Agiilne tarkvaraline äriprotsesside automatiseerimine

Praktiline protsesside automatiseerimise koolitus

Kestus: 40 akadeemilist tundi

Äripäev, Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Protsesside automatiseerimisega saavutatud inim- ja ajaressursi kokkuhoid võimaldab ettevõttes inimesi kasulikumalt rakendada. Inimene saab tegeleda ülesannetega, mis eeldavad rohkem inimese kaasatust ning võimaldab teatud rutiinseid ja töömahukaid tegevusi näiteks lao majandamine, arvete saatmine, dokumentide haldamine, andmete säilitamine ja töötlemine muuta efektiivsemaks.

5 päevaga teadlikuks tooteomanikuks!!!

Praktiline protsesside automatiseerimise koolitus keskendub konkreetsetele sammudele, mida automatiseerimisest huvitatud ettevõte peaks tegema, et jõuda ideest lahenduseni.

Koolituse eesmärk on anda juhised läbiproovitud praktikatest, kuidas automatiseerida ning see koolitusel läbi proovida. Koolitus lõppeb oma ideest tehtava automatiseerimisdisainiga, et saaks hiljem seda oma ettevõttes rakendada.

Coop Panga Lead IT business analyst ja koolitaja Priidu Tammeorg võtab koolituse kokku sõnadega: "Koolitusel õpid eelkõige, kuidas praktikas kasutada häid analüüsimustreid ja oskuseid, kuidas neid projektide automatiseerimisel rakendada."

Sihtgrupp:

Koolitusele on oodatud ettevõtete juhid, keskastmejuhid, tooteomanikud, äriprotsesside eest vastutajad, projektijuhid ja tarkvara arendajad.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Mõistab, kuidas tarkvaraliselt äriprotsesse automatiseerida
 • Oskab äriprotsessides tuvastada probleeme ja kitsaskohti, mida automatiseerimise abil kaotada.
 • Oskab olla agiilse tarkvaraarenduse tiimi juhtiv liige.
 • Teab, kuidas äriprotsesse analüüsida ja disainida.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

 • Huvi ja vajadus automatiseerimise vastu
 • Äriline automatiseerimise vajadus ettevõttes

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolituse teemapunkte käsitletakse lühiloengute vormis, kuhu juurde tuuakse praktilisi näiteid reaalsetest automatiseerimise projektidest.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste harjutuste käigus.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 40 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0688 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia interdistsiplinaarne õppekavarühm

 

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:

1. PÄEV- Protsesside automatiseerimine, digitaalne transformatsioon

 • Protsesside automatiseerimise vajalikkus
 • Protsess kui algoritm
 • Muutuste juhtimine
 • Protsesside automatiseerimise takistused
 • Transformatsiooni järk- järgulisus
 • Efektiivsuse ja täpsuse suurendamine
 • Parem töökoha kultuur ja kõrgem tulemuslikus
 • Silode ühendamine/lõhkumine
 • Läbipaistvuse loomine
 • Turvalisuse ja vastavuse taseme tõstmine
 • Kulude vähendamine
 • Protsessimootor töövoo juhtimiseks
 • Otsustusmootor protsessimootori osana
 • Millist protsessimootorit valida?
 • Töövoogude automatiseerimise disain
 • Käivitatavate töövoogude disain
 • Peamised töövood, mida automatiseerida
 • Automatiseerimise teekond                     
 • Analüüs, AS-IS - TO-BE                
 • Persoonad                       
 • Integratsioonide tuvastamine, tõeväärtussüsteemide kasutamine                            
 • Kasutusjuhtude mudeli loomine                           
 • Kasutajaliidese disain                  
 • Nõuete kogumine, user storyd                
 • Andmemudeli koostamine                       
 • Õiguste jagamine, õiguste poliitika rakendamine                           
 • Dokumentide haldus ja genereerimine                
 • Emailid, sõnumid ja teavitused               
 • Erandid              
 • Haldusliides                    
 • Testimine                        
 • Järeltoiming protsesside tuvastamine                  
 • KPI-de märkimine ja analüüs                   
 • Projekti lansseerimistoimingud               
 • Projekti KPI statistika jälgimine, Optimize näitel                
 • Auditeerimise praktikad                           
 • Ärivalidatsioonide tuvastamine ja kaardistamine

 Kasutatavad meetodid:

 • Lühiloengud
 • Praktiliste näidete toomine reaalsetest automatiseerimisprojektidest
 • Küsimused-vastused

 

2. PÄEV - Mis on agiilsus?    

 • Sissejuhatus agiilse tarkvaraarenduse maailma                      
 • Protsessiprojekt ei ole Waterfall projekt                     
 • Kliendikeskne lähenemine                
 • Agiilsuse määratlus              
 • Agiilse arenduse 12 põhiprintsiipi                  
 • Agiilne vs Waterfall              
 • Agiilne kommunikatsioon                  
 • Agiilne fookus                        
 • Iteratiivsus ja inkrementaalsus                       
 • Miks arendada agiilselt?                    
 • Scrum                        
 • Scrum raamistik                     
 • Scrum tiim                
 • Tootejuht                 
 • Arendustiim                           
 • Scrum master                         
 • Sotsiaalne leping                   
 • Kasutajalugu                          
 • Stooride planeerimine                       
 • Storymap                  
 • Toote backlogi elukaar                       
 • Agiilne testimine                   
 • DOD - definition of done                     
 • Storypokker ajahindamine                
 • Reliisi planeerimine              
 • Arendamise kiiruskordaja                 
 • Kuidas tarnida töötavat lahendust?              
 • Sprint 0                     
 • Backlogi groomimine                           
 • Vastuvõtmise tingimused                  
 • Sprindiplaneerimine                           
 • Hommikune standup                          
 • Sprindi ülevaatus                  
 • Sprindi inkremendi valimine                           
 • Retroperspektiiv                   
 • Tööprogressi visualiseerimine                        
 • Muudatuste planeerimine                
 • Kasutajakogemuse testimine

 Kasutatavad meetodid:

 • Lühiloengud
 • Praktiliste näidete toomine reaalsetest projektidest
 • Küsimused-vastused
 • Iseseisev praktiline harjutus üksi või koos oma meeskonnaga

  

3. PÄEV - BPMN notatsioon

 • Mis on BPM?                                 
 • BPM-i standardid                                       
 • Äristsenaarium 1 ja 2                                 
 • BPMN kui äri ja IT vaheline suhtluskeel                              
 • BPMN-i kasutuselevõtmise riskid                                         
 • BPMN-ist lähemalt                                     
 • Toimingud ja sündmused                                       
 • Protsessivoo disainimine                                        
 • Basseinid ja ujumisrajad ning nende vajalikus                                
 • Sündmused                                   
 • Eritoimingud                                 
 • Markerid                                        
 • Alamprotsessid                            
 • Transaktsioonid                                          
 • Sõnumivood                                  
 • Andmed                                         
 • Esitlusviisid                                    
 • Praktiline töö äristsenaariumi disainiks                              
 • DMN                                 
 • DMN-i elemendid                                       
 • BPMN-i ja DMN-i ühendamine                               
 • Äriprotsessi idee valimine ja häkatoniks kandidaadi hindamine

 Kasutatavad meetodid:

 • Lühiloengud
 • Praktiliste näidete toomine reaalsetest projektidest
 • Küsimused-vastused
 • Iseseisev praktiline harjutus üksi või koos oma meeskonnaga.

 

4. PÄEV - Häkaton - valmis äriprotsessiprojekt 2 päevaga

 • Protsessimootoriga protsessi orkestreerimine                               
 • Protsessimootori valik                               
 • Äri ja IT koostöö                                         
 • Protsesside läbipaistvus                                          
 • Teekond orkestreeritud äriprotsessini                               
 • Kandidaadivalikust projektini, milline on protsessiprojekt                                        
 • Sinu idee lahenduse disain                                     
 • Idee lahenduse hindamine                                     
 • Lahenduse disaini optimeerimine ja kirjeldamine

 

5. PÄEV - Häkaton - valmis äriprotsessiprojekt 2 päevaga         

 • Idee kasutajaliidese disain                                      
 • Integratsioonide leidmine                                       
 • Automatiseerimiste leidmine                                 
 • Protsessidisaini parendamine ja lõpliku lahenduse koostamine                              
 • Otsustuste leidmine ja disain                                 
 • Otsustuste liitmine protsessidisaini                                    
 • Erandite leidmine ja liitmine protsessidisaini                                  
 • KPI-de leidmine ja protsessi märkimine                             
 • Dokumentide vajaduse tuvastamine                                  
 • Järeltoimingute tuvastamine                                  
 • Lahenduse analüüsiprojekti esitamine                                                                          

 

Koolitushind sisaldab lisaks:

 • õppematerjale;
 • praktilisi harjutusi;
 • projekti disaini ja kontseptsiooni;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

 Lisaväärtusena pakume:

 • tasuta parkimist;
 • sooje jooke koos küpsistega;
 • värskeid puuvilju;
 • lõunasööki.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

KOOLITAJA

Priidu Tammeorg

Koolitaja
Coop panga töötaja Priidu Tammeorg on protsesside automatiseerimisega tegelenud alates 2015 aastast. Danske Bank Taani harus on ta läbi viinud suuremate laenutoodete automatiseerimisprojektid ning Coop pangas on viinud ettevõtte laenuprotsesside automatiseerimise uuele tasemele. Priidu omab oskusteavet agiilsest projektijuhtimisest ja kuidas seda protsesside automatiseerimisprojektide juures kasutada.
AJAKAVA

09:15 - 09:30

09:15 - 09:30

Kogunemine

09:30 - 11:00

09:30 - 11:00

1. teemaplokk

11:00 - 11:15

11:00 - 11:15

Kohvipaus

11:15 - 12:45

11:15 - 12:45

2. teemaplokk

12:45 - 13:30

12:45 - 13:30

Lõuna

13:30 - 15:00

13:30 - 15:00

3. teemaplokk

15:00 - 15:15

15:00 - 15:15

Kohvipaus

15:15 - 16:45

15:15 - 16:45

4. teemaplokk

REGISTREERIMINE
13.03., 20.03., 27.03., 02.04., 03.04.2022 Agiilne tarkvaraline äriprotsesside automatiseerimine
Hind:
1590 €
1908 € km-ga
Osalejate arv:
02.09., 09.09., 16.09., 22.09., 23.09.2022 Agiilne tarkvaraline äriprotsesside automatiseerimine
Hind:
1590 €
1908 € km-ga
Osalejate arv:

Lisainfo:
|
618 1727 | [email protected]

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Vaata ka neid