Ärianalüütika – andmekirjaoskus, andmetöötlus ja mõõdikud

Kuidas õiged mõõdikud ja nutikas andmetöötlus aitavad teha paremaid juhtimisotsuseid?

Kestus: 8 akadeemilist tundi

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Andmed on liiga kallis vara, et neid ainult serverites puhkeasendis hoida või mineviku aruandluseks kasutada. Andmete nutikas töötlemine ja andmete analüüsivõimekus on muutunud üheks ettevõtete kasvu ja tootlikkuse allikaks ning aitab selgelt luua konkurentsieelist.

Eduka andmetel põhineva juhtimise eeldus on ettevõtte juhtkonna selge visioon ja mõtestatud tegevus andmetöötlusel. Koolitusel „Ärianalüütika“ tõstab andmemajanduse ekspert Andres Kukke ettevõtete juhtide andmetega seotud kirjaoskust ning aitab luua selge visiooni, kuidas oma ettevõtte andmeid hallata ja analüüsida, et need looks väärtust nii olevikus kui ka tulevikus.

Koolitusel õpitakse lisaks looma õigeid mõõdikuid ja viise nende mõõtmiseks. Antakse põhjalik ülevaate maailma populaarseimatest andmetöötlustarkvarade eelistest ja puudustest, mis aitavad õige välja valida. Lisaks, osalejad saavad kaasa tegevuskava, kuidas vastavaid projekte juurutada ja milliste kuludega ehitada meeskond, kelle najal ettevõttes analüütiline võimekust luua.

Koolitusele on oodatud

  • ettevõtete tegevjuhid, finantsjuhid ja omanikud, arendusjuhid, digitaalse strateegia juhid, IT juhid, andmetöötluse juhid
  • andmeanalüütika, ärianalüütika või aruandluse spetsialistid
  • nii ettevõtted, kus juba tegeletakse andmeanalüüsiga, kui ka ettevõtted, kus alles soovitakse seda võimekust arendama hakata

Koolituse eesmärk on tõsta ettevõtete juhtide andmete kirjaoskust ja aidata orienteeruda andmemajanduse kirevas maailmas. Lisaks antakse ülevaade sellest, millised on kriitilised edutegurid edukaks andmete kasutamiseks ja ettevõtte äri toetava analüütilise võimekuse loomisel.

Koolituse tulemusena osaleja

  • saab kasutusjuhise, mille abil seada ettevõtte jaoks õiged mõõdikud;
  • teab kaasaegseid andmetöötluse meetodeid ja vajalikke tööriistu;
  • oskab seostada controllingut, juhtimisarvestust, tulemusjuhtimist ärianalüütikaga;
  • tunneb ärianalüütika eri etappe;
  • saab tegevusjuhised, kuidas andmeanalüüsi oma ettevõttes edukalt rakendada;
  • teab, kuidas mehitada andmehaldus, -töötlus ja andmete integreerimisega tegelev meeskond oma ettevõttes;
  • on valdkonnas orienteeruv ning seeläbi targem ja ettenägelikum ärianalüüsi projektide tellija.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitusel vahelduvad lühiloengud grupiarutelude ja praktiliste töödega.

Osalejatele jagatakse soovitusi ka arendavaks lisalugemiseks.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Koolitusgrupi maksimaalne suurus on 16 osalejat.

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo. 

Täpsem ülevaade koolituse teemadest on saadaval ajakavas.

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT.

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

 

 

Loe koolituse kohta ka artikleid:

Andmed on liiga kallis vara, et neid ainult mineviku aruandluseks kasutada

Andres Kukke: see on hädavajalik 21. sajandi kirjaoskus

KOOLITAJA

Andres Kukke

Andres omab andmemajandusevallas töökogemust juba rohkem kui 20 aastat, juurutades ärianalüütika projekte firmas Infovara OÜ ja hetkel töötab ta Eesti Statistikaametis peadirektori asetäitjana tehnoloogia suunal. Andresel on kogemus enam kui 60 ärianalüütika projekti ja analüütilise võimekuse loomisel Eesti ettevõtetes. Lisaks on Andres vedanud mitmeid aastaid ärianalüütika kursust EBSis ja olnud antud teemal lektor paljudes EBSi arenguprogrammides. Andrese kirg on andmetest mustrite ning mudelite leidmine ja ettevõtete konkurentsieeliste loomine analüütilise võimekuse kaudu.
AJAKAVA

09:30 - 09:45

09:30 - 09:45

Kogunemine

09:45 - 11:30

09:45 - 11:30

1. Kuidas andmed ning analüütiline võimekus loovad väärtust?

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

2. Ärianalüütika lõimumine igapäevase juhtimisega

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

3. Ärianalüütika jaoks sobilik andmearhitektuur ning vajalikud tööriistad

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

4. Analüütilise võimekuse loomine ja arendamine

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].