Koolitamise oskuste intensiivtreening

Tulemuslike koolitusprogrammide koostamine ja läbiviimine

10. november 2016 - 02. veebruar 2017

Kestus: 6 päeva

Koolitamise oskuste intensiivtreening on suunatud kõikidele inimestele, kes tegelevad vähesel või rohkemal määral inimeste koolitamisega. Koolitusele on oodatud ka need, kes ei ole varem koolitusi läbi viinud, kuid soovivad end sellel teemal arendada, et tulevikus koolitusi läbi viia. Koolitamise oskuste intensiivtreening tuleb kasuks ka ettevõtete koolitus- ja personalispetsialistidele, kelle igapäeva tööks on erinevate koolituspakkumuste hindamine ja sisseostmine. Kuuest päevast koosnev koolitusprogramm annab vajalikud oskused, et koostada ja viia läbi tulemuslik koolitusprogramm.

Koolitamise oskuste intensiivtreeningu eesmärk on anda osalejatele teadmised ja praktilised oskused, mis võimaldavad:

 • koostada koolitusvajadusele vastavaid õppeprogramme ja -materjale;
 • valida kohaseid (sh koolituse eesmärki, kestvust, grupi suurust, sihtgrupi eripära jm. arvesse võtvaid) ning õppijaid aktiviseerivaid  koolitusmeetodeid;
 • tulemuslikult läbi viia nii lühiloenguid kui pikemaid koolitusi.

Probleeme, mille lahendamisele koolitus on suunatud:

 • koolitusprogrammid ei tööta, ei ole eesmärgipärased;
 • koolitajad ei valda või ei suuda rakendada kohaseid koolitusmeetodeid;
 • grupiprotsessidega ei osata arvestada ega neid juhtida;
 • koolitajate teadlikkus õppijate vastupanust, selle tähendusest, on  vähene, vastupanu ei osata juhtida;
 • koolitajad ei oska anda õppijatele arendaval, enesehinnangut toetaval viisil tagasisidet ja/või kasutavad hindamismeetodeid, mis pärsivad õppimist;
 • ei osata väärtustada ega kasutada grupipotentsiaali ehk panna inimesi ühiselt koos õppima.

Osalema on oodatud:

 • tegutsevad (sise)koolitajad, kes soovivad teadlikumalt ja oskuslikumalt oma koolitusi läbi viia;
 • tulevased koolitajad, kes vajavad koolitamise osas tuumteadmisi ja –oskusi;
 • personalitöötajad, kes tegelevad koolituste sisseostu ja sisekoolituste korraldamisega ning kellel koolitus aitab paremini mõista, hinnata ja valida erinevaid koolitusprogramme.

Koolitamise oskuste intensiivtreeningu tulemusena osaleja

 • tunneb täiskasvanud õppija iseärasusi ja oskab nendega arvestada koolitusi ette valmistades ja läbi viies;
 • teab ja märkab koolituse käigus toimuvaid protsesse, oskab juhtida õpi- ja grupiprotsesse;
 • oskab koostada tulemuslikku õppimist võimaldavaid õppeprogramme ja -materjale;
 • omab isiklikku „tööriistakasti“ ja oskab sealt valida kohaseid koolitusmeetodeid;
 • oskab tulemuslikult läbi viia nii lühiloenguid kui pikemaid koolitusi.

Tulemuste saavutamist hinnatakse iseseisvalt läbi viidud lühikoolitusega kursuse lõpus.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Õppemeetoditena on kasutusel aktiviseerivad ja interaktiivsed täiskasvanukoolituse meetodid.

Koolitus on üles ehitatud valdavalt tegevusõppe (learning by doing) põhimõttel. Suur osa õppetööst on harjutamine ja praktilised tööd. Programmi läbi viivad koolitajad kasutavad ennastkommenteerivat mudelit, demonstreerides erinevaid koolitusmeetodeid ja –tehnikaid ning reflekteerides ja selgitades oma tegevusi koolituse juhtimisel.

Oluline koht on tagasisidel – programmis on moodulid, mis võimaldavad kõigil osalejatel saada tagasisidet oma koolitajaoskustele (sh.videotagasisidet), koostatud õppematerjalidele (sh slaididele) ja programmidele; saadud tagasisidet analüüsida ning kavandada edasist arengut.
Enne koolitusprogrammi algust vastab iga osaleja kirjalikult paarile senist koolitajakogemust puudutavale küsimusele ja saadab oma vastused e-mailiga koolitajatele (ca ½ A4 lehekülge).

Moodulite vahelisel perioodil täidavad osalejad iseseisvaid õpiülesandeid, mis on eelduseks järgmises moodulis osalemiseks.

Programm on terviklik ja vaid üksikutes moodulites osaleda ei saa. Kuna tegemist on grupiviisilise koolitusega, saavad osaleda vaid need inimesed, kes on valmis kohal viibima ja aktiivselt panustama kogu koolituse vältel, samuti tegema vajalikud iseseisvad koduülesanded.

Koolitusprogrammi osalejate arv on piiratud (8-12 osalejat).

Artikkel koolitusest:

"Täiskasvanute koolitamine pole käkitegu". Loe edasi SIIT

Osaleja tagasiside:

Tiit Valm, Äripäeva Akadeemia partnerkoolitaja
Koolitamise oskuste intensiivtreeningus õppisin väga selgelt, et koolitust saab teha ka ilma PowerPoint'ita ja see võib olla väga mõjus. Kinnitasin koolituse ülesehituse selge struktuuri ja proovisin läbi erinevad metoodikad ning mõistan nende tulemuslikkust.
Tänu treeningule teadvustasin, kuidas koolitust läbi viies lahti lasta endast kui koolitajast ja rohkem keskenduda osalejatele. Osalejate tagasiside on olnud ikka hea, aga ise tunnen, et õnnestunud koolituse arv on veelgi kasvanud, mis on toonud juurde täiendavat tööd.
Soovitan seda koolitust ka kogenud ja väga kogenud koolitajatele. On väga hea võtta korraks aeg maha ja koos kolleegidega analüüsida läbi oma igapäevatöö. Raudselt leiate uusi võimalusi. Kindlasti saaksid oma silmaringi laiendada organisatsioonide sisekoolitajad.
Kõigil osalejatel soovitan jätta kõrvale kõik eelarvamused ja võtta koolituselt avatud meelega kõik, mida antakse. Koolituse läbiviijad on selle valdkonna vaieldamatud profid.

Osaleja tagasiside:

Kira Weber, SeminarLine OÜ suhtlemiskoolitaja
Koolitamise oskuste intensiivtreening osutus minu karjääri jaoks heas mõttes saatuslikuks: sain teada, kuidas anda edasi oma kogemusi, ekspertiisi ja teadmisi nii, et see muudaks inimeste elusid paremaks. Tänu koolitusele sain vastused, kuidas toetada täiskasvanute õppimist ja kuidas luua professionaalseid koolitusprogramme.
Treeningut viidi läbi loovalt ja praktiliselt ning koolitajad on oma ala professionaalid.
Soovitan Koolitamise oskuste intensiivtreeningut kõikidele, kes soovivad sügavamalt mõista koolituste loomise ja läbiviimise protsessi.
Koolitus on suurepärane hüppelaud, et areneda professionaalseks koolitajaks.

KOOLITAJAD

Kristel Jalak

DevelopDesign® esindav koolitaja, konsultant
Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.

Kristel omab pikaajalist praktilist juhtimiskogemust (sh. strateegilise juhtimise ja personalijuhtimise alal avalikus teenistuses ja rahvusvahelistes suurkorporatsioonides nagu Enics, PepsiCo ja Brambles Group) ning on tegutsenud organisatsioonikonsultandina, uurijana ja täiskasvanute koolitajana alates aastast 1998. Omab andragoogi kõrgeimat (EKR 8) kutsekvalifikatsiooni taset.
On läbinud Hancocki esinemisoskuste treeneriväljaõppe Moskvas ja Londonis. Eestis esinemisoskuste intensiivtreeninguid läbi viinud alates 2006.aastast.

Kristel on Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu asutajaliige, ETKA Andras kutsestandardite töögrupi liige. Ta on mitme inimeste arendamise-teemalise raamatu autor ning läbi viinud hulgaliselt juhtimiskoolitusi ja arenguprogramme.

Kadri Kõiv

Äripäeva Akadeemia koostööpartner, DevelopDesign® koolitaja, konsultant
Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.

Kadri on töötanud koolitajana üle 15 aasta, peamisteks koolitusvaldkondadeks on meeskonna- ja juhtimistreeningud, töötajate arendamisega seonduv ning enesejuhtimise oskused (sh stressi ja läbipõlemise ennetamine). Omab suhtlemistreeneri riiklikku kõrgeimat kutsekvalifikatsiooni ja andragoogi kutset (EKR 7). Kadri on Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu asutajaliige ning kutsestandardi töögrupi liige. Kadril on rikkalik kogemus koolitajatele mõeldud koolituste läbiviimise, sh suhtlemistreenerite väljaõpetamise alal. Konsulteerinud erinevaid organisatsioone sisekoolitussüsteemide ja (sise)koolitajate arendamise teemadel.
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine ja tervituskohv

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

1.moodul. Täiskasvanute koolitamise iseärasused. Õpiprotsessi juhtimine

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine ja tervituskohv

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

1.moodul. Täiskasvanute koolitamiseks sobivad koolitusmeetodid

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine ja tervituskohv

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

2.moodul. Grupiprotsessid ja nende juhtimine

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine ja tervituskohv

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

3.moodul. Koolitusprogrammi ja õppematerjalide koostamine. Esitlusvahendite kasutamine aktiivõppes

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine ja tervituskohv

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

4.moodul. Aktiivõppe meetodite rakendamine

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine ja tervituskohv

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

4.moodul. Aktiivõppe meetodite rakendamine jätkub

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil akadeemia@aripaev.ee või telefonil 667 0073. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

AS Äripäev on Eesti Töötukassa koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi kirjeldusega SIIN.