Kütuseturu aastakonverents 2023

Otsused rohelise tuleviku poole

Kütuseturu aastakonverents 2023

Toimumiskoht:

Sokos Hotel Viru konverentsikeskus

Iga-aastane, seekord juba 11. Kütuseturu Aastakonverents Otsused rohelise tuleviku poole“, toob taas üheks päevaks kokku kütuse- ja transpordisektori otsustajad, aga ka avaliku sektori liidrid, et vaadata otsa valdkonna olulisematele teemadele. Seekordsel sektori aastasündmusel anname terviklikuma ülevaate just transpordisektori rohepöördega seonduvast ning vaatame teravama pilguga otsa aktsiisidele ja üleminekule säästlikumale transpordile

Tänavune Kütuseturu Aastakonverents toimub erandkorras kevadel ja seda põhjusel, et kütuseturu osalised ja transpordisektor saaks vahetult pärast valimisi edastada omi mõtteid uuele valitsuskoalitsioonile ja uurida, milline saab olema uue valitsuse energia- ja sellega kaasnev maksupoliitika.

 

MIKS TASUB OSALEDA?

 • See on kütuse- ja transpordisektori üks olulisemaid päevi aastas, sest kokku tuleb enam kui 100 eksperti, et üheskoos arutada ja suunata tulevikku mõjutavaid otsuseid.
 • Aastakonverents on efektiivne võimalus kohtuda paljude kolleegidega teistest ettevõtetest ja kuulata nende hinnanguid, millised arengud meid ees ootavad ja kuidas peaksime edasi liikuma.

MILLISTEL TEEMADEL SEEKORD RÄÄGITAKSE?

 • Mõtleme koos, kuidas peab transpordisektor rohepöördega edasi liikuma ja millisele tehnoloogiale panustama.
 • Räägime, milliste kütuste poole peame oma transpordisektorit juhtima, et tagatud oleks võimalikult väike kliimajalajälg.
 • Kuulame ka majandusanalüütiku nägemust ja küsime, kuidas Eesti majandus ja meie konkurentsivõime rohepöördes vastu peavad.
 • Küsime, millal elektriliste tarbesõidukite ja veokite areng sõiduautodele järele jõuab.
 • Analüüsime riigi rolli transpordisektori rohepöördes ja küsime, mis hakkab mõjutama otsuseid transpordipoliitikas.
 • Uurime poliitikutelt, kuidas planeerib riik investeeringuid elektrisõidukite laadimistaristusse ja milliseid samme siin vajame, et rohepööre ellu viia.
 • Küsime Itellalt, kas elektrikaubikutele on liiga vara üle minna ja kas HVO kasutamine täidab klientide ootused.
 • Lõpuarutelus analüüsime seniseid samme rohepöörde suunas ja anname riigile nõu, kuidas edaspidi kalleid vigu vältida.
 • Taas on fookuses valitsuse plaan taastada kõrgemad kütuseaktsiisid, mis võib koos CO2 kvoodi ostmise kohustusega kütusehinnad enneolematult kõrgeks ajada. 
 • Juttu on Euro7 uutest saastenormidest ja sellest, kuidas riik taastuvtoorainetest valmistutatud vedelkütuste kasutamist hakkab soodustama

KONVERENTSI SIHTGRUPP:

 • kütuse jae- ja hulgimüüjad (juhid, omanikud);
 • suuremad hankijad - autovedajad, ühistranspordi-, logistika- ja kullerfirmad, tööstus- ja põllumajandussektor;  
 • sõidukite müüjad;
 • erinevad erialaliidud
 • ja teised teemast huvitatud ettevõtjad ning organisatsioonid.

Korraldaja on Äripäeva teemaveeb Logistikauudised.ee ja sisupartner Eesti Õliühing.

Programmijuht: Anu Soomets, [email protected], +372 516 4397

Konverentsil oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtetel palume kirjutada e-mailile [email protected]

Programm

08:40 – 09:20

Registreerimine ja hommikukohv

09:20 – 09:30

Tere hommikust!

Urmas Vaino Moderaator

09:29 – 11:45

Teemaplokk 1 – ROHEPÖÖRE TRANSPORDISEKTORIS

09:30 – 09:45

Kuidas Eesti transpordisektor loodava kliima- ja elukeskkonnaministeeriumi juhtimisel rohelisema tuleviku suunas liigub?

Kristen Michal Uus kliima- ja elukeskkonna ministrer

Meie transpordisektori eesmärgid on pikemas plaanis enam-vähem teada, kuid segadust, kuidas, kes ja mille eest täpselt vastutab, on olnud siiani üsna palju. Äsja ametisse astunud valitsus on otsustanud luua uue kliima- ja elukeskkonnaministeeriumi, mis võtab üle ka kogu transpordipoliitika kujundamise. Mida see täpsemalt tähendab? Millised on uue ministeeriumi peamised rollid ning kuidas on plaan liikuda edasi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist üle tulevate transpordialaste tegevustega, kaasa arvatud rohepöördega? 

09:45 – 10:15

Kuidas uued Euroopa Liidu seadusandlikud algatused hakkavad kütuse- ja transpordipoliitikat mõjutama?

Silver Sillak Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna nõunik

Euroopa Liit on viimastel aegadel võtnud vastu mitmeid olulisi transpordipoliitikat puudutavaid otsuseid. Mida need täpsemalt tähendavad? Ettekandes võetakse luubi alla järgmised teemad:

 • Uute sõiduautode ja kaubikute CO2-heite normide muutmine
 • Uute raskeveokite ja busside CO2-heite normide muutmine
 • EURO 7 standardi loomine
 • Heitkogustega kauplemise süsteemi (HKS) laienemine maanteetranspordi sektorile
 • Alternatiivkütuste taristu arendamine
 • Täiendavad riiklikud meetmed, näiteks automaksu kehtestamine

10:15 – 10:45

Milline on taastuvkütuste ja teiste madala CO2-sisaldusega kütuste roll transpordisektori dekarboniseerimiselt?

Emanuela Sardellitti FuelsEurope, Advocacy Strategy Executive

Alessia Mannella FuelsEurope, Policy Manager

FuelsEurope esindab ELi kütusetootjaid. Ettekanne keskendub taastuvate ja vähese CO2-heitega kütuste olulisele rollile rohepöördes: kuidas aitavad sellised kütused kaasa transpordisektorite süsinikdioksiidiheite vähendamisele? Missugused on olemasolevad ressurssid selliste kütuste tootmiseks? Mis on peamised eelduseks, et vähese CO2-heitega kütuste tootmismahud suureneksid?

Missugust rolli omavad vähese CO2-heitega kütused transpordisektori üleminekufaasis?

Kas ja kuidas suudetakse transpordisektor 2050. aastaks täielikult dekarboniseerida ning missugused on rafineerimissektori arenguperspektiivid?

10:45 – 11:05

Kuidas tagada transpordi rohe-eesmärkide kõrval ka majanduse konkurentsivõime ja inimeste toimetulek?

Mart Raamat Eesti Õliühingu tegevjuht

Transpordisektori kliimaeesmärkide täitmisel on vaja mõista, et ühte kõigile sobivat lahendust ei ole. Kui elektrisõidukid sobivad peamiselt linnasõite tegevatele eraisikutele, siis rasketranspordis – kus tarbitakse suur osa Eesti transpordikütustest – täna reaalseid alternatiive sisepõlemismootoritele ei ole. Kuidas saaks riigi maksusüsteem või regulatsioonid aidata kaasa rohepöördele, mis arvestab sektorite eripärasid?

11:05 – 11:45

Poliitikute diskussioon: kuidas valitsus transpordipoliitikat suunama ja riske maandama hakkab?

Toomas Uibo Eesti 200 fraktsioon

Rain Epler EKRE fraktsioon

Jaak Aab Keskerakonna fraktsioon

Aivar Kokk Isamaa fraktsioon

Jürgen Ligi Reformierakonna fraktsioon

Madis Kallas Regionaalminister, Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon

Poliitikute debatis uurime, kas uuel valitsusele on plaan riske rohkem maandada ja lisaks biometaanile soodustada ka teiste süsinikuneutraalsete kütuste kasutamist. Juba seitsme aasta pärast peab meie linnades olema null-saastega ühistransport, kelle ülesandeks on teha vajalikud investeeringud? Kui suur osa sellest on ettevõtjatel, kui suur osa riigil? Mil määrab plaanib riik investeerida elektrisõidukite laadimistaristutesse, mis tarbesõidukite kontekstis on täna sisuliselt olematu? Kas ja kuidas riik näeb vesinikul rolli transpordikütusena? Milliseid muutusi vajab tasuta ühistransport? Mis saab plaanist tõsta kütuseaktsiise?

11:45 – 12:45

Lõuna

12:44 – 14:20

Teemaplokk 2 – EESMÄRGID JA VÕIMALUSED

12:45 – 13:10

Kas Eesti majandus veab rohepöörde välja?

Kristo Aab LHV majandusanalüütik

Rohepööre toob paratamatult endaga kaasa suuri investeeringuid, kuid teisalt võib see kaasa aidata ka meie majanduse arengule. Kütusetarbimise mõju Eesti majandusaktiivsusele – kui paljude võtmesektorite jaoks on tegu tähtsa sisendiga? Kas Eesti väiksus seab sellele kõigele ka mingeid piiranguid ning millised seni tehtud otsused tuleks kindlasti ümber vaadata? Kas tasuta ühistransport on meile ikka jõukohane? Kas kütuseaktsiisi lahtisidumine teede rahastamisest oli mõistlik otsust? Milline on riigi tegelike võimaluste ja ees ootavate väljakutsete suhe majandusanalüütiku pilgu läbi?   

13:10 – 13:40

Euro 7 saastenormid – milliseks võib kujuneda tegelik mõju transpordisektorile?

Raluca Marian Director EU Advocacy and General Delegate of the Permanent Delegation to the EU at IRU (EL suhete direktor ning IRU eriesindaja EL institutsioonide juures)

Sõidukite Euro 7 saastenormidest on räägitud juba pikalt ning nende normide kehtestamine on vaid ajaküsimus. Kui karmid need reeglid võivad tulla ja kui suuri lisainvesteeringuid nõuab see veokite tootjatelt ja nende ostjatelt? Millised mõjud on Euroopa Parlamendi värskelt vastu võetud otsustel transpordisektorile?

13:40 – 14:00

Kuidas kujundada ümber tänaseid energiajaamu, mõeldes jätkusuutlikule tulevikule?

Gary Szendzielarz Astro Balticsi & Cloudicsi rahvusvahelise äriarenduse juht

Kuidas ühendada edukalt traditsioonilised ja nüüdisaegsed tanklatehnoloogiad? Kuidas tänased klientide käitumisharjumused kujundavad homsete energiajaamade olemust transpordisektoris? Kuidas mobiilsed ja pilvetehnoloogial põhinevad lahendused aitavad valmistuda muutusteks?

14:00 – 14:20

Milliseid samme vajab tarbesõidukite taristu, et Eestis rohepööre ellu viia?

Kaupo Eerme Eleport Eesti turu juht

Kui täna räägime alternatiivkütustest, siis pikemas perspektiivis tähendab see üleminekuperioodi elektritranspordile. Mis puudutab sõiduautode laadimistaristut Eestis, siis pole alust arvata, et see elektriautode arvu kasvuga sammu ei suudaks pidada. Küll aga oleme selgelt hädas tarbesõidukite laadimistaristuga. Elektrikaubikuid ja -veokeid omavad ettevõtted peavad ise ehitama välja oma laadimisvõrgu, mis on jõukohane vaid vähestele rahvusvahelistele suurkontsernidele. Milliseid investeeringuid oleks vaja selleks teha, millised tehnoloogiad on selleks täna olemas ja kes selle kõige eest peaks maksma?

14:20 – 15:00

Kohvipaus

14:59 – 16:40

Teemaplokk 3 – KÜTUSETARBIMISE MUUTUMINE ERI SEKTORITES

15:00 – 15:25

Elektriautode pealetung on alanud. Kuidas see mõjutab turgu?

Erkki Ots Bassadone Baltic tegevjuht

Elektriliste sõiduautode tootjaid tekib juurde nagu seeni pärast vihma ja ka suurtootjad ei maga. Tavaautode hinnad kasvavad, elektriautodel aga pigem langevad. Kas olemasoleva liitium-ioonakude tehnoloogiaga purjetamegi võiduki lõpuni või on lõplike kliimaeesmärkide saavutamiseks vaja siiski mingit täiesti uut tehnoloogiat? Kas midagi taolist on silmapiiril? Kui kaua võtab aega, et tarbesõidukite ja raskeveokite sektor elektriliste sõiduautode arengule järele jõuab?

15:25 – 15:50

Elektrikaubikutele on veel vara üle minna. Kas HVO kasutamine täidab klientide ootused?

Rauno Parras Itella Estonia transpordiüksuse juht

Sebe võitis hiljutise liinivedude hanke ilma keskkonnasõbralikesse gaasibussidesse investeerimata, täites vajalikud nõuded taastuvtoorainest valmistatud HVO diislikütusega. Sama plaan on ka Itellal, kelle rehkenduste järgi on elektrikaubikutele veel pisut vara üle minna, ning ettevõte täidab oma keskkonnakohustused HVO kütusega. Kui suur on klientide poolne huvi ja surve transpordiettevõttele, et nende veod oleksid süsinikuneutraalsed? Või eeldatakse juba täielikult saastevaba vedu?

15:50 – 16:30

Arutelu: Kui õiged on meie rohepöördseks valitud suunad ja kuidas õnnestuks riigil kalleid otsuseid edaspidi vältida?

Alvar Tõruke DSV regionaaldirektor ja juhatuse esimees

Ingmar Roos Mootor Grupp, Lux Express Eesti ärijuht

Ülle Tamme Neste Eesti juhatuse liige

Silver Sillak Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna nõunik

Rauno Parras Itella Estonia transpordiüksuse juht

Kas Eesti võetud suunad rohelisema tuleviku suunas on õiged ja mida tuleks teha teisiti? Millised on ettevõtjate ja nende klientide ootused, kuidas tegutseda targalt ja nutikalt nii, et rohepöörde hinnasilt lõpptarbijale võimalikult väikese numbriga tuleks? Millist nõu oleks ettevõtjatel selles kontekstis riigijuhtidele anda, et me ei peaks hiljem kahetsema rumalaid ja kalliks osutunud otsuseid?

16:30 – 16:40

Kokkuvõte ja päeva lõpetamine

Kütuseturu aastakonverents 2023

Toimumiskoht:

Sokos Hotel Viru konverentsikeskus

Iga-aastane, seekord juba 11. Kütuseturu Aastakonverents Otsused rohelise tuleviku poole“, toob taas üheks päevaks kokku kütuse- ja transpordisektori otsustajad, aga ka avaliku sektori liidrid, et vaadata otsa valdkonna olulisematele teemadele. Seekordsel sektori aastasündmusel anname terviklikuma ülevaate just transpordisektori rohepöördega seonduvast ning vaatame teravama pilguga otsa aktsiisidele ja üleminekule säästlikumale transpordile

Tänavune Kütuseturu Aastakonverents toimub erandkorras kevadel ja seda põhjusel, et kütuseturu osalised ja transpordisektor saaks vahetult pärast valimisi edastada omi mõtteid uuele valitsuskoalitsioonile ja uurida, milline saab olema uue valitsuse energia- ja sellega kaasnev maksupoliitika.

 

MIKS TASUB OSALEDA?

 • See on kütuse- ja transpordisektori üks olulisemaid päevi aastas, sest kokku tuleb enam kui 100 eksperti, et üheskoos arutada ja suunata tulevikku mõjutavaid otsuseid.
 • Aastakonverents on efektiivne võimalus kohtuda paljude kolleegidega teistest ettevõtetest ja kuulata nende hinnanguid, millised arengud meid ees ootavad ja kuidas peaksime edasi liikuma.

MILLISTEL TEEMADEL SEEKORD RÄÄGITAKSE?

 • Mõtleme koos, kuidas peab transpordisektor rohepöördega edasi liikuma ja millisele tehnoloogiale panustama.
 • Räägime, milliste kütuste poole peame oma transpordisektorit juhtima, et tagatud oleks võimalikult väike kliimajalajälg.
 • Kuulame ka majandusanalüütiku nägemust ja küsime, kuidas Eesti majandus ja meie konkurentsivõime rohepöördes vastu peavad.
 • Küsime, millal elektriliste tarbesõidukite ja veokite areng sõiduautodele järele jõuab.
 • Analüüsime riigi rolli transpordisektori rohepöördes ja küsime, mis hakkab mõjutama otsuseid transpordipoliitikas.
 • Uurime poliitikutelt, kuidas planeerib riik investeeringuid elektrisõidukite laadimistaristusse ja milliseid samme siin vajame, et rohepööre ellu viia.
 • Küsime Itellalt, kas elektrikaubikutele on liiga vara üle minna ja kas HVO kasutamine täidab klientide ootused.
 • Lõpuarutelus analüüsime seniseid samme rohepöörde suunas ja anname riigile nõu, kuidas edaspidi kalleid vigu vältida.
 • Taas on fookuses valitsuse plaan taastada kõrgemad kütuseaktsiisid, mis võib koos CO2 kvoodi ostmise kohustusega kütusehinnad enneolematult kõrgeks ajada. 
 • Juttu on Euro7 uutest saastenormidest ja sellest, kuidas riik taastuvtoorainetest valmistutatud vedelkütuste kasutamist hakkab soodustama

KONVERENTSI SIHTGRUPP:

 • kütuse jae- ja hulgimüüjad (juhid, omanikud);
 • suuremad hankijad - autovedajad, ühistranspordi-, logistika- ja kullerfirmad, tööstus- ja põllumajandussektor;  
 • sõidukite müüjad;
 • erinevad erialaliidud
 • ja teised teemast huvitatud ettevõtjad ning organisatsioonid.

Korraldaja on Äripäeva teemaveeb Logistikauudised.ee ja sisupartner Eesti Õliühing.

Programmijuht: Anu Soomets, [email protected], +372 516 4397

Konverentsil oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtetel palume kirjutada e-mailile [email protected]

Programm

08:40 – 09:20

Registreerimine ja hommikukohv

09:20 – 09:30

Tere hommikust!

Urmas Vaino Moderaator

09:29 – 11:45

Teemaplokk 1 – ROHEPÖÖRE TRANSPORDISEKTORIS

09:30 – 09:45

Kuidas Eesti transpordisektor loodava kliima- ja elukeskkonnaministeeriumi juhtimisel rohelisema tuleviku suunas liigub?

Kristen Michal Uus kliima- ja elukeskkonna ministrer

Meie transpordisektori eesmärgid on pikemas plaanis enam-vähem teada, kuid segadust, kuidas, kes ja mille eest täpselt vastutab, on olnud siiani üsna palju. Äsja ametisse astunud valitsus on otsustanud luua uue kliima- ja elukeskkonnaministeeriumi, mis võtab üle ka kogu transpordipoliitika kujundamise. Mida see täpsemalt tähendab? Millised on uue ministeeriumi peamised rollid ning kuidas on plaan liikuda edasi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist üle tulevate transpordialaste tegevustega, kaasa arvatud rohepöördega? 

09:45 – 10:15

Kuidas uued Euroopa Liidu seadusandlikud algatused hakkavad kütuse- ja transpordipoliitikat mõjutama?

Silver Sillak Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna nõunik

Euroopa Liit on viimastel aegadel võtnud vastu mitmeid olulisi transpordipoliitikat puudutavaid otsuseid. Mida need täpsemalt tähendavad? Ettekandes võetakse luubi alla järgmised teemad:

 • Uute sõiduautode ja kaubikute CO2-heite normide muutmine
 • Uute raskeveokite ja busside CO2-heite normide muutmine
 • EURO 7 standardi loomine
 • Heitkogustega kauplemise süsteemi (HKS) laienemine maanteetranspordi sektorile
 • Alternatiivkütuste taristu arendamine
 • Täiendavad riiklikud meetmed, näiteks automaksu kehtestamine

10:15 – 10:45

Milline on taastuvkütuste ja teiste madala CO2-sisaldusega kütuste roll transpordisektori dekarboniseerimiselt?

Emanuela Sardellitti FuelsEurope, Advocacy Strategy Executive

Alessia Mannella FuelsEurope, Policy Manager

FuelsEurope esindab ELi kütusetootjaid. Ettekanne keskendub taastuvate ja vähese CO2-heitega kütuste olulisele rollile rohepöördes: kuidas aitavad sellised kütused kaasa transpordisektorite süsinikdioksiidiheite vähendamisele? Missugused on olemasolevad ressurssid selliste kütuste tootmiseks? Mis on peamised eelduseks, et vähese CO2-heitega kütuste tootmismahud suureneksid?

Missugust rolli omavad vähese CO2-heitega kütused transpordisektori üleminekufaasis?

Kas ja kuidas suudetakse transpordisektor 2050. aastaks täielikult dekarboniseerida ning missugused on rafineerimissektori arenguperspektiivid?

10:45 – 11:05

Kuidas tagada transpordi rohe-eesmärkide kõrval ka majanduse konkurentsivõime ja inimeste toimetulek?

Mart Raamat Eesti Õliühingu tegevjuht

Transpordisektori kliimaeesmärkide täitmisel on vaja mõista, et ühte kõigile sobivat lahendust ei ole. Kui elektrisõidukid sobivad peamiselt linnasõite tegevatele eraisikutele, siis rasketranspordis – kus tarbitakse suur osa Eesti transpordikütustest – täna reaalseid alternatiive sisepõlemismootoritele ei ole. Kuidas saaks riigi maksusüsteem või regulatsioonid aidata kaasa rohepöördele, mis arvestab sektorite eripärasid?

11:05 – 11:45

Poliitikute diskussioon: kuidas valitsus transpordipoliitikat suunama ja riske maandama hakkab?

Toomas Uibo Eesti 200 fraktsioon

Rain Epler EKRE fraktsioon

Jaak Aab Keskerakonna fraktsioon

Aivar Kokk Isamaa fraktsioon

Jürgen Ligi Reformierakonna fraktsioon

Madis Kallas Regionaalminister, Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon

Poliitikute debatis uurime, kas uuel valitsusele on plaan riske rohkem maandada ja lisaks biometaanile soodustada ka teiste süsinikuneutraalsete kütuste kasutamist. Juba seitsme aasta pärast peab meie linnades olema null-saastega ühistransport, kelle ülesandeks on teha vajalikud investeeringud? Kui suur osa sellest on ettevõtjatel, kui suur osa riigil? Mil määrab plaanib riik investeerida elektrisõidukite laadimistaristutesse, mis tarbesõidukite kontekstis on täna sisuliselt olematu? Kas ja kuidas riik näeb vesinikul rolli transpordikütusena? Milliseid muutusi vajab tasuta ühistransport? Mis saab plaanist tõsta kütuseaktsiise?

11:45 – 12:45

Lõuna

12:44 – 14:20

Teemaplokk 2 – EESMÄRGID JA VÕIMALUSED

12:45 – 13:10

Kas Eesti majandus veab rohepöörde välja?

Kristo Aab LHV majandusanalüütik

Rohepööre toob paratamatult endaga kaasa suuri investeeringuid, kuid teisalt võib see kaasa aidata ka meie majanduse arengule. Kütusetarbimise mõju Eesti majandusaktiivsusele – kui paljude võtmesektorite jaoks on tegu tähtsa sisendiga? Kas Eesti väiksus seab sellele kõigele ka mingeid piiranguid ning millised seni tehtud otsused tuleks kindlasti ümber vaadata? Kas tasuta ühistransport on meile ikka jõukohane? Kas kütuseaktsiisi lahtisidumine teede rahastamisest oli mõistlik otsust? Milline on riigi tegelike võimaluste ja ees ootavate väljakutsete suhe majandusanalüütiku pilgu läbi?   

13:10 – 13:40

Euro 7 saastenormid – milliseks võib kujuneda tegelik mõju transpordisektorile?

Raluca Marian Director EU Advocacy and General Delegate of the Permanent Delegation to the EU at IRU (EL suhete direktor ning IRU eriesindaja EL institutsioonide juures)

Sõidukite Euro 7 saastenormidest on räägitud juba pikalt ning nende normide kehtestamine on vaid ajaküsimus. Kui karmid need reeglid võivad tulla ja kui suuri lisainvesteeringuid nõuab see veokite tootjatelt ja nende ostjatelt? Millised mõjud on Euroopa Parlamendi värskelt vastu võetud otsustel transpordisektorile?

13:40 – 14:00

Kuidas kujundada ümber tänaseid energiajaamu, mõeldes jätkusuutlikule tulevikule?

Gary Szendzielarz Astro Balticsi & Cloudicsi rahvusvahelise äriarenduse juht

Kuidas ühendada edukalt traditsioonilised ja nüüdisaegsed tanklatehnoloogiad? Kuidas tänased klientide käitumisharjumused kujundavad homsete energiajaamade olemust transpordisektoris? Kuidas mobiilsed ja pilvetehnoloogial põhinevad lahendused aitavad valmistuda muutusteks?

14:00 – 14:20

Milliseid samme vajab tarbesõidukite taristu, et Eestis rohepööre ellu viia?

Kaupo Eerme Eleport Eesti turu juht

Kui täna räägime alternatiivkütustest, siis pikemas perspektiivis tähendab see üleminekuperioodi elektritranspordile. Mis puudutab sõiduautode laadimistaristut Eestis, siis pole alust arvata, et see elektriautode arvu kasvuga sammu ei suudaks pidada. Küll aga oleme selgelt hädas tarbesõidukite laadimistaristuga. Elektrikaubikuid ja -veokeid omavad ettevõtted peavad ise ehitama välja oma laadimisvõrgu, mis on jõukohane vaid vähestele rahvusvahelistele suurkontsernidele. Milliseid investeeringuid oleks vaja selleks teha, millised tehnoloogiad on selleks täna olemas ja kes selle kõige eest peaks maksma?

14:20 – 15:00

Kohvipaus

14:59 – 16:40

Teemaplokk 3 – KÜTUSETARBIMISE MUUTUMINE ERI SEKTORITES

15:00 – 15:25

Elektriautode pealetung on alanud. Kuidas see mõjutab turgu?

Erkki Ots Bassadone Baltic tegevjuht

Elektriliste sõiduautode tootjaid tekib juurde nagu seeni pärast vihma ja ka suurtootjad ei maga. Tavaautode hinnad kasvavad, elektriautodel aga pigem langevad. Kas olemasoleva liitium-ioonakude tehnoloogiaga purjetamegi võiduki lõpuni või on lõplike kliimaeesmärkide saavutamiseks vaja siiski mingit täiesti uut tehnoloogiat? Kas midagi taolist on silmapiiril? Kui kaua võtab aega, et tarbesõidukite ja raskeveokite sektor elektriliste sõiduautode arengule järele jõuab?

15:25 – 15:50

Elektrikaubikutele on veel vara üle minna. Kas HVO kasutamine täidab klientide ootused?

Rauno Parras Itella Estonia transpordiüksuse juht

Sebe võitis hiljutise liinivedude hanke ilma keskkonnasõbralikesse gaasibussidesse investeerimata, täites vajalikud nõuded taastuvtoorainest valmistatud HVO diislikütusega. Sama plaan on ka Itellal, kelle rehkenduste järgi on elektrikaubikutele veel pisut vara üle minna, ning ettevõte täidab oma keskkonnakohustused HVO kütusega. Kui suur on klientide poolne huvi ja surve transpordiettevõttele, et nende veod oleksid süsinikuneutraalsed? Või eeldatakse juba täielikult saastevaba vedu?

15:50 – 16:30

Arutelu: Kui õiged on meie rohepöördseks valitud suunad ja kuidas õnnestuks riigil kalleid otsuseid edaspidi vältida?

Alvar Tõruke DSV regionaaldirektor ja juhatuse esimees

Ingmar Roos Mootor Grupp, Lux Express Eesti ärijuht

Ülle Tamme Neste Eesti juhatuse liige

Silver Sillak Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna nõunik

Rauno Parras Itella Estonia transpordiüksuse juht

Kas Eesti võetud suunad rohelisema tuleviku suunas on õiged ja mida tuleks teha teisiti? Millised on ettevõtjate ja nende klientide ootused, kuidas tegutseda targalt ja nutikalt nii, et rohepöörde hinnasilt lõpptarbijale võimalikult väikese numbriga tuleks? Millist nõu oleks ettevõtjatel selles kontekstis riigijuhtidele anda, et me ei peaks hiljem kahetsema rumalaid ja kalliks osutunud otsuseid?

16:30 – 16:40

Kokkuvõte ja päeva lõpetamine

Toetajad

Lisainfo

Konverentsi materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust [email protected]  või 667 0105.

 

Tühistamisinfo

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Viru väljak 4, 10111 Tallinn
© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]