Suurandmed aastal 2024

Suurandmed aastal 2024

Toimumiskoht:

Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus

Iga-aastasel suurandmete konverentsil Big Data saavad kokku andmete kasutamisest ja väärindamisest huvitatud ettevõtete-asutuste esindajad, finants- ja IT-eksperdid ning andmetega seonduvaid teenuseid pakkuvad firmad.

Andmeäri aasta tippsündmus keskendub päevakajalistele teemadele ja olulisimatele väljakutsele valdkonnas. Pakume kuulamiseks ja kaasa mõtlemiseks mitut kogemuslugu, samuti võimaldab konverents esinejatelt lisa küsida või ideede ja lahenduste üle diskuteerida. Räägime nii edu saavutamise tagamaadest kui ka võimalikest kitsaskohtadest, analüüsime hetkeolukorda ja kasvuvõimalusi nii Eestis kui mujal. Suurandmete konverentsil jagatakse nippe andmete abil väärtuse loomiseks, õpetatakse digitaliseerima ja automatiseerima.

 

Miks tasub konverentsile tulla?

 • See on valdkonna ettevõtete ja andmespetsialistide aastasündmus
 • Programm keskendub kõige olulisemale andmemajanduses
 • Pakume ideid ja teadmisi, kuidas oma ettevõttes-asutuses või uue äri alustamiseks andmeid leida, kasutusele võtta, nende abil väärtust luua, tegevust efektiivsemaks muuta ja partneritega koostööd teha
 • Räägime edu saavutamise tagamaadest
 • Analüüsime andmeäri hetkeolukorda ja kasvuvõimalusi
 • Saate hulgaliselt mõtteid nii 2024. aasta kui ka kaugema tuleviku kavandamiseks
 • Võimalus küsida küsimusi ja osaleda aruteludes nii saalis kui vahepausidel

 

Lisainfo programmi kohta: Indrek Kald, [email protected] või telefonil 511 1112.

Registreeruge varakult, et kindlustada koht saalis (ja edukate ettevõtjate seas)!

Programm

09:00 – 09:25

Registreerumine ja hommikukohv/-tee

09:25 – 09:30

Avamine, konverentsi modereerib ITuudised.ee juht Indrek Kald

Indrek Kald ITuudised.ee juht

09:30 – 10:00

Targa Linna Tippkeskuse kogemus: andmed on tihti võtmetähtsusega

Ralf-Martin Soe TalTechi Targa Linna Tippkeskuse juht

Eesti ja Soome ülikoolide loodud FinEst Targa Linna Tippkeskuse eesmärgiks on muuta linnakeskkond paremaks. Selleks katsetatakse uut teaduspõhist tehnoloogiat nii Eestis kui ka väljaspool. Tippkeskus on õppinud, et andmefookus eesmärgina pole kõige tähtsam, oluline on osata linnakeskkonna probleeme lahendada uue tehnoloogiaga, kus andmed on järjest olulisemal kohal. Seega peituvad lahendused sageli andmetes, mida tuleb koguda, leida, struktureerida, töödelda jne. FinEst Targa Linna Tippkeskuse algne ambitsioon oli arendada avatud andmeplatvormi, mille Helsingi linn on ka kasutusele võtnud, ent nüüdseks on fookus muutunud. Tippkeskuse juht Ralf-Martin Soe avab ka selle muutuse põhjust.

10:00 – 10:20

Olulisi tähelepanekuid suurandmete kaitsest

Markus Malm Olympicu jurist ja andmekaitsespetsialist

Andmekaitse teema on tänu Euroopa Liidus 2018 kehtima hakanud isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR) ettevõtete jaoks üha olulisem. Muuhulgas allub ka suurandmete kaitse osaliselt GDPRi regulatsioonile. Millega tuleb arvestada suur(isiku)andmete töötlemisel? Seda selgitab Olympic Entertainment Groupi andmekaitse valdkonna juht Markus Malm. Ta on lõpetanud Tartu Ülikoolis IT-õiguse magistriõppe ning lahendab tööl igapäevaselt andmekaitsega seonduvaid küsimusi.

10:20 – 10:40

Eesti keeletehnoloogia võimalused ja rakendused

Kadri Vare EKI keele- ja kõnetehnoloogia osakonna juht

Keeletehnoloogia on läbi teinud tohutu arenguhüppe, mis on märkimisväärselt avardanud selle rakendamise võimalusi. Masintõlke kvaliteet on juba nii kõrge, et süsteem, mille üle varem nalja sai heita, on nüüd muutunud loomulikuks tööriistaks nii äris kui isiklikus suhtluses. Kõnetuvastuse edusammud lubavad ettevõtetel automatiseerida klienditeenindust ja dokumentide transkribeerimist täpsusega, mis kunagi oli kättesaamatu. Kõnesünteesi loomulikkus avab uksi kliendisuhete ja digitaalse meelelahutuse isikupärastamiseks, vähendades nõudlust inimressursi järele. Keeletehnoloogia integreerimine äriprotsessidesse saab muuta töövooge kiiremaks ja tõhusamaks. Suurte keelemudelite, nagu GPT-4, tulek viib aga keeletehnoloogia võimekuse täiesti uuele tasemele.

10:40 – 11:00

Suhtluspaus

11:00 – 11:20

Registriandmed palgastatistikas: mis kasu on sellest ühiskonnale?“

Kadri Rootalu Statistikaameti andmeteadur

Liina Kuusik Statistikaameti analüütik

Küsitluste asemel registriandmete (ära)kasutamine statistika tegemisel on järjest rohkem kõneaineks nii Eestis kui mujal Euroopas. Ettekandes räägime, kui kaugel oleme registriandmete kasutamisega palga- ja tööturustatistikas. Vaatame, millised on olnud suuremad õnnestumised, väljakutsed ning heidame pilgu ka tulevikku.

11:20 – 11:40

Nõusolekuteenus pakub erasektorile otseseid ärivõimalusi

Riho Kerge Riigi Infosüsteemi Ameti andmevahetuse osakonna juht

Avaliku sektori andmete ökosüsteem Eestis liigub riigi infosüsteemi haldussüsteemi (RIHA) keskkonnast andmete teabevärava suunas. Olulisteks märksõnadeks on siin levitus ja taaskasutus ning sellega seotud tööriistade seas on tähtsal kohal nii andmejälgija kui ka nõusolekuteenus.

Eelkõige on nõusolekuteenus võimalus erasektorile kasutada riigi andmeid kodaniku nõusoleku alusel. See mugavusteenus pakub kõige rohkem otseseid ärivõimalusi ettevõtetele, kuna selle abil saab inimene lubada enda isikuandmete edastamise firmadele, kelle äriks on isikuandmetel põhinevad uudsed ja isikustatud teenused.

 

 

11:40 – 12:00

Kes maksab selle eest, mida ei juhtunud?

Aigar Vaigu Metroserdi juhatuse esimees

Riigid, kus usaldus kodanike vahel on kõrge, on uuringute kohaselt edukamad ja jõukamad. Kuid kust tekib usaldus? Ka otsustamises on usaldusel oluline roll – usaldusel andmete tõlgendamise ja nende päritolu vastu. Aina enam on meil vaja luua ja hallata protsesse, mis genereerivad usaldust andmete vastu. Seetõttu keskendume tihti andmete säilitamisele ja edastamisele, aeg-ajalt ka nende töötlemisele – aga kuidas tagada, et ka andmete tekkimine ja tõlgendamine oleks usaldusväärne?

Metroserdis igapäevaselt just nendele küsimustele vastust otsimegi: kuidas olla kindel andmete ja andmete tõlgendamise kvaliteedis. Metrosert on avalikes huvides tegutsev teaduspõhine Eesti riigile kuuluv ettevõte, mille juht Aigar Vaigu avab seoseid andmete, kvaliteedi ja usalduse vahel.

12:00 – 12:30

Miks vajame individuaalset andmekontot?

Tanel Mällo ASi Cybernetica teadur

Andmepõhises maailmas jääb inimesele pahatihti passiivse andme(kaitse)subjekti roll. Suures mängus tasume oma digitaalselt mugavama ja turvalisema elu eest sageli privaatsuse ja individuaalse otsustusvabaduse arvelt. See pole kindlasti ainuvõimalik ega hädavajalik. Sellise reaalsuse üks põhjus on üksikisikute nigel tunnetus ja arusaamine kiirelt areneva digisfääri toimimisest, seotud osapooltest jne. Vajaliku „digitaalse intelligentsuse“ ning jätkusuutlikuma digikeskkonna kujunemist toetab vahetum vastutus oma isikuandmete eest. Sel on ühisjooni füüsilise keskkonna hoidu teenivate harjumuste kujundamisega. Kuidas isiklik andmekonto aitaks inimesel (nt tehisintellekti abil) võrdse osapoolena oma andmeid puudutavates protsessides osaleda ning mis kasu sellest üksikisikute ja ühiskonnana saaksime, selgitab Cybernetica teadur Tanel Mällo.

12:30 – 13:20

Lõuna

13:20 – 13:50

Kuidas edendada andmetel põhinevat juhtimist

Märt Ridala ITLi andmete ja AI töögrupi juht, OÜ Solita juhatuse liige

Eesti infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liit ehk ITL moodustas tänavu andmete töögrupi, mille eesmärk on edendada andmetel põhinevat juhtimist. Selleks on ühest küljest vaja tehnoloogiat – näiteks andmeaitu –, kuid veelgi olulisem on kultuuri muutmine organisatsioonides. Eestis on andmesüsteemide kasutamine ja arendus läinud aeglasemalt käima kui näiteks Põhjamaades. ITLi uus töögrupp kaardistab valdkonna arengut pidurdavad pudelikaelad ning annab nõu andmete kasutamiseks juhtimises. Algatust ja koostöövõimalusi tutvustab töögrupi juht Märt Ridala.

13:50 – 14:20

Andmepõhine tootmisliin – kuidas alustada

Raul Nugis KPMG Baltics OÜ juhtiv andmeteadlane

Organisatsioon puutub suurte andmehulkadega kokku kolmel moel: 1) olles kasvanud piisavalt suureks ja mitmekülgseks, et tavapärane planeerimine ja raporteerimine on muutumas ressursikulukaks protsessiks, mis hõlmab palju andmeid ja andmeallikaid, 2) ärimudel põhineb üha enam andmetel ja organisatsioon loob nn andmetooteid sise- või välistarbimiseks, 3) uus tehnoloogia on muutnud organisatsiooni teadmust andmeteks. Viimane on ühtlasi nii võimaluseks kui ka ohuks jääda arengutsüklis teistest maha.

Lihtsaks ja vähekoormavaks esimeseks sammuks organisatsioon andmepõhiseks muutmisel on andmerohke(ma)te protsesside üleviimine andmepõhisele tootmisliinile (data pipeline). Vaatame, millised on selleks vajaminevad sammud, optimaalsed kulud ja turul olevad valikuvõimalused. Ettekandja Raul Nugis on juhtiv andmeteadlane KPMG Tallinna andmeteaduse kompetentsikeskuses Lighthouse. Ta vastutab andmeanalüüsi eest ettevõtte-siseselt, samuti andmepõhiste teenuste osutamise eest klientidele.

14:20 – 14:50

Andmepõhise aruandluse tulevikuvaade ettevõtja jaoks

Margus Tammeraja Tietoevry

Sirli Heinsoo MKMi reaalajamajanduse valdkonna juht

Majandusministeeriumi tellitud ja IT-firma Tietoevry läbi viidud projekti käigus analüüsiti tänavu ettevõtjate hetkeseisu andmepõhise aruandluse ja X-tee kasutamisel. Selgus, et ettevõtjad ei kasuta andmepõhist aruandlust, X-tee või veebiteenuste kaudu andmete esitamine on vähe arenenud.

Mis kasu annab osapooltele andmete automatiseeritud esitamine? Mida riik võiks andmepõhise aruandlusega saavutada? Kuidas erasektor saab seeläbi teha paremaid äriotsuseid?

14:50 – 15:20

Suhtluspaus

15:20 – 15:50

Kogemuslugu: kuidas Ülemiste City kasutab andmeid

Ursel Velve Mainor Ülemiste juht

Baltimaade suurima ja kiiremini kasvava ärilinnaku Ülemiste City edu võti on aastaid olnud teadlik andmepõhise ökosüsteemi kujundamine. Andmetele tuginedes liigub Ülemiste City üha kaalukamate ning majanduslikku mõju omavate strateegiliste eesmärkide suunas, tehes koostööd teadusarendusega ning luues lisaväärtust kogukonnale. Kogu linnaku andmed on oluline väärtus ka klientidele ja teenusepakkujatele oma äritegevuse efektiivsemaks planeerimiseks. Näiteks lansseeriti hiljuti teenus Green City – tööriist, mis aitab ärilinnaku ettevõtetel koguda, visualiseerida ning analüüsida oma tarbimisandmeid ning neist tulenevalt tekkivat jalajälge. Mainor Ülemiste juht Ursel Velve selgitab, kuidas ja milleks ärilinnaku arendaja andmeid kogub ning mis kasu toob see neile ja laiemalt kogukonnale.

15:50 – 16:10

Tehisintellekti abil kliendi tagasiside analüüsimine Rimi Baltic näitel

Kaur Kivirähk Intelex Insighti tegevjuht

Andmeteaduse, ärianalüütika ja masinõppe ettevõte Intelex Insight ehitas Rimile klientide tagasiside analüüsilahenduse, mis võimaldab teha adekvaatseid tõenäosuslikke otsuseid kõigis kolmes Balti riigis. Kuidas selleni jõuti ja mis on tulemused, räägib Intelex Insighti tegevjuht Kaur Kivirähk.

Baltimaade suurimas Microsofti ärianalüütika ettevõttes Intelex Insight omandas sel talvel suurosaluse IT-firma Trinidad Wiseman, et pakkuda uusi andmeteadusel põhinevaid teenuseid.

16:10 – 16:40

Teadusmahukate projektide elluviimine IKT-valdkonnas

Juhan-Madis Pukk OÜ Flowit Estonia juht

Ave Reimann EASi ja KredExi ühendasutuse rakendusuuringute osakonna IKT TA-ekspert

Sven Lange EASi ja KredExi ühendasutuse rakendusuuringute osakonna IKT TA-ekspert

Eesti riik toetab teadusmahukate projektide elluviimist IKT-valdkonnas miljonite eurodega. Kellele on see suunatud ning kuidas ja milleks toetust kasutada, räägivad IT-ettevõtte Flowit Estonia juht Juhan-Madis Pukk ning Ave Reimann ja Sven Lange EASi ja KredExi ühendasutusest.

16:40

Konverentsi lõpetamine

Suurandmed aastal 2024

Toimumiskoht:

Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus

Iga-aastasel suurandmete konverentsil Big Data saavad kokku andmete kasutamisest ja väärindamisest huvitatud ettevõtete-asutuste esindajad, finants- ja IT-eksperdid ning andmetega seonduvaid teenuseid pakkuvad firmad.

Andmeäri aasta tippsündmus keskendub päevakajalistele teemadele ja olulisimatele väljakutsele valdkonnas. Pakume kuulamiseks ja kaasa mõtlemiseks mitut kogemuslugu, samuti võimaldab konverents esinejatelt lisa küsida või ideede ja lahenduste üle diskuteerida. Räägime nii edu saavutamise tagamaadest kui ka võimalikest kitsaskohtadest, analüüsime hetkeolukorda ja kasvuvõimalusi nii Eestis kui mujal. Suurandmete konverentsil jagatakse nippe andmete abil väärtuse loomiseks, õpetatakse digitaliseerima ja automatiseerima.

 

Miks tasub konverentsile tulla?

 • See on valdkonna ettevõtete ja andmespetsialistide aastasündmus
 • Programm keskendub kõige olulisemale andmemajanduses
 • Pakume ideid ja teadmisi, kuidas oma ettevõttes-asutuses või uue äri alustamiseks andmeid leida, kasutusele võtta, nende abil väärtust luua, tegevust efektiivsemaks muuta ja partneritega koostööd teha
 • Räägime edu saavutamise tagamaadest
 • Analüüsime andmeäri hetkeolukorda ja kasvuvõimalusi
 • Saate hulgaliselt mõtteid nii 2024. aasta kui ka kaugema tuleviku kavandamiseks
 • Võimalus küsida küsimusi ja osaleda aruteludes nii saalis kui vahepausidel

 

Lisainfo programmi kohta: Indrek Kald, [email protected] või telefonil 511 1112.

Registreeruge varakult, et kindlustada koht saalis (ja edukate ettevõtjate seas)!

Programm

09:00 – 09:25

Registreerumine ja hommikukohv/-tee

09:25 – 09:30

Avamine, konverentsi modereerib ITuudised.ee juht Indrek Kald

Indrek Kald ITuudised.ee juht

09:30 – 10:00

Targa Linna Tippkeskuse kogemus: andmed on tihti võtmetähtsusega

Ralf-Martin Soe TalTechi Targa Linna Tippkeskuse juht

Eesti ja Soome ülikoolide loodud FinEst Targa Linna Tippkeskuse eesmärgiks on muuta linnakeskkond paremaks. Selleks katsetatakse uut teaduspõhist tehnoloogiat nii Eestis kui ka väljaspool. Tippkeskus on õppinud, et andmefookus eesmärgina pole kõige tähtsam, oluline on osata linnakeskkonna probleeme lahendada uue tehnoloogiaga, kus andmed on järjest olulisemal kohal. Seega peituvad lahendused sageli andmetes, mida tuleb koguda, leida, struktureerida, töödelda jne. FinEst Targa Linna Tippkeskuse algne ambitsioon oli arendada avatud andmeplatvormi, mille Helsingi linn on ka kasutusele võtnud, ent nüüdseks on fookus muutunud. Tippkeskuse juht Ralf-Martin Soe avab ka selle muutuse põhjust.

10:00 – 10:20

Olulisi tähelepanekuid suurandmete kaitsest

Markus Malm Olympicu jurist ja andmekaitsespetsialist

Andmekaitse teema on tänu Euroopa Liidus 2018 kehtima hakanud isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR) ettevõtete jaoks üha olulisem. Muuhulgas allub ka suurandmete kaitse osaliselt GDPRi regulatsioonile. Millega tuleb arvestada suur(isiku)andmete töötlemisel? Seda selgitab Olympic Entertainment Groupi andmekaitse valdkonna juht Markus Malm. Ta on lõpetanud Tartu Ülikoolis IT-õiguse magistriõppe ning lahendab tööl igapäevaselt andmekaitsega seonduvaid küsimusi.

10:20 – 10:40

Eesti keeletehnoloogia võimalused ja rakendused

Kadri Vare EKI keele- ja kõnetehnoloogia osakonna juht

Keeletehnoloogia on läbi teinud tohutu arenguhüppe, mis on märkimisväärselt avardanud selle rakendamise võimalusi. Masintõlke kvaliteet on juba nii kõrge, et süsteem, mille üle varem nalja sai heita, on nüüd muutunud loomulikuks tööriistaks nii äris kui isiklikus suhtluses. Kõnetuvastuse edusammud lubavad ettevõtetel automatiseerida klienditeenindust ja dokumentide transkribeerimist täpsusega, mis kunagi oli kättesaamatu. Kõnesünteesi loomulikkus avab uksi kliendisuhete ja digitaalse meelelahutuse isikupärastamiseks, vähendades nõudlust inimressursi järele. Keeletehnoloogia integreerimine äriprotsessidesse saab muuta töövooge kiiremaks ja tõhusamaks. Suurte keelemudelite, nagu GPT-4, tulek viib aga keeletehnoloogia võimekuse täiesti uuele tasemele.

10:40 – 11:00

Suhtluspaus

11:00 – 11:20

Registriandmed palgastatistikas: mis kasu on sellest ühiskonnale?“

Kadri Rootalu Statistikaameti andmeteadur

Liina Kuusik Statistikaameti analüütik

Küsitluste asemel registriandmete (ära)kasutamine statistika tegemisel on järjest rohkem kõneaineks nii Eestis kui mujal Euroopas. Ettekandes räägime, kui kaugel oleme registriandmete kasutamisega palga- ja tööturustatistikas. Vaatame, millised on olnud suuremad õnnestumised, väljakutsed ning heidame pilgu ka tulevikku.

11:20 – 11:40

Nõusolekuteenus pakub erasektorile otseseid ärivõimalusi

Riho Kerge Riigi Infosüsteemi Ameti andmevahetuse osakonna juht

Avaliku sektori andmete ökosüsteem Eestis liigub riigi infosüsteemi haldussüsteemi (RIHA) keskkonnast andmete teabevärava suunas. Olulisteks märksõnadeks on siin levitus ja taaskasutus ning sellega seotud tööriistade seas on tähtsal kohal nii andmejälgija kui ka nõusolekuteenus.

Eelkõige on nõusolekuteenus võimalus erasektorile kasutada riigi andmeid kodaniku nõusoleku alusel. See mugavusteenus pakub kõige rohkem otseseid ärivõimalusi ettevõtetele, kuna selle abil saab inimene lubada enda isikuandmete edastamise firmadele, kelle äriks on isikuandmetel põhinevad uudsed ja isikustatud teenused.

 

 

11:40 – 12:00

Kes maksab selle eest, mida ei juhtunud?

Aigar Vaigu Metroserdi juhatuse esimees

Riigid, kus usaldus kodanike vahel on kõrge, on uuringute kohaselt edukamad ja jõukamad. Kuid kust tekib usaldus? Ka otsustamises on usaldusel oluline roll – usaldusel andmete tõlgendamise ja nende päritolu vastu. Aina enam on meil vaja luua ja hallata protsesse, mis genereerivad usaldust andmete vastu. Seetõttu keskendume tihti andmete säilitamisele ja edastamisele, aeg-ajalt ka nende töötlemisele – aga kuidas tagada, et ka andmete tekkimine ja tõlgendamine oleks usaldusväärne?

Metroserdis igapäevaselt just nendele küsimustele vastust otsimegi: kuidas olla kindel andmete ja andmete tõlgendamise kvaliteedis. Metrosert on avalikes huvides tegutsev teaduspõhine Eesti riigile kuuluv ettevõte, mille juht Aigar Vaigu avab seoseid andmete, kvaliteedi ja usalduse vahel.

12:00 – 12:30

Miks vajame individuaalset andmekontot?

Tanel Mällo ASi Cybernetica teadur

Andmepõhises maailmas jääb inimesele pahatihti passiivse andme(kaitse)subjekti roll. Suures mängus tasume oma digitaalselt mugavama ja turvalisema elu eest sageli privaatsuse ja individuaalse otsustusvabaduse arvelt. See pole kindlasti ainuvõimalik ega hädavajalik. Sellise reaalsuse üks põhjus on üksikisikute nigel tunnetus ja arusaamine kiirelt areneva digisfääri toimimisest, seotud osapooltest jne. Vajaliku „digitaalse intelligentsuse“ ning jätkusuutlikuma digikeskkonna kujunemist toetab vahetum vastutus oma isikuandmete eest. Sel on ühisjooni füüsilise keskkonna hoidu teenivate harjumuste kujundamisega. Kuidas isiklik andmekonto aitaks inimesel (nt tehisintellekti abil) võrdse osapoolena oma andmeid puudutavates protsessides osaleda ning mis kasu sellest üksikisikute ja ühiskonnana saaksime, selgitab Cybernetica teadur Tanel Mällo.

12:30 – 13:20

Lõuna

13:20 – 13:50

Kuidas edendada andmetel põhinevat juhtimist

Märt Ridala ITLi andmete ja AI töögrupi juht, OÜ Solita juhatuse liige

Eesti infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liit ehk ITL moodustas tänavu andmete töögrupi, mille eesmärk on edendada andmetel põhinevat juhtimist. Selleks on ühest küljest vaja tehnoloogiat – näiteks andmeaitu –, kuid veelgi olulisem on kultuuri muutmine organisatsioonides. Eestis on andmesüsteemide kasutamine ja arendus läinud aeglasemalt käima kui näiteks Põhjamaades. ITLi uus töögrupp kaardistab valdkonna arengut pidurdavad pudelikaelad ning annab nõu andmete kasutamiseks juhtimises. Algatust ja koostöövõimalusi tutvustab töögrupi juht Märt Ridala.

13:50 – 14:20

Andmepõhine tootmisliin – kuidas alustada

Raul Nugis KPMG Baltics OÜ juhtiv andmeteadlane

Organisatsioon puutub suurte andmehulkadega kokku kolmel moel: 1) olles kasvanud piisavalt suureks ja mitmekülgseks, et tavapärane planeerimine ja raporteerimine on muutumas ressursikulukaks protsessiks, mis hõlmab palju andmeid ja andmeallikaid, 2) ärimudel põhineb üha enam andmetel ja organisatsioon loob nn andmetooteid sise- või välistarbimiseks, 3) uus tehnoloogia on muutnud organisatsiooni teadmust andmeteks. Viimane on ühtlasi nii võimaluseks kui ka ohuks jääda arengutsüklis teistest maha.

Lihtsaks ja vähekoormavaks esimeseks sammuks organisatsioon andmepõhiseks muutmisel on andmerohke(ma)te protsesside üleviimine andmepõhisele tootmisliinile (data pipeline). Vaatame, millised on selleks vajaminevad sammud, optimaalsed kulud ja turul olevad valikuvõimalused. Ettekandja Raul Nugis on juhtiv andmeteadlane KPMG Tallinna andmeteaduse kompetentsikeskuses Lighthouse. Ta vastutab andmeanalüüsi eest ettevõtte-siseselt, samuti andmepõhiste teenuste osutamise eest klientidele.

14:20 – 14:50

Andmepõhise aruandluse tulevikuvaade ettevõtja jaoks

Margus Tammeraja Tietoevry

Sirli Heinsoo MKMi reaalajamajanduse valdkonna juht

Majandusministeeriumi tellitud ja IT-firma Tietoevry läbi viidud projekti käigus analüüsiti tänavu ettevõtjate hetkeseisu andmepõhise aruandluse ja X-tee kasutamisel. Selgus, et ettevõtjad ei kasuta andmepõhist aruandlust, X-tee või veebiteenuste kaudu andmete esitamine on vähe arenenud.

Mis kasu annab osapooltele andmete automatiseeritud esitamine? Mida riik võiks andmepõhise aruandlusega saavutada? Kuidas erasektor saab seeläbi teha paremaid äriotsuseid?

14:50 – 15:20

Suhtluspaus

15:20 – 15:50

Kogemuslugu: kuidas Ülemiste City kasutab andmeid

Ursel Velve Mainor Ülemiste juht

Baltimaade suurima ja kiiremini kasvava ärilinnaku Ülemiste City edu võti on aastaid olnud teadlik andmepõhise ökosüsteemi kujundamine. Andmetele tuginedes liigub Ülemiste City üha kaalukamate ning majanduslikku mõju omavate strateegiliste eesmärkide suunas, tehes koostööd teadusarendusega ning luues lisaväärtust kogukonnale. Kogu linnaku andmed on oluline väärtus ka klientidele ja teenusepakkujatele oma äritegevuse efektiivsemaks planeerimiseks. Näiteks lansseeriti hiljuti teenus Green City – tööriist, mis aitab ärilinnaku ettevõtetel koguda, visualiseerida ning analüüsida oma tarbimisandmeid ning neist tulenevalt tekkivat jalajälge. Mainor Ülemiste juht Ursel Velve selgitab, kuidas ja milleks ärilinnaku arendaja andmeid kogub ning mis kasu toob see neile ja laiemalt kogukonnale.

15:50 – 16:10

Tehisintellekti abil kliendi tagasiside analüüsimine Rimi Baltic näitel

Kaur Kivirähk Intelex Insighti tegevjuht

Andmeteaduse, ärianalüütika ja masinõppe ettevõte Intelex Insight ehitas Rimile klientide tagasiside analüüsilahenduse, mis võimaldab teha adekvaatseid tõenäosuslikke otsuseid kõigis kolmes Balti riigis. Kuidas selleni jõuti ja mis on tulemused, räägib Intelex Insighti tegevjuht Kaur Kivirähk.

Baltimaade suurimas Microsofti ärianalüütika ettevõttes Intelex Insight omandas sel talvel suurosaluse IT-firma Trinidad Wiseman, et pakkuda uusi andmeteadusel põhinevaid teenuseid.

16:10 – 16:40

Teadusmahukate projektide elluviimine IKT-valdkonnas

Juhan-Madis Pukk OÜ Flowit Estonia juht

Ave Reimann EASi ja KredExi ühendasutuse rakendusuuringute osakonna IKT TA-ekspert

Sven Lange EASi ja KredExi ühendasutuse rakendusuuringute osakonna IKT TA-ekspert

Eesti riik toetab teadusmahukate projektide elluviimist IKT-valdkonnas miljonite eurodega. Kellele on see suunatud ning kuidas ja milleks toetust kasutada, räägivad IT-ettevõtte Flowit Estonia juht Juhan-Madis Pukk ning Ave Reimann ja Sven Lange EASi ja KredExi ühendasutusest.

16:40

Konverentsi lõpetamine

Toetajad

Kuldtoetaja

Lisainfo

Konverentsi materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust [email protected]  või 667 0105.

 

Tühistamisinfo

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Liivalaia 33, Tallinn

Indrek Kald | ITuudised.ee toimetaja | [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]