadership through coaching? In this presentation, we will explore the dynamic realm of a coach approach to leadership, witnessing its profound impact on fostering shared responsibility, accountability, and empowering employees to take ownership of results. I'll reveal strategies that empower leaders to inspire others toward collaborative success and delve into the remarkable outcomes that emerge when leadership meets coaching excellence. Elevate your leadership game and embrace a future where shared responsibility becomes the cornerstone of organizational success.

10:40 – 11:20

Energiapaus ja lühicoachingud, Inspiratsioonilaval raamatu esitlus

Saad valida individuaalse lühicoachingu, et konverentsi päeva veelgi tõhusamalt ära kasutada. Lühicoachingud toimuvad pauside ajal ja ei sega konverentsi programmi nautimist. Lühicoachingu aeg on 15-20 minutit. Vali endale individuaalne lühicoaching professionaalse coachi juures SIIN. 

11:20 – 12:40

II SESSIOON Juhi probleem nr 2: Vastutuse koorem põletab läbi

11:25 – 11:50

Kas kõik inimesed ikka tahavad ja suudavad vastutust võtta?

Andero Teras Psühholoog, meeskonna- ja juhtimiskoolitaja

Ettekandes vaatame, kas vastutuse võtmine on omasem teatud isiksuseomaduste puhul  ning uurime, millistel tingimustel suudaks iga inimene meeskonnas  vastutust võtta. Siinkohal aga tuleb juhil aru saada, mida vastutus inimesega teeb ja millal võib vastutuse koorem olla ka hävitav. Vastutus on inimesele omane, kuid töökeskkondades käiakse mõnikord selle andmisega piltlikult öeldes lohakalt ümber.

11:50 – 12:00

Kogemuslugu: Mitmekordse vastutuse koorem

Tiina Toomet Legendaarne loomaarst ja pikaaegne loomakliiniku omanik

"Meil oli sügisel üks konverents, kus räägiti vaimsest tervisest ja auditooriumis oli mitu noort kolleegi, kes ütlesid, et nad on läinud tööle mõttega, et küll oleks hea, kui ma jääks auto alla ja ma ei peaks tööle minema. Ja see ehmatas mind väga!" 

Üksinda töötavatel loomaarstidel on raskem. Kliinikus on vastutus mingil määral jagatud, aga üksi töötavatel, eriti maakohas, kus kõik tunnevad kõiki, on kordades raskem.

 

12:00 – 12:10

Kogemuslugu: Vastutus tippude meeskonnas

Allar Raja Juhtimiscoach ja olümpiasportlane, ICF

Meeskonnatöös on vastutuse võtmine ja ootused teineteisele ilmselgelt vajalikud. Probleem võib tekkida olukorras, kus enda panust hindame tunnetuslikult ja teiste panust selle järgi, mida näeme. Probleemi vältimiseks on fundamentaalse tähtsusega pidev suhtlus, mis aitab luua usaldust. Usalduslik suhe loob aluse efektiivseks meeskonnatööks, kus kriitikat ja etteheiteid asendab turvatunne eksida ja kindlustunne, et kolleegid toetavad.

12:10 – 12:35

Võitjate mõtteviis: Ülim vastutus on iga missiooni edu võti!

Priit Lilleväli Võitjate mõtteviisi koolitaja, Combat Ready

Kuidas selle vastutusega toime tulla? Sõjaväeline kogemus ja lahinguväljal omandatud õppetunnid vastutuse kohta on ülekantavad igasse juhtimisolukorda. Võitjate mõtteviis tähendab alati, igas olukorras vastutuse võtmist, aktiivset probleemide lahendamist ja pidevat enesearengut, mis on kriitilised komponendid igal edukal missioonil, olgu see äris, lahinguväljal või isiklikus elus.

12:40 – 13:40

Lõuna ja lühicoachingud

Saad valida individuaalse lühicoachingu, et konverentsi päeva veelgi tõhusamalt ära kasutada. Lühicoachingud toimuvad pauside ajal ja ei sega konverentsi programmi nautimist. Lühicoachingu aeg on 15-20 minutit. Vali endale individuaalne lühicoaching professionaalse coachi juures SIIN

13:40 – 15:30

III SESSIOON Probleem nr 3: Vastutuse vastuolud organisatsioonis ja juhis

13:45 – 14:10

Debatt: kas kollektiivne vastutus on võimalik?

Olavi Lepp Swedbank´i juht Eestis

Valdur Laid UG Investments juht

Kristel Leif Solaride projekti entusiast ja eksjuht

Kas isiklikku vastutuse koormat saaks kuidagi jagada? Mis asi on õigupoolest kollektiivne vastutus ja kuidas see päriselus peaks toimima? Kui tegemist on kamba entusiasmiga või näiteks startup´i käivitajate pundiga, siis seal võib olla kollektiivse vastutuse potentsiaali -  nad on tõesti kõik koos kas siis jamas või suplevad kullas. Samas Elon Musk näiteks ei usu kollektiivse vastutuse võimalikkust. Aga kas sina usud?

14:10 – 14:35

Milles seisneb rollikonflikt coachiva juhtimisstiili puhul ja kuidas sellega hakkama saada?

Ivar Lukk Juhtimiscoach (MCC), ICF

Coaching on leidnud tee juhtimisse, aga selle rakendamisel on juht silmitsi rollikonfliktiga. Kuidas juht, kes vastutab tulemuste eest, saab olla hea coach? Hea coach ei suuna klienti coachi poolt soovitud lahendusele. Aga mida teha, kui töötaja mõtleb teisiti, kui juht sooviks?

14:35 – 15:00

Kes vastutab coachingu tulemuse eest organisatsioonis?

Liisa Raudsepp Juhtimiscoach, ESCÜ/ICF

Kas juhi arendamiseks tellitud coaching on alati tulemuslik? Kui ei, siis miks? Liisa uuris oma kevadel kaitstud magistritöös, kuidas Eesti organisatsioonid coachingut eesmärgistavad ja mil viisil tulemuslikkust mõõdavad. Selgus, et lisaks headele praktikatele jagub ka arenguruumi.

Milline on coachingus osaleva juhi, tema juhi ja personalijuhi vastutus coachingu tulemuslikkuse tagamisel?

15:00 – 15:25

The Art of Responsibility. Myth and Reality

Åsa Nilsson Billme Head of Diversity and Inclusion, Nordea

Don’t we all wish for the magic wand that will solve the Diversity, Equity & Inclusion (DEI) challenge?

We know that DEI can have a positive impact on business results, customer satisfaction, company reputation and more. But how does this connect? And what do we need to do?

Diversity, Equity & Inclusion is not a destination, it is a journey. A journey lined with many myths that can be mistaken for truths, which can turn into pitfalls that make the journey more difficult.

 What are myths and what is reality?

And are there keys to succeed?

 

15:30 – 16:00

Energiapaus ja lühicoachingud

Saad valida individuaalse lühicoachingu, et konverentsi päeva veelgi tõhusamalt ära kasutada. Lühicoachingud toimuvad pauside ajal ja ei sega konverentsi programmi nautimist. Lühicoachingu aeg on 15-20 minutit. Vali endale individuaalne lühicoaching professionaalse coachi juures SIIN.

16:00 – 17:45

IV SESSIOON Probleem nr 4: Kuhu liigub vastutus tuleviku organisatsioonis?

16:10 – 16:40

Artificial intelligence and the future of leadership

Sam Isaacson (UK) Executive Coach (EMCC), Founder of the Coachtech Collective

In this session we will explore the intersection of AI and leadership. Leaders will gain an increased awareness of how leadership styles and practices have been shaped by technology changes, how leadership will be affected by the current trajectory of change, and what to adopt as good leadership practices for the future. Coaches will benefit from an increased understanding of leadership challenges presented by technology and how to incorporate these into their coaching practice. Specifically, we will look at:

 • the role that AI has historically played in organisations and on society, and the direct and indirect impacts it has had on leadership
 • current capabilities of AI and the decisions leaders are having to make on a daily basis
 • the trajectory of AI and what leaders will need to do to have the most positive impact in the future

16:40 – 17:10

The Hidden Beliefs That Impact Your Organization

Lion Goodman (USA) Professional Certified Therapeutic Coach (PCC), Clear Beliefs Institute

Most organizations experience resistance to progress at times. When a machine is well-oiled, there is smooth forward movement. Where there is conflict, resistance, resentment, or bad moods, there is push-back, and the work doesn’t get done. Managers can easily look for someone to fire – or blame – which doesn’t solve the problem. A better option is to become a belief detective – a curious and open-minded anthropologist seeking the cause beneath the surface, in the subconscious mind of some employees. We will discuss toxic beliefs that can infect organizations and stop forward movement, and options for re-aligning beliefs to open the floodgates of productivity and innovation. 

17:10 – 17:40

Up, In & Out - The Thee Core Responsibilities of Purpose-Driven Leadership

John Blakey (UK) Founder, The Trusted Executive

John will share the unique „Up, In & Out“ model of purpose-driven leadership, which is featured in his latest book, „Force for Good – How to Thrive as a Purpose Driven leader“. He will propose three core responsibilities of the purpose-driven leader as follows:

UP - How do you discover, connect with, serve and feel the joy of your higher calling?

IN - How do you manage your motivation, resilience and spiritual well-being as you pursue your higher calling?

OUT - How do you lead your followers by forgiving the individual, protecting the team (and purpose) and becoming a beacon of hope?

Join us for what promises to be a thought-provoking, engaging and inspiring session.

 

17:45 – 19:00

Inspiratsioonilava

Networking ja konverentsi järelpidu koos muusika ning suupistetega

Juhtimiskonverents Coaching 2024 VASTUTUS

Toimumisaeg:

29.08.2024

Alguseni:

40p 18t 14m

Toimumiskoht:

Kultuurikatel

Juhtide unistus on meeskond, kus iga liige on valmis võtma vastutust. Me kuuleme üha enam, et tuleviku organisatsioon põhineb kollektiivsel vastutusel. Unistused on innustavad. Päris elu nii ilus ei ole.

Juhtimiskonverents „VASTUTUS“ tegeleb nelja probleemiga:

Juhi probleem nr 1: minu töötajad ei taha vastutust võtta.

Juhi probleem nr 2: vastutuse koorem põletab läbi.

Probleem nr 3: vastutuse jagamine tekitab vastuolusid organisatsioonis ja juhis.

Probleem nr 4: kuhu liigub vastutus tuleviku organisatsioonis?

Ootame osalema juhte, kes usuvad, et nende probleemidega tegelemine on otseselt seotud organisatsiooni tulemuslikkusega: rahulolu, käibe ja kasumi kasvuga. See konverents otsib lahendusi.

Lisaks pealava põhiprogrammile:

 • sisukad programmid haridusjuhtide ja coach’ide fookussaalides;
 • juhtide fookussaalis praktikumid ja juhtumianalüüsid;
 • konverentsi raames toimub juhtimistarkuse mess;
 • avatud inspiratsioonilava;
 • soovijatele lühicoaching just sinu teema uurimiseks;
 • õhtul networking muusika ja suupistetega.

30. augustil kutsume juhte osalema ühe meie peaesineja Lion Goodmani (USA) meistriklassi "Your Hidden World of Subconscious Beliefs" 

30. augustil kutsume coache osalema ühe meie peaesineja Sam Isaacsoni (UK) meistriklassi "Superhuman Coaching : using cutting-edge technology to unlock creativity"

Juhtimiskonverentsi Coaching 2024 VASTUTUS programm on valminud koostöös:

Icf Estonia CC Stacked Full Color        Escü Logo 

Kui soovite tutvustada oma ettevõtet, toodet või teenust Eesti suurimal juhtimiskonverentsil, võtke ühendust: [email protected], tel  667 0105

Turunduspaketid konverentsil:

Vaata turunduspakette!

Programm

PEALAVA Nordea
INSPIRATSIOONI- LAVA
HARIDUSJUHTIDE FOOKUSSAAL
JUHTIDE FOOKUSSAAL
COACHIDE FOOKUSSAAL
Lion Goodmani MEISTRIKLASS 30.08

08:15 – 09:00

Registreerimine, hommikukohv ja lühicoachingud

Saad valida individuaalse lühicoachingu, et konverentsi päeva veelgi tõhusamalt ära kasutada. Lühicoachingud toimuvad pauside ajal ja ei sega konverentsi programmi nautimist. Lühicoachingu aeg on 15-20 minutit. Vali endale individuaalne lühicoaching professionaalse coachi juures SIIN.

09:00 – 09:10

Konverentsi avamine

Aira Tammemäe Moderaator, konverentsi programmijuht

Peep Aaviksoo Moderaator, juhtimiscoach (PCC) ICF

09:10 – 10:40

I SESSIOON Juhi probleem nr 1: Minu töötajad ei taha vastutust võtta

09:15 – 09:40

Miks inimesed ei taha võtta vastutust?

Ruti Einpalu Juhtimiscoach (PCC) ICF

Kas võib olla, et keegi – vahel isegi juht ise - kahmab kogu vastutuse? Või saab takistuseks meie suurim sõltuvus – soov tõestada, et mul on õigus.

Inimesed ei taha minna teise “tõe ja õiguse” mudelisse ja avaldavad vastupanu. Mõnikord loobuvad vastutusest või muutub vastutus õigustuseks.

09:40 – 09:50

Kogemuslugu: Isiksus versus organisatsioon

Priit Perens TÜ Kliinikumi juht

09:50 – 10:00

Kogemuslugu: Vastutuse emotsionaalsed ja ratsionaalsed vastuolud

Raigo Uukkivi Maksu- ja Tolliameti juht, diplomeeritud Coach

10:00 – 10:10

Kogemuslugu: Vabaduse hind on vastutus

Meelis Lang Helmes Grupi arendusjuht

10:10 – 10:35

How does leading with coaching help sharing responsibility?

Rae T. Chois (Kanada) Executive Coach (MCC) ICF

Ready to unlock the transformative potential of leadership through coaching? In this presentation, we will explore the dynamic realm of a coach approach to leadership, witnessing its profound impact on fostering shared responsibility, accountability, and empowering employees to take ownership of results. I'll reveal strategies that empower leaders to inspire others toward collaborative success and delve into the remarkable outcomes that emerge when leadership meets coaching excellence. Elevate your leadership game and embrace a future where shared responsibility becomes the cornerstone of organizational success.

10:40 – 11:20

Energiapaus ja lühicoachingud, Inspiratsioonilaval raamatu esitlus

Saad valida individuaalse lühicoachingu, et konverentsi päeva veelgi tõhusamalt ära kasutada. Lühicoachingud toimuvad pauside ajal ja ei sega konverentsi programmi nautimist. Lühicoachingu aeg on 15-20 minutit. Vali endale individuaalne lühicoaching professionaalse coachi juures SIIN. 

11:20 – 12:40

II SESSIOON Juhi probleem nr 2: Vastutuse koorem põletab läbi

11:25 – 11:50

Kas kõik inimesed ikka tahavad ja suudavad vastutust võtta?

Andero Teras Psühholoog, meeskonna- ja juhtimiskoolitaja

Ettekandes vaatame, kas vastutuse võtmine on omasem teatud isiksuseomaduste puhul  ning uurime, millistel tingimustel suudaks iga inimene meeskonnas  vastutust võtta. Siinkohal aga tuleb juhil aru saada, mida vastutus inimesega teeb ja millal võib vastutuse koorem olla ka hävitav. Vastutus on inimesele omane, kuid töökeskkondades käiakse mõnikord selle andmisega piltlikult öeldes lohakalt ümber.

11:50 – 12:00

Kogemuslugu: Mitmekordse vastutuse koorem

Tiina Toomet Legendaarne loomaarst ja pikaaegne loomakliiniku omanik

"Meil oli sügisel üks konverents, kus räägiti vaimsest tervisest ja auditooriumis oli mitu noort kolleegi, kes ütlesid, et nad on läinud tööle mõttega, et küll oleks hea, kui ma jääks auto alla ja ma ei peaks tööle minema. Ja see ehmatas mind väga!" 

Üksinda töötavatel loomaarstidel on raskem. Kliinikus on vastutus mingil määral jagatud, aga üksi töötavatel, eriti maakohas, kus kõik tunnevad kõiki, on kordades raskem.

 

12:00 – 12:10

Kogemuslugu: Vastutus tippude meeskonnas

Allar Raja Juhtimiscoach ja olümpiasportlane, ICF

Meeskonnatöös on vastutuse võtmine ja ootused teineteisele ilmselgelt vajalikud. Probleem võib tekkida olukorras, kus enda panust hindame tunnetuslikult ja teiste panust selle järgi, mida näeme. Probleemi vältimiseks on fundamentaalse tähtsusega pidev suhtlus, mis aitab luua usaldust. Usalduslik suhe loob aluse efektiivseks meeskonnatööks, kus kriitikat ja etteheiteid asendab turvatunne eksida ja kindlustunne, et kolleegid toetavad.

12:10 – 12:35

Võitjate mõtteviis: Ülim vastutus on iga missiooni edu võti!

Priit Lilleväli Võitjate mõtteviisi koolitaja, Combat Ready

Kuidas selle vastutusega toime tulla? Sõjaväeline kogemus ja lahinguväljal omandatud õppetunnid vastutuse kohta on ülekantavad igasse juhtimisolukorda. Võitjate mõtteviis tähendab alati, igas olukorras vastutuse võtmist, aktiivset probleemide lahendamist ja pidevat enesearengut, mis on kriitilised komponendid igal edukal missioonil, olgu see äris, lahinguväljal või isiklikus elus.

12:40 – 13:40

Lõuna ja lühicoachingud

Saad valida individuaalse lühicoachingu, et konverentsi päeva veelgi tõhusamalt ära kasutada. Lühicoachingud toimuvad pauside ajal ja ei sega konverentsi programmi nautimist. Lühicoachingu aeg on 15-20 minutit. Vali endale individuaalne lühicoaching professionaalse coachi juures SIIN

13:40 – 15:30

III SESSIOON Probleem nr 3: Vastutuse vastuolud organisatsioonis ja juhis

13:45 – 14:10

Debatt: kas kollektiivne vastutus on võimalik?

Olavi Lepp Swedbank´i juht Eestis

Valdur Laid UG Investments juht

Kristel Leif Solaride projekti entusiast ja eksjuht

Kas isiklikku vastutuse koormat saaks kuidagi jagada? Mis asi on õigupoolest kollektiivne vastutus ja kuidas see päriselus peaks toimima? Kui tegemist on kamba entusiasmiga või näiteks startup´i käivitajate pundiga, siis seal võib olla kollektiivse vastutuse potentsiaali -  nad on tõesti kõik koos kas siis jamas või suplevad kullas. Samas Elon Musk näiteks ei usu kollektiivse vastutuse võimalikkust. Aga kas sina usud?

14:10 – 14:35

Milles seisneb rollikonflikt coachiva juhtimisstiili puhul ja kuidas sellega hakkama saada?

Ivar Lukk Juhtimiscoach (MCC), ICF

Coaching on leidnud tee juhtimisse, aga selle rakendamisel on juht silmitsi rollikonfliktiga. Kuidas juht, kes vastutab tulemuste eest, saab olla hea coach? Hea coach ei suuna klienti coachi poolt soovitud lahendusele. Aga mida teha, kui töötaja mõtleb teisiti, kui juht sooviks?

14:35 – 15:00

Kes vastutab coachingu tulemuse eest organisatsioonis?

Liisa Raudsepp Juhtimiscoach, ESCÜ/ICF

Kas juhi arendamiseks tellitud coaching on alati tulemuslik? Kui ei, siis miks? Liisa uuris oma kevadel kaitstud magistritöös, kuidas Eesti organisatsioonid coachingut eesmärgistavad ja mil viisil tulemuslikkust mõõdavad. Selgus, et lisaks headele praktikatele jagub ka arenguruumi.

Milline on coachingus osaleva juhi, tema juhi ja personalijuhi vastutus coachingu tulemuslikkuse tagamisel?

15:00 – 15:25

The Art of Responsibility. Myth and Reality

Åsa Nilsson Billme Head of Diversity and Inclusion, Nordea

Don’t we all wish for the magic wand that will solve the Diversity, Equity & Inclusion (DEI) challenge?

We know that DEI can have a positive impact on business results, customer satisfaction, company reputation and more. But how does this connect? And what do we need to do?

Diversity, Equity & Inclusion is not a destination, it is a journey. A journey lined with many myths that can be mistaken for truths, which can turn into pitfalls that make the journey more difficult.

 What are myths and what is reality?

And are there keys to succeed?

 

15:30 – 16:00

Energiapaus ja lühicoachingud

Saad valida individuaalse lühicoachingu, et konverentsi päeva veelgi tõhusamalt ära kasutada. Lühicoachingud toimuvad pauside ajal ja ei sega konverentsi programmi nautimist. Lühicoachingu aeg on 15-20 minutit. Vali endale individuaalne lühicoaching professionaalse coachi juures SIIN.

16:00 – 17:45

IV SESSIOON Probleem nr 4: Kuhu liigub vastutus tuleviku organisatsioonis?

16:10 – 16:40

Artificial intelligence and the future of leadership

Sam Isaacson (UK) Executive Coach (EMCC), Founder of the Coachtech Collective

In this session we will explore the intersection of AI and leadership. Leaders will gain an increased awareness of how leadership styles and practices have been shaped by technology changes, how leadership will be affected by the current trajectory of change, and what to adopt as good leadership practices for the future. Coaches will benefit from an increased understanding of leadership challenges presented by technology and how to incorporate these into their coaching practice. Specifically, we will look at:

 • the role that AI has historically played in organisations and on society, and the direct and indirect impacts it has had on leadership
 • current capabilities of AI and the decisions leaders are having to make on a daily basis
 • the trajectory of AI and what leaders will need to do to have the most positive impact in the future

16:40 – 17:10

The Hidden Beliefs That Impact Your Organization

Lion Goodman (USA) Professional Certified Therapeutic Coach (PCC), Clear Beliefs Institute

Most organizations experience resistance to progress at times. When a machine is well-oiled, there is smooth forward movement. Where there is conflict, resistance, resentment, or bad moods, there is push-back, and the work doesn’t get done. Managers can easily look for someone to fire – or blame – which doesn’t solve the problem. A better option is to become a belief detective – a curious and open-minded anthropologist seeking the cause beneath the surface, in the subconscious mind of some employees. We will discuss toxic beliefs that can infect organizations and stop forward movement, and options for re-aligning beliefs to open the floodgates of productivity and innovation. 

17:10 – 17:40

Up, In & Out - The Thee Core Responsibilities of Purpose-Driven Leadership

John Blakey (UK) Founder, The Trusted Executive

John will share the unique „Up, In & Out“ model of purpose-driven leadership, which is featured in his latest book, „Force for Good – How to Thrive as a Purpose Driven leader“. He will propose three core responsibilities of the purpose-driven leader as follows:

UP - How do you discover, connect with, serve and feel the joy of your higher calling?

IN - How do you manage your motivation, resilience and spiritual well-being as you pursue your higher calling?

OUT - How do you lead your followers by forgiving the individual, protecting the team (and purpose) and becoming a beacon of hope?

Join us for what promises to be a thought-provoking, engaging and inspiring session.

 

17:45 – 19:00

Inspiratsioonilava

Networking ja konverentsi järelpidu koos muusika ning suupistetega

Registreerimine

Hind
Osalejaid

Juhtimiskonverents Coaching 2024 - saalipilet

479,00 €

584,38 € km-ga

Lion Goodmani meistriklass: Töö uskumustega

299,00 €

364,78 € km-ga

Juhtimiskonverentsi saalipilet + Lion Goodmani meistriklass: Töö uskumustega

579,00 €

706,38 € km-ga

Juhtimiskonverents Coaching 2024 - saalipilet

OsalejaidHind

479,00 €

584,38 € km-ga

Lion Goodmani meistriklass: Töö uskumustega

OsalejaidHind

299,00 €

364,78 € km-ga

Juhtimiskonverentsi saalipilet + Lion Goodmani meistriklass: Töö uskumustega

OsalejaidHind

579,00 €

706,38 € km-ga

Toetajad

Kuldtoetaja

Toetajad

Koostööpartnerid

Lisainfo

Konverentsi materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust [email protected]  või 667 0105.

 

Tühistamisinfo

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Kursi 3, Tallinn

Info: programmijuht Aira Tammemäe, [email protected], tel 5025548

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]