Aktsiatesse investeerimise intensiivkursus

Kõik, mida on vaja teada aktsiate analüüsist

Kestus: 16 akadeemilist tundi

Tallinn

Investeeri üks nädalavahetus, et täienda oma teadmisi aktsiate analüüsist ning suurendada oma investeerimistulu. Koolitab aktiivne investori ja finantsökonoomika doktor Tõnn Talpsepp.

 

Koolituse käigus antakse ülevaade enim levinud analüüsimeetoditest ning arendatakse oskusi fundamentaalanalüüsi iseseisvaks teostamiseks näidisettevõtte baasil. Lisaks peatutakse sellel, kuidas finantsturul toimuv mõjutab inimeste käitumismustreid ja millised on erainvestori psühholoogilised ja käitumuslikud vead, millest investeerimisel hoiduda.

 

Põhjalikud teadmised aktsiate analüüsimisest aitavad hoida kokku hulga raha ja suurendada märkimisväärselt tõenäosust teenida investeeringutelt suuremat tulu. Aktsiad on ajalooliselt olnud kõige suurema tootlusega varaklass nii kinnisvara kui väärismetallide ees. Paljud planeedi rikkaimad inimesed võlgnevad oma edu just õnnestunud investeeringutele.

 

Edukaid investoreid eristab vähem edukatest suurepärane võime valitseda iseenda emotsioone. Just seesama võime on olnud üks maailma edukaima investori Warren Buffetti pikaajalise edu saladus ja hoidnud teda aastakümneid kindlalt maailma rikaste edetabelis liidrite seas.

 

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmisi ja praktilisi oskusi ettevõtete fundamentaalanalüüsist, investeerimisotsuste tegemise protsessidest ning psühholoogilistest mõjuteguritest.

 

Koolitusele on oodatud juhid, ettevõtjad ja investeerimishuvilised, kellel on varasem kokkupuude investeerimisega või kellel puudub varasem investeerimise kogemus, aga soovivad sellega algust teha.

 

Koolitusel osalemise eelduseks on investeerimisalaste põhimõtete ja -mõistete tundmine.

 

Koolituse tulemusena osaleja

  • oskab prognoosida ettevõtte finantsnäitajaid tulevikus ning neid prognoose tõlgendada;
  • teab, kuidas hinnata aktsia õiglast väärtust kasutades selleks dividendide diskonteerimise, vaba rahavoo diskonteerimise ning suhtarvudel põhinevaid meetodeid;
  • oskab arvestada muutuva majanduskeskkonna mõjuga hindamise ning prognooside teostamisel;
  • teeb informeeritud investeerimisotsuseid, mis arvestavad ettevõtte fundamentaalnäitajaid;
  • mõistab investorite käitumist finantsturgude üle- ja alareageeringute, ettevõtte ülevõtu pakkumiste, aktsiate esmaste avalike pakkumiste (IPO) ja aktsiasplittide puhul;
  • oskab analüüsida investorite poolt tehtud investeerimisvigade tagajärgi erinevate investeerimisvigade puhul;
  • teeb analüüsitud ja läbimõeldud investeerimisotsuseid.

 

Intensiivkursus toimub ühel nädalavahetusel. Koolituse teoreetiline osa on üles ehitatud lühiloengutele. Praktilised ülesanded põhinevad Tallinna Börsil kaubeldava ettevõtte kaasuste lahendamisele. Koolitusel osalejatele antakse vabatahtliku kodutööna lahendada loengu kaasusega sarnase ettevõtte analüüs, millele võimalik saada koolitajapoolset tagasisidet.

 

Koolitusel osalejad saavad ligipääsu e-õppe keskkonda www.finantskoolitus.ee, kus on kättesaadavad koolituse materjalid (loenguslaidid, finantsmudelite näidised jms) koos lisamaterjalidega täiendavaks lugemiseks. Samuti on võimalik antud keskkonnas sooritada loengute teemadel enesekontrolliks teste (testid on inglise keeles) ning saada elektroonilise keskkonna kaudu tagasisidet iseseisvalt lahendatava kaasusettevõtte analüüsi puhul.  

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT.

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

KOOLITAJA

Tõnn Talpsepp

Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.

Tõnn Talpsepp on aktiivne investor. Ta omab doktorikraadi finantsökonoomikas ja CFA (Chartered Financial Analyst) kvalifikatsiooni. Tõnnil on üle 10 aastane kogemus finantsturgude ning investeeringutega seotud kursuste läbiviimisega Tallinna Tehnikaülikoolis. Aastatel 2013-2014 on Tõnn töötanud Zürichi Ülikoolis ning aastatel 2004-2006 Hansapangas riskijuhtimise analüütikuna. Ta on publitseerinud rahvusvaheliselt kõrgel tasemel teadusajakirjades, talle on omistatud Eesti Panga teaduspreemia, Šveitsi valitsuse poolt finantseeritud teadusstipendiume ning ta on valitud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna kõige inspireerivamaks õppejõuks.
AJAKAVA

09:30 - 09:45

09:30 - 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 - 11:30

09:45 - 11:30

Sissejuhatus

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Finantsarvutuste alused

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

Finantsaruanded ja finantsanalüüs

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

Makromajanduslike tegurite mõju investeeringutele

09:30 - 09:45

09:30 - 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 - 11:30

09:45 - 11:30

Suhtarvud

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Diskonteeritud rahavoogude (DCF) meetodid ettevõtte hindamisel

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

Diskonteeritud rahavoogude (DCF) meetodid ettevõtte hindamisel (jätkub)

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

Kokkuvõte ja abivahendid

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].